Alle indlæg af GBe

Freds- og solidaritets og strejkeaktivist

Man skyder da gråspurve med kanoner

Pinocchio

Af GBe

Der er ikke den sag der er for lille til at V(DF) regeringen eller deres embedsmænd kaster sig over den, hvis der kan spares lidt småpenge i statskassen og fagforeninger og A-kasser kan undermineres. Alt sammen i strid modsætning med deres egen udmeldinger om at uddannelse er vejen frem og samtidig et led i at fratage flere et forsørgelsesgrundlag, altså statsstyret løndumping. Læs videre Man skyder da gråspurve med kanoner

Derfor: STEM BLANKT!

je_suis_stem_blankt

 

Af GBe

 

Den herskende klasse med den danske blå og ‘røde’ regering som villigt værktøj

HAR besluttet at EU på Danmarks vegne kan forhandle og vedtage indholdet af “handels”aftalerne TTIP og TISA mellem EU og USA .

Hvorved der reelt gi’s blancocheck til de store multinationale virksomheder til at afgøre standarder og mindsteværdier osv. for forbrugerbeskyttelse, løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, sundhed, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, al anvendelse af kemi og tilsætningsstoffer.

Med TISA sættes turbo på udlicitering til private koncerner af al offentlig virksomhed, vel at mærke for al evighed

HAR besluttet at være en del at de villige, der går i forreste række når det “vestlige demokrati” skal forsvares mod “onde kræfter” i Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine, Rusland, Iran,

Kræfter vi selv var med til at skabe – mens apartheid i Israel forsvares, mens forskelsbehandling, fattigdom og rascisme i USA ikke fordømmes, mens der fyres op under frygt og fremmedhad

HAR med “Virksomhedsforum” dannet model for hele EU for afskaffelse af eksisternde reguleringer i EU-regi, som nævnt under TTIP

HAR valgt at se den anden vej og undgå at se den sociale elendighed og nød

HAR valgt klassesamarbejdets vej

Klassekampen må føres i virkligheden udenfor Christiansborgs tykke mure.

En stemme der ikke bliver brugt til at afsløre det parlamentariske cirkus og lede kampen for et andet samfund er ikke vel anbragt.

Derfor stem blankt.

Ukraine i imperialismens klør

MødedeltagereMøde om Ukraine arrangeret af Valby- og Sydvest mod krig

Af Gerd Berlev

I sovjettiden var Ukraine en blomstrende økonomi, nr. 10 på verdensranglisten for økonomisk udvikling. Med sammenbruddet fulgte en glidebane, hvor først BNP faldt drastisk, og udlandsgælden derefter voksede med rekordfart, Ukraine kom i gæld til op over halsen. I 1997 var gælden allerede på $9.7 mia.
Læs videre Ukraine i imperialismens klør

Utroligt!

behandl_os_ordentligt

Behandl os ordentligt skriver i sit nyhedsbrev 2/2014, efter at have modtaget flere spørgsmål, at der i skatteloven er flg. paragraf:

»§ 4 A. Underhold, som ydes mellem samlevende, der har gensidig forsørgelsespligt i henhold til § 2 a, jf. § 2 b, i lov om aktiv socialpolitik, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

Jeg føler mig personligt krænket, når vi er nået derud, at nogen kan være i tvivl.

Jeg kunne jo blive helt i tvivl. Skal der så betales skat af de 100 kr. jeg fik forleden, da en god ven gav mig et tilskud til mad-indkøb? Skal mine voksne børn betale skat, når jeg giver dem til togbilletten, så de kan besøge mig? Osv. osv.

Heldigvis er overvågningssamfundet ikke nået dertil endnu at vores kontanter kan overvåges, men hvornår bliver de afskaffet?

Se “Behandl os ordentligt” på facebook her 

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

the-matrix

Lovforslag L110 indeholder udover muligheden for tildeling af nye CPR-numre ved identitetstyveri, som jo helt klart er en ”vindersag” også flg. kryptiske  bestemmelser:

– I bilag 1, nr. 10, udgår: »beskyttelse mod forskerhenvendelse, jf. § 29, stk. 2,«,

– Markeringer i CPR af forskerbeskyttelse i medfør af hidtil gældende regler bortfalder.

Meningen er, at alle fremover vil kunne blive kontaktet med en opfordring til at medvirke i et eller andet forskningsprojekt med personlige data, ofte ved at udfylde et spørgeskema. Mange forskningsprojekter foregår i private firmaer, typisk medicinalfirmaer.

Det er i dag muligt at vælge ikke at modtage den slags henvendelser, bl.a. i forbindelse med flytning.  Ændringen begrundes med mindre bureaukrati,  idet man jo altid kan smide henvendelsen ud, men den indføres på baggrund af, at stadig flere har valgt at sige nej tak til forskerhenvendelser, nu knap 800.000, hvilket kan vanskeliggøre repræsentative undersøgelser. Læs videre Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

Pressen sætter kikkerten for det blinde øje

star2Tak til Attila the Stockbrooker for billedet

Hvordan har du det? Hvordan føles det? Hvad tror du sker? Enkeltpersoner drages frem som sandhedsvidner for er større gruppe, uden det ringeste bevis for at netop de repræsenterer det generelle. Der spilles på følelserne, så det kan kaldes følelsespornografi uden overdrivelse. En udvalgt mindre skare med de rette holdninger udnævnes til eksperter og interviewes i det uendelige, mens sag-  og fagkundskaben ikke kommer til orde.

Hvilke omfattende overgreb på lovens ukrænkelighed og statens sikkerhed fandt ikke sted, der afstedkom fyring af en minister og en sikkerhedschef og afhøring og spalte op og ned om nu statsministeren var indblandet. En pseudobegivenhed der fyldte meget i medierne. Læs videre Pressen sætter kikkerten for det blinde øje

Det vil jeg, vil du være med?

Uofficielle synspunkterMere end nogensinde ’er der noget galt i Danmark’. De syge, handicappede og alle mulige andre, der ikke lige har den rigtige ”profil”, som de siger i Akademikernes A-kasse, betaler med liv og helbred for opretholdelsen af et sygt neoliberalistisk system styret fra EU.
Det er vores jord, men er det vores samfund?

Jeg vil ud af EU. Som medlem af EU har vi minimal eller ingen indflydelse hvad enten det gælder tilsætningsstoffer, bioteknologi, udstationeringsregler, udlicitering, arbejdsmarkedsdirektiver, statsstøtte til økologisk eller anden produktion, vandmiljøplaner, grænsekontrol, indvandringsregler, bankregler, handel med ikke-EU lande, arbejdsmiljø, GMO-afgrøder, arbejdstider, terrorlister, overvågning, militarisering, finansloven og 100-tusind andre aftaler og regler og forordninger og direktiver. Læs videre Det vil jeg, vil du være med?

En vision for fremtiden

we-are-the-future

Nu har vi oprettet et fælleshus her i kvarteret. Huset har spisested med varm mad til frokost og aften, som også bruges af den lille skole der ligger i gaden. Og en meget praktisk ting er fordelingscentralen, hvorfra vi fordeler praktisk hjælp til reparationer i hjemmet og værktøj til dem der har brug for det.

Vi overvejer lige nu hvordan også hjælp til ældre og handicappede og pasning af syge børn kan blive en del af de fælles opgaver. Arbejdet i huset er fællestid, der efter overenskomsten udgør en del af vores arbejdstid.

Et af de store problemer vi stadig kæmper med er den allergi og andre forureningssygdomme vi har med os fra epoken med uhæmmet vækst og forbrug. Derfor er al fødevareproduktion nu omlagt til økologisk, mens den øvrige produktion er under omlægning. Den retning vi følger for omlægningen er, at al produktion skal være bæredygtig og alle produkter skal kunne indgå i naturens kredsløb.

Der er dog stadig mange af de gamle produkter i hjemmene og på arbejdspladserne, så i lang tid fremover er en grundig affaldssortering og udskiftning nødvendig.

Det er alligevel utroligt at tænke på, at det kun er få år siden, at man kunne købe forurenede grøntsager indpakket i flere lag plastik med en meget lang nedbrydningstid. I dag kan vi spise indpakningen og behøver ikke frygte farlige sprøjtegifte. Det er også fantastisk at alt inventar til hjemmet også f.eks. legetøj, maling og tæpper, nu er gennemtestet så det ikke er allergifremkaldende.

Landets samlede energiforbrug er i de sidste 5 år halveret fordi alt nybyggeri nu er selvforsynende med varme og strøm og de fleste gamle bygninger er gennemgået og renoveret. Et vigtigt bidrag er at alle fabrikker har aflagt energiregnskab og medarbejderne har fået medansvar for driften.

Den nye produktion der opbygges har vist sig at frigøre mange flere kræfter end forventet. At al viden deles og fabrikkerne styres ved selvorganisering har vist sig at medføre et væld af nye opfindelser, nye måder at udføre arbejdet på, nye energikilder tages i brug. En udvikling, det er fantastisk at opleve. Livet bliver enklere og sjovere.

Det nyeste transportmiddel er den kørende regnfrakke: Den kan tage form efter behov, med eller uden hjul, med eller uden bagageopbevaringsplads, overdækket eller åben og når den ikke bruges kan den pakkes sammen som en rygsæk. Energien der gør den kan køre, hentes fra lyslederkabler.

Alle har selvfølgelig et arbejde, de er i stand til at udføre. Arbejdstiden består af arbejdstid, uddannelsestid, fællestid, hvor der arbejdes for fællesskabet som f.eks. i vores nye fælleshus og samfundstid, hvor udviklingen og styringen af samfundet følges, diskuteres og besluttes. Læs videre En vision for fremtiden