Alle indlæg af Gæste Bloggen

Indlæg på denne gæsteblog er skrevet af forskellige

Ukraine åben for business

Det ekstreme højre står som en truende skygge i flere europæiske lande, klar til at udnytte kapitalismens krise og kollapsende regeringer – fra Grækenland til Ukraine. Om det er ultra nationalistiske kræfter, eller imperiedrømmere, om der abonneres på alverdens religiøse forestillinger og eller raceteorier. For befolkningen er det samme fjende.

Reaktionen er ikke kræfter, der styrkes af sig selv, de er sponsorerede af regeringer og pengemagten. Især de store imperialistiske lande har en lang tradition for gennem efterretningstjenester at træne, finansiere og bevæbne og tilskynde til et mål af 5. kolonnefolk, kontraer, narkobaroner, gangsterbander, krigsherrer og terrorceller samt spredning af et rigt mål af propaganda med antikommunisme, nationalisme og krigsforherligelse.

Ideologierne og de religiøse, fanatiske og racistiske overtoner er falsk opportunistisk forklædning, der skal tjene  formålet at tilskynde til had og splittelse. I praksis er det ekstreme højre borgerskabets bevæbnede bøller. Banditter der myrder civile og tillidsfolk for at skræmme og intimidere arbejdere, kvinder og ungdommen til slaveriet eller til granatføde i imperialismens krige. Borgerskabet har nemlig kun foragt overfor deres eget land og dets befolkning, og borgerskabets eneste gud er magt og penge. Læs videre Ukraine åben for business

25 PROCENT PÅ KONTANTHJÆLP ER PSYKISK SYGE

 

kontanthjaelp_parkering_forbudt_120604_linda_moshageFoto: Linda Moshage


Af Martin Thiemke

Hvad vi som pårørende, og hvad psykisk syge, har vidst og sagt gennem mange år er nu blevet mere eller mindre bekræftet. Rigtig mange med en eller flere psykiske sygdomme er placeret på kontanthjælp. Hele 25 procent af landets kontanthjælpsmodtagere er der tale om. Politiken kunne således skrive d. 18 at: ”en analyse viser, at en voksende del af kontanthjælpsmodtagerne har helbredsproblemer – især psykiske og psykiatriske problemer” og forsætter: ”faktisk er det hver fjerde person på kontanthjælp, som enten er i behandling på et sygehus eller får receptpligtigt medicin for psykiske lidelser”.

Tallet 25 procent kommer bag på forskerne, der har lavet analysen. Det kan dog undre mig en del, da det i mange år har været ”en offentlig hemmelighed” at kommuner landet over mere eller mindre har brugt kontanthjælp som opbevaring for kronisk syge, især psykisk syge. Så at tallet kan komme bag på forskerne undre mig, jeg havde nok forventet tallet, 25 procent, havde ligget længere oppe.

For mig at se, bekræfter det dog bare, at gruppen af psykisk syge bliver fejlplaceret på kontanthjælp, hvor de ikke får den nødvendige ro til deres behandling men udsættes af politikerne for et stadig stigende og unødig pres, hvilket også påvirker deres pårørende. Mange af de psykiske syge kæmper i forvejen en meget hård kamp for at få en så normal hverdag som muligt. Dette sker ofte med støtte fra de nærmeste pårørende, der ofte også har arbejde ved siden af. Når de psykisk syge presses unødigt hårdt, vil de ikke kunne have krafter til deres hverdag også, hvilket så bliver presset over på de nærmeste pårørende. Derved risikerer samfundet en ond cirkel, nemlig ved at presset på de pårørende stresser så meget, at de ikke kan passe deres arbejde og selv bliver sygemeldt. Dette er hverken godt for de syge, de pårørende eller for samfundet. MEN jeg ved godt, at det er en vinkel, man ikke må indtage sådan rent politisk. Om ikke andet er den meget uønsket fra politisk side har jeg erfaringer med. Men for mig er det bedre at forebygge end at helbrede. Det er bedre for de enkelte mennesker bag tallene og for samfundet i helhed. Læs videre 25 PROCENT PÅ KONTANTHJÆLP ER PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE RAMMES DOBBELT – PÅ ALLE OMRÅDER

neoliberalisme_closeup


Af Martin Thiemke


Sundhedsministeren præsenterer snart en samlet plan for psykiatrien i Danmark. Allerede nu løfter hun sløret for, hvad hendes helt centrale budskab er angående sindslidende.

I artiklen kan man blandt andet læse sundhedsministerens syn på hvor trist det er, at psykisk syge rammes dobbelt, blandt andet af tabuer og fordomme fra omverden og de skal have mulighed for at få den nødvendige medicin og behandling. Blandt andet en behandling på lige fod med resten af befolkningen og fysiske syge.

Jamen hvilken udstråling af politisk dobbeltmoral fra ministerens side. Jeg kan ikke finde andet ord, idet sundhedsministeren SELV har stemt for både kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som begge virkelig fjerner muligheden for at psykisk syge har råd til den nødvendige medicin og behandling og skal være raske efter 5 måneder.

At stemme for de to reformer og nu komme med “psykiske syge skal have mulighed for” er ganske simpelt en billig omgang for sundhedsministeren, idet reformerne IKKE hjælper de psykisk syge som – netop af politikerne – nedgøres og netop lige nu slås med kommuner landet over om ressourceforløb, da de psykisk syge – af det politiske system – mødes med mistro. At ministeren så opfordrer til andre skal møde psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge, ville nok for mig virke mere troværdig hvis systemet med ministeren i spidsen selv mødte de psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge. Desværre er virkeligheden ikke sådan for psykisk syge og deres pårørende, her er mistro et nøgleord fra systemets side.

At ligestille psykisk syge med fysiske syge er også en billig omgang tom politikersnak fra ministerens side. Dét kræver at fysisk og psykisk sygdom ligestilles også økonomisk. I dag er fysisk sygdom på finansloven modsat psykisk sygdom, der er skal søges om år efter år. Det medfører at HVER GANG der bruges én krone på fysiske sygdomme i sundhedsvæsnet bruges der under 25 øre på psykiske sygdomme, altså LANGT FRA en ligestilling af ministerens område.

19. januar 2014

Sundhedsminister – psykisk syge bliver dobbelt ramt

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

Regeringen for de pengegriske

corydon3
Ethvert land, eller måske oven i købet enhver region, må eje og producere og distribuere energi selv. Det er det forsyningssikkerhedsmæssige og ressourcemæssigt mest fornuftigt, og på den lange bane også den mest økonomiske.

Men alt det handler den aktuelle debat om DONG salget ikke om, det handler om at nogle få griske politikere og finansmænd vil skovle penge hjem til deres egne i forvejen overfyldte lommer. Og guldgåsen bliver ikke federe end kontrol og monopol på basale fornødenheder. Her er den lidt alternative udlægning af den nye lussing til Thornings regering: Læs videre Regeringen for de pengegriske

Glem ikke Israels massakre i Gaza

 

Cast Lead bombardementerne Gaza januar 2009

 Af Irene Clausen, aktiv i Boykot Israel

I disse dage er det fem år siden Israel gennemførte sin massakre i Gaza – kaldet  Operation Cast Lead.

I den anledning havde ’27. december-initiativet’ inviteret til offentligt møde i  København den 27.12.  Initiativet ønsker at sætte fokus på den humanitære  katastrofe som hersker i Gaza bl.a. som følge af massakren der blev indledt  27.12.2005.

En af oplægsholderne var den norske læge Mads Gilbert, der under massakren  arbejdede på et hospital i Gaza sammen med sin kollega Erik Fosse.

Mads Gilbert  bemærkede indledningsvis: Magthaverne forsøger altid at skjule og ’glemme’ deres  forbrydelser, det er vores pligt ikke at lade deres forbrydelser gå i  glemmebogen. Læs videre Glem ikke Israels massakre i Gaza

Mareridt om motorveje

Tysk motorvej
Produktivitetskommissionen
er udkommet med deres 5. analyserapport, og fokuserer denne gang på at få trafikken til at glide lidt bedre i myldretiden. Konklusionen lyder: Al den tid der bruges på at køre i bil kan forsvinde, hvis det bare koster lidt mere at køre i den. Rationalet er tilsyneladende, at de fattige røvhuller propper vejene til… Eller måske i virkeligheden fordi der drømmes om at udlicitere et centralt stykke bro eller en vigtig motorvej og sætte en betaling til et privat firma – så bliver kø kørsel pludselig produktivt. Borgerskabes drømme kan hurtigt bliver vores mareridt.

Kommissionens tidligere analyser er allerede berømte for deres meningsløse gentagelse af den nyliberale dagsorden med krav om at unge skal gennemføre uddannelsen stadig yngre, mere kontrol og resultatløn i det offentlige og deregulering af den private sektor. Læs videre Mareridt om motorveje

Højrefløj dømt for svindel

nie-wieder_33Statistik er tilsyneladende en metode der giver uhindret mulighed til at propagandere løgnehistorier og det værste pseudovidenskabelige vås og samtidig lade som om det er videnskab. Det er en dobbelt skam, for det er med til at nedbryde legitimiteten også til de seriøse.

UVVU dømte for nylig Helmuth Nyborg uredelige i hans artikel ”Den vestlige civilisations forfald (”The Decay of Western civilisation”), fordi den ikke er baseret på videnskabelige data, derimod på konstruerede data. Artiklen beviste angiveligt, at indvandring af lav-IQ-folkeslag med høje fødselsrater vil sænke den danske gennemsnits-IQ og dermed undergrave den danske velfærd.

Helmuth Nyborgs svindelmetoder er simple: Man tager de datasæt med som er sorteret efter at de netop viser det som man søger, og udelader datasæt der viser det modsatte. Lad endelige være med at selv at stå for at indsamle data, men brug udelukkende andres arbejde.

Ægte forskere indsamler selv deres rådata så præcist og omhyggeligt som teknisk muligt, og kombinere med hele komplekset af verificerbare data som andre har indsamlet.

I andre tilfælde som pizaundersøgelser bruges en målemetode der giver et forenklet eller forsimplet sæt af data, hvilket jo reducerer kvaliteten af den efterfølgende bearbejdning. Desto mere data bearbejdes desto større usikkerheder ophobes der. Læs videre Højrefløj dømt for svindel