Alle indlæg af Dorte Grenaa

Politisk aktiv siden EU afstemningen i 1972 – især kvinde-, social-, faglig- og antikrigs-bevægelsen. Organiseret i den kommunistiske bevægelse, idag formand for Arbejderpartiet Kommunisterne.
Følg også Dorte Grenaa på facebook

Enhedslisten vil have kvindelig værnepligt til den danske NATO-hær

Enhedslisten tager ligestilling som gidsel i dansk krigspolitik og debat om nyt forsvarsforlig ved at stille krav om kvindelig værnepligt.


I disse dage strikkes det nye forsvarsforlig mellem regeringen, DF, S og R færdigt. Et forsvarligforlig der mere retvisende burde hedde ”NATOs krigsstrategiske overvejelser og krigsbudget for region Danmark”.

Læs videre Enhedslisten vil have kvindelig værnepligt til den danske NATO-hær

# MeToo – Kvinder siger fra – Af Dorte GrenaaAf Dorte Grenaa

Kampagnen #MeToo har på få dage fået tusindvis af kvinder i mange lande til at dele deres oplevelser med seksuelle krænkelser og sexchikane. For mange er det første gang de siger det højt. Og for hver enkelt kvinde har det stor betydning, for at kunne begynde at gøre op med den skam og skyld, der er forbundet med krænkelser og overgreb. Læs videre # MeToo – Kvinder siger fra – Af Dorte Grenaa

Sæt kvinder fri af husarbejdet!

Den overskrift fangede straks min interesse. Tænk hvor godt det kunne blive. Hvilke muligheder.

Men ak. Klassesamfundet stak sit grimme fjæs frem igen!

Ned med køkkenslaveriet! Russisk revolutionsplakat

Budskabet var i virkeligheden at øge kvindernes arbejdstid. Med et fast fradrag for serviceopgaver i hjemmet i de første arbejds- og familieår vil det  ” give travle børnefamilier tid og mulighed for at øge deres arbejdstid og samtidig have tid til familien.”

Men VI VIL IKKE have øget arbejdstid.

Vi vil have en nedsat arbejdstid – 6 timers arbejdsdag – som fuldtidsstillinger. Og reel nedsat arbejdstid – uden at tvinges til ubetalt overarbejde i fritiden, Ikke jages rundt i flere deltidsstillinger.

Til husarbejde i dag hører også, at det der før var offentlige velfærdsopgaver nu smides tilbage i familien – at sikre omsorgen for de syge, handicappede, ældre, børn. Hver en nedskæring og hver en forringelse falder tilbage på vores dårlige samvittighed og forsøg på at skulle klare det hele.

Og for resten! Hvem er det lige,  der skal udføre serviceopgaver i hjemmet?
Underbetalte og lavtlønnede kvinder i serviceindustrien? Au-pair piger fra Fillipinerne og østlandende?

At blive fri for det evigt gentagne husarbejde og dobbeltarbejde, få tid og kræfter til at være til stede og sammen med sin familie – er ikke for meget forlangt. Tværtimod.

Men for arbejderklassens kvinder vindes det bestemt ikke med flere skattefradrag, øget privatisering, udlicitering og udpining af den offentlige ”velfærds”-sektor.

Der skal sikres kollektive løsninger på kollektive problemer.
Det går ikke uden at samles om kravene om nedsat arbejdstid her til overenskomsten og stop for regeringens og kommunernes nedskæringsraid. Og vi må stille krav til nye offentlige omsorgs-og velfærdsordninger, fri af dagens kræftknuder.

Ifølge Børsen og McKinsey Company:
”udgør kvinder halvdelen af verdens arbejdsstyrke, men skaber kun 37 procent af det samlede bruttonationalprodukt. Det skyldes blandt andet, at unge kvinder arbejder færre timer end mænd, og at flere er placeret i deltidsstillinger for at få familielivet til at hænge sammen. Og at kvinder i gennemsnit står for 75 procent af verdens ikke-betalte servicearbejde i hjemmet.

Kvinder arbejder mere i hjemmet og netop derfor skal vi have en ordning, der letter arbejdsbyrden i hjemmet og sikrer, at kvinder i stedet kan investere tid i karrieren, uden at det går ud over familielivet.”

Regeringen vil lade enlige mødre betale

Efter kontanthjælpsreformen siger sagsbehandlere til enlige mødre, at de må skralde for at sikre mad på bordet!

Regeringens finanslovsforslag vil skære 155 millioner kr. på sociale foreninger som Mødrehjælpen og patientforeninger!

Det skal finansiere et nyt skattekontrolsystem, siger de.

Ifølge skiftende blå/røde regeringer er det helt klart kun de fattigste, de syge og de arbejdsløse, der kan tages penge fra til statens udgifter.

Men ikke bare til offentlige udgifter – også får at få råd til en mild gaveregn til de rigeste.

Regeringen vil med ny vækstpakke sætte skatten ned på overskud fra aktier, igen sætte selskabsskatten ned for udenlandske firmaer, hvis de overhovedet betaler. Og så lige forære dansk erhverv og de rige en række nye skatte- og afgiftslettelser. En vækstplan  der løber op i 12 mia. kr. inden den er betalt.

Regeringen og dens forligspartier som  Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil blive ved med forære skattekroner til de rige – mens de syge, reformramte og arbejdsløse tvinges til at betale festen.

De fører en kynisk politik, fordi de er kyniske,

De har valgt et levebrød som nyttige administratiorer af et sygt system. Kapitalismen.

Er det ikke på tide at rette protesterne mod dem, der fører kniven? Rette dem mod at få væltet finanslovsforslaget og striben af asociale reformer. Og ikke lade sig spise af med at få Mette Frederiksen og Thulesen Dahl i stedet for Lars Løkke og Anders Samuelsen.

– End –

 

 

 

 

 

Sociale protester i en kommunalvalgkamp: Enhedslisten – inde eller ude? Af Dorte Grenaa


Af Dorte Grenaa

Enhedslisten i København har fået sig et problem her i kommunalvalgkampen.

Skal de støtte de sociale bevægelsers krav og protester og træde ud af den politiske aftale med borgmester Anna Ansvarløs om administrationen af de sociale reformer? Eller skal de være ansvarsfulde samarbejdspartnere i det parlamentariske spil i Borgerrepræsentationen? Eller forsat tale med to tunger og krydse finger for at det lyder troværdigt i begge lejre?
Læs videre Sociale protester i en kommunalvalgkamp: Enhedslisten – inde eller ude? Af Dorte Grenaa

Kortere arbejdstid kan ikke løses individuelt – Af Dorte Grenaa

 


Lad din arbejdstid svinge i takt med dit privatliv. Gå ned eller op i tid, når du har brug for det.

Sådan sælger SF’s sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen et nyt arbejdstidsforslag til de ansatte i Københavns Kommune.

I februar vil hun stille forslag i Borgerrepræsentationen om at det skal gælde samtlige medarbejdere i Københavns Kommune. Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og de Radikale har meldt ud, at de vil kunne støtte forslaget, og det ser dermed ud til at kunne vedtages.

Lyder det for godt til at være sandt?

Det er det også.

Læs videre Kortere arbejdstid kan ikke løses individuelt – Af Dorte Grenaa

1. maj er et signal til at styrke en slagkraftig modstandsfront – Af Dorte Grenaa

Tale ved 1. maj på Den røde plads i Fælledparken af APKs formand Dorte Grenaa

Dorte_Grenaa_010516-300x225
AP-Møller fonden har bevilget 750 mill. kr. til socialt udsatte. Og Overdanmark klapper i deres små selvfede hænder.

Og så skal vi være taknemmelige.   Gu’ vil vi ej.

Og tro ikke, at millionerne går til de fattige, nej de er er øremærket til projekter, konsulenter og til at skaffe dokumentation for hvordan socialpolitikken virker! Som om man ikke ved, hvad der sker, når de kollektive sociale rettigheder forsvinder i takt med de ny liberale nedskæringsreformer. Læs videre 1. maj er et signal til at styrke en slagkraftig modstandsfront – Af Dorte Grenaa

Klasselogik for arbejdsgivere

Nej til krigsfly-ja til velfaerd

Af Dorte Grenaa

En udgift på 30 – 80 milliarder til nye kamp-og bombefly må vel siges at presse de offentlige finanser temmelig hårdt.

Ikke ifølge Dansk Industri (DI).

DI mener presset først og fremmest skyldes stigende udgifter til ældre og flygtninge. DI vil have regeringen til at skrue yderligere op for reform nedskæringerne. Bl.a. fremrykke pensionsalderen på 68 år og fratage yderligere 10.000 førtidspensionisterne deres førtidspension. Læs videre Klasselogik for arbejdsgivere

KONTANTHJÆLPSLOFTET ER MENNESKE- OG ARBEJDERFJENDSK

 

vores fremtid

Af Dorte Grenaa

Sådan er det bare!

Venstres beskæftigelsesordfører gentog arrogant det berygtede argument fra dagpengerøveriet, da kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen i dag blev vedtaget.

Nej, sådan er det ikke bare. Det er en rigmands- og ren arbejdergiverregering, der er på rov mod dem der har allermindst i forvejen. Læs videre KONTANTHJÆLPSLOFTET ER MENNESKE- OG ARBEJDERFJENDSK