PSYKISK SYGE RAMMES DOBBELT – PÅ ALLE OMRÅDER

neoliberalisme_closeup


Af Martin Thiemke


Sundhedsministeren præsenterer snart en samlet plan for psykiatrien i Danmark. Allerede nu løfter hun sløret for, hvad hendes helt centrale budskab er angående sindslidende.

I artiklen kan man blandt andet læse sundhedsministerens syn på hvor trist det er, at psykisk syge rammes dobbelt, blandt andet af tabuer og fordomme fra omverden og de skal have mulighed for at få den nødvendige medicin og behandling. Blandt andet en behandling på lige fod med resten af befolkningen og fysiske syge.

Jamen hvilken udstråling af politisk dobbeltmoral fra ministerens side. Jeg kan ikke finde andet ord, idet sundhedsministeren SELV har stemt for både kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som begge virkelig fjerner muligheden for at psykisk syge har råd til den nødvendige medicin og behandling og skal være raske efter 5 måneder.

At stemme for de to reformer og nu komme med “psykiske syge skal have mulighed for” er ganske simpelt en billig omgang for sundhedsministeren, idet reformerne IKKE hjælper de psykisk syge som – netop af politikerne – nedgøres og netop lige nu slås med kommuner landet over om ressourceforløb, da de psykisk syge – af det politiske system – mødes med mistro. At ministeren så opfordrer til andre skal møde psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge, ville nok for mig virke mere troværdig hvis systemet med ministeren i spidsen selv mødte de psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge. Desværre er virkeligheden ikke sådan for psykisk syge og deres pårørende, her er mistro et nøgleord fra systemets side.

At ligestille psykisk syge med fysiske syge er også en billig omgang tom politikersnak fra ministerens side. Dét kræver at fysisk og psykisk sygdom ligestilles også økonomisk. I dag er fysisk sygdom på finansloven modsat psykisk sygdom, der er skal søges om år efter år. Det medfører at HVER GANG der bruges én krone på fysiske sygdomme i sundhedsvæsnet bruges der under 25 øre på psykiske sygdomme, altså LANGT FRA en ligestilling af ministerens område.

19. januar 2014

Sundhedsminister – psykisk syge bliver dobbelt ramt

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

Regeringen for de pengegriske

corydon3
Ethvert land, eller måske oven i købet enhver region, må eje og producere og distribuere energi selv. Det er det forsyningssikkerhedsmæssige og ressourcemæssigt mest fornuftigt, og på den lange bane også den mest økonomiske.

Men alt det handler den aktuelle debat om DONG salget ikke om, det handler om at nogle få griske politikere og finansmænd vil skovle penge hjem til deres egne i forvejen overfyldte lommer. Og guldgåsen bliver ikke federe end kontrol og monopol på basale fornødenheder. Her er den lidt alternative udlægning af den nye lussing til Thornings regering: Læs videre Regeringen for de pengegriske

Sladrehanken

GPS_tracker

På mange arbejdspladser opererer fedterøve og sladrehanke. Der er tale om nærmest siamesiske tvillinger. Sladrehanken fedter, og fedterøven sladrer! For alle andre ansatte er det et yderst ubehageligt fænomen. Det giver et rigtigt betændt arbejdsmiljø, hvor man aldrig aner, hvad og til hvem, man skal fortælle hvad.

Jeg har heldigvis ikke kendskab til eksistensen af sladrehanke på min arbejdsplads. I hvert fald ikke i menneskelig form. Det betyder også, at vi har en god, kammeratlig og til tider løssluppen tone chaufførerne imellem!

Sladrehanke antager imidlertid også andre skikkelser end mennesker. Der tales ikke om aliens, men om simple tekniske anordninger. Alle arbejdspladser kender til overvågning af de ansattes brug af computer. Ofte er forklaringen, at firmapolitikken forbyder brug af hjemmesider af (børne)porno eller spil med meget andet. Læs videre Sladrehanken

Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

the-matrix

Lovforslag L110 indeholder udover muligheden for tildeling af nye CPR-numre ved identitetstyveri, som jo helt klart er en ”vindersag” også flg. kryptiske  bestemmelser:

– I bilag 1, nr. 10, udgår: »beskyttelse mod forskerhenvendelse, jf. § 29, stk. 2,«,

– Markeringer i CPR af forskerbeskyttelse i medfør af hidtil gældende regler bortfalder.

Meningen er, at alle fremover vil kunne blive kontaktet med en opfordring til at medvirke i et eller andet forskningsprojekt med personlige data, ofte ved at udfylde et spørgeskema. Mange forskningsprojekter foregår i private firmaer, typisk medicinalfirmaer.

Det er i dag muligt at vælge ikke at modtage den slags henvendelser, bl.a. i forbindelse med flytning.  Ændringen begrundes med mindre bureaukrati,  idet man jo altid kan smide henvendelsen ud, men den indføres på baggrund af, at stadig flere har valgt at sige nej tak til forskerhenvendelser, nu knap 800.000, hvilket kan vanskeliggøre repræsentative undersøgelser. Læs videre Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

Glem ikke Israels massakre i Gaza

 

Cast Lead bombardementerne Gaza januar 2009

 Af Irene Clausen, aktiv i Boykot Israel

I disse dage er det fem år siden Israel gennemførte sin massakre i Gaza – kaldet  Operation Cast Lead.

I den anledning havde ’27. december-initiativet’ inviteret til offentligt møde i  København den 27.12.  Initiativet ønsker at sætte fokus på den humanitære  katastrofe som hersker i Gaza bl.a. som følge af massakren der blev indledt  27.12.2005.

En af oplægsholderne var den norske læge Mads Gilbert, der under massakren  arbejdede på et hospital i Gaza sammen med sin kollega Erik Fosse.

Mads Gilbert  bemærkede indledningsvis: Magthaverne forsøger altid at skjule og ’glemme’ deres  forbrydelser, det er vores pligt ikke at lade deres forbrydelser gå i  glemmebogen. Læs videre Glem ikke Israels massakre i Gaza

Pressen sætter kikkerten for det blinde øje

star2Tak til Attila the Stockbrooker for billedet

Hvordan har du det? Hvordan føles det? Hvad tror du sker? Enkeltpersoner drages frem som sandhedsvidner for er større gruppe, uden det ringeste bevis for at netop de repræsenterer det generelle. Der spilles på følelserne, så det kan kaldes følelsespornografi uden overdrivelse. En udvalgt mindre skare med de rette holdninger udnævnes til eksperter og interviewes i det uendelige, mens sag-  og fagkundskaben ikke kommer til orde.

Hvilke omfattende overgreb på lovens ukrænkelighed og statens sikkerhed fandt ikke sted, der afstedkom fyring af en minister og en sikkerhedschef og afhøring og spalte op og ned om nu statsministeren var indblandet. En pseudobegivenhed der fyldte meget i medierne. Læs videre Pressen sætter kikkerten for det blinde øje