Wonderful COP-ENHAGEN

TEMA:

COP15

FNs klimatopmøde i København

7.-18 december 2009

Wonderful COP-ENHAGEN

Klik og forstør

Billedkunstner: Camilla Brodersen
Download som pdf-plakat


Opdateres med det juriske efterspil

Se også


Klik her til

KP-KLIMATEMA

Daglige reportager og analyse fra COP15

Videoer

Se også youtube

KPnetTV
___________

KALENDER
Sæt XKLIMATOPMØDE
7-18. december

Kapitalismen er en forbrydelse mod klimaet
APKs 4. kongres

RED PLANETEN! IKKE PROFITTEN
APKs klimastrategi

Klimaforum09
Det alternative klimatopmøde
DGI-Byen

Program

Climate Justice Action
International klimaaktions-
bevægelse


Klimakollektivet
Står for en række masseaktioner under topmødet
__________

KP-Klimatema

Se her en stribe videoer med demonstrationer, reportager fra vigtige begivenheder under topmødet, interviews og ikke mindst dokumentation af politiangrebet på Christiania på youtube
KPnetTV

Some materials in English from COP 15 here

Klimarepression

COP-enhagen – og hvad vi kan gøre
[KP01,2010] Klimabevægelsen har oprettet en international engelsksproget hjemmeside – www.cop-enhagen.net – for at følge op på den brutale politirepression og forfølgelse af aktivister og demonstranter ved COP15. Kommunistisk Politik har oversat dens opfordring til handling.

Se hele artiklen her

Brev fra de danske fængsler
[KP01,2010] Der sidder fortsat et lille antal klimaaktivister fra en række lande fængslet efter COP15. Her er et brev fra nogle af dem. Nogle af underskriverne er nu løsladt.

Læs hele artiklen her

Klimaaktivisme

En succes for klimaaktivisme og ’civil ulydighed’
[KP01,2010] Den fængslede klimaaktivistleder Tadzio Müller der blev løsladt kort før jul efter klima-aktionen udtrykte det således: "I de sidste to uger har København oplevet en ynkelig fiasko og en bragende succes. Den åbenlyse fiasko er COP15...Succes’en er derimod den globale klima-retfærdighedsbevægelse, der organiserede spektakulære, store og inspirerende aktioner..." 

Se hele artiklen her

Naomi KleinNaomi Klein opsummerer COP15

For Obama er ingen chance for stor til at ødelægge
[KP01,2010] ’Aftalen’ som i sidste ende blev pushet igennem var ikke andet end en beskidt pagt mellem verdens største udslip-nationer: Jeg vil lade som om I gør noget ved klimaændringerne, hvis I lader som om, jeg også gør det. En aftale? Det er en aftale.
 Af Naomi Klein

Se hele artiklen her

COP-enhagen dagen derpå

Det juridiske efterspil i fuld gang
[Netavisen] Det juridiske efterspil oven på COP15 mellem aktivister og polti er i fuld gang - og udspiller sig både som en kamp i retssale og internationale medier. Der er en fremherskende opfattelse i internatianel presse af, at ligesom topmødet var en fiasko var politiets hårde kurs mod fredelige demonstranter en skandale.

Se hele artiklen her

COP-enhagen Day & Night
[KP01,2010] Næsten 2000 blev frihedsberøvet under COP15. Det berygtede danske politi brugte både massearrestationer og målrettede arrestationer af ledende klimaaktivister. Men en bevægelse til forsvar for de politiske klimafanger er vokset ud af topmødedemonstrationerne og protesterne mod 'lømmelpakken'.

Se hele artiklen her

Solidaritet med klimafanger

Rainbow Warrior II: Greenpeace's galla-aktion
[KPnetTV] Interview med Sune fra Greenpeace om aktionen og varetægtesfængslingen af de fire Galla-aktivister. Fra tirsdag 5/1 2010.

Se interviewet på KPnetTV her

Video: Julelarm for klimafanger 24. december 2009
[KPnetTV] Protestdemo med julemusik til de 7 klimafanger i Vestre Fængsel, der foreløbig er fængslet til ind i januar. Taler og interviews.

Se videoen på KPnetTV her

Climate Justice Action

Klima-talskvinder løsladt
[Netavisen] De to politisk fængslede talspersoner for Climate Justice Action , Tannie Nybroe og Stine Gry Jonassen er blevet løsladt i dag tirsdag den 22. december, fortæller CJA i deres pressemeddelelse.

Læs hele teksten her

Tadzio Müller: Deres fiasko er vores succes
[Netavisen] Den løsladte tyske talsmand for CJA: "Den danske stats vanvittige overreaktion med fængsling af omkring 1800 aktivister uden nogen som helst grund, klapjagten på bevægelsens talspersoner og angreb med tåregas og peberspray er en farlig præcedens, ikke kun for Danmark, men for hele verdens fremtid."

Se artiklen her

19. december: Fiasko COP15 - Kun folket kan forandre verden

Obamas aftale er en fiasko for hele FN og for det danske formandskab
[Netavisen] Klimatopmødet endte i en fiasko, fordi det lykkedes Obama at slippe af sted med at præsentere uforpligtende erklæringer og et tag-selv-bord for USA og de andre rige lande
Af NOAH

Læs hele NOAHs erklæring her

Se også den indiske avis Times of India:
“Hvordan Danmark gjorde Vestens beskidte arbejde” (Information)

Verdens ledere kom: De så, De snakkede og De fejlede
[Klimatema] Der kom ingen klimaaftale ud af COP15 – ikke juridisk, ikke politisk. Det er en Fiasko. En fiasko for FN, en fiasko for Danmark, en fiasko for den imperialistiske verdensorden. Men det var en forventelig fiasko. Og på mange måder var denne fuldstændige fiasko at foretrække frem for den halvdårlige aftale.
Af Troels Riis Larsen

Se hele kommentaren her

Tag magten tilbage
[KP25,2009] Løkke Rasmussen var mere interesseret i at smede en alliance mellem EU og USA og bekræfte det tætte danske forhold til USA og UK end i at bygge bro til de fattige lande, som har akut brug for at der gøres noget ved klimaet og at de rige lande betaler deres klimagæld til deres ofre.

Læs hele lederen fra det nye Kommunistisk Politik her

Greenpeace bag tremmer

Fængslet tre uger for fredeligt klimaopråb
[Netavisen] De tre aktivister fra gårsdagens aktion i Drabantsalen på Christiansborg er varetægtsfængslet indtil 7. januar. De er anklaget på ulovlig indtrængen, dokumentfalskneri og for at udgive sig for at være en offentlig myndighed.

Se artikel med udtalelser fra Greenpeace her

Videohyldest til Greenpeace-aktionen ved det kongelige taffel
[Sortkapel] Løslad de politiske fanger Nora Christensen og Juan Lopez de Uralde

Se video her

18. december: Solidaritet med de politiske fanger

Free the climate prisoners!
[KPnetTV] Reportage fra demonstrationen 18. december for frigivelse af de politiske fanger under klimatopmødet, og ikke mindst talsmændene for Climate Justice Action

Se hele reportagen her

Løslad klimatalsmændene! Stine, Tannie og Tadzio ud nu!
[Netavisen] Det var budskabet fra demonstrationen i solidaritet med den ikke-voldelige klimabevægelse Climate Justice Actions talsmænd, som dansk politi har fået fængslet på falske sigtelser som opfordring til vold mod politiet.

Se billedreportagen fra demo'en her

Anne-Marie NielsenInterview med Anne-Marie Nielsen: Snigende fascisme
[KPnetTV] 'Vi må gå til kamp mod den snigende fascisme', siger Anne-Marie Nielsen, mor til klimafangen Stine Gry Jonassen, i et interview om arrestationerne og den politiske baggrund for fængslingerne

Se videoen her

Interview med Lars Grenaa: Civilt ulydige vil ikke lade sig skræmme
[KPnetTV] Klimabevægelsen er blevet stærk, der for skal den kriminaliseres. Men det vil ikke lykkes politi og politikere at skræmme aktivister fra at aktionere, siger Lars Grenaa, der kastede rød maling på Anders Fogh, da han sendte Danmark i krig

Se interviewet her

Reclaim Power: Aktion og 'klimafængsel'
[Klimatema] Talsmændene er stadig fængset, men langt de fleste, der blev arresteret under den ikke-voldelige Reclaim Power aktionvar ude efter 12 timer. Her fortæller en DKU'er om sine oplevelser den dag.

Læs beretningen på Klimatema her

Løslad klimabevægelsen!

DKU: Frihed til alle politiske fanger!
[Netavisen] Vi kræver løsladelse af Tadzio Müller, Stine Gry Jonassen, Tannie Nyboe og alle andre politiske fanger.
Af DKU

Se hele udtalelsen her

Climate Justice Action: Klimatalsmænd fængslet på falsk grundlag
[Netavisen] ”Mennesker, som er kritiske over for den førte politik, bliver gennemtrevlet som var de medlemmer af kriminelle bander. Danmark befinder sig på en stejl vej hen imod overvågningsstaten. Øjensynligt gør det danske politi tjeneste som regeringens politiske politi.”
Stop Terrorkrigen

Læs udtalelserne her

Politistatsprovokation: Klimabevægelsens talspersoner fængslet
[Netavisen]  Arrestationerne af talsmændene for en international ikke-voldelig bevægelse er en politistat værdig. Det er en uhørt provokation mod den folkelige klima- og miljøbevægelse, siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

Læs hele artiklen her

17. december: Højdepunkter fra ALBA folkemødet i Valbyhallen

ALBA uden for murene
[KP01, 2010] Nogle af verdens politiske ledere spærrede sig ikke inde bag det gigantiske magtopbud under COP15 i København. Progressive ledere på anti-imperialistiske positioner søgte tværtimod kontakt med den folkelige bevægelse udenfor det afsondrede Bella Center.

Læs hele artiklen her

Hugo Chavez i Valbyhallen 17. december 2009Hugo Chavez om politiundertrykkelsen i København
[KPnetTV] Den venezuelanske præsident sammenligner på folkemødet i Valbyhallen politiundertrykkelsen i København med forholdene i hans hjemland

Se KPnetTV's video her

Billeder fra ALBA folkemødet

Nogle fotos af statsledere og kunstnere i Valbyhallen her

Evo Morales Valbyhallen 17. december 2009Evo Morales fremlægger forslag om global folkeafstemning om klimaforandring
[KPnetTV] Bolivias præsidents forslag til international klimaplatform på folkemødet i Valby-hallen

Se KPnetTV's video her

Se også

Latinamerikas ”21. århundredes socialisme” i historisk perspektiv
[KP24,2009] ’Det 21. århundredes socialisme’ er en fortsættelse af det 20. århundredes socialdemokratisme i Latinamerika og i Europa i  årene efter 2. verdenskrig, hvor ’velfærdsstaterne’ dannedes.
Af James Petras

Læs hele artiklen her

COP 15 bryder sammen

Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale
[Netavisen] Det danske formandskabs utilstrækkelighed viser sig nu tydeligt. USA og EU har ikke ville forpligte sig til de 40 % reduktioner i CO2-udslippet, som ulandene har krævet eller de 25-40 %, som FN mener er nødvendigt for at undgå en klima katastrofe.
Af Afrika Kontakt

Se udtalelsen her

16. december: People's Assembly - Climate Justice Action

People's AssemblyCOP15: 9 indlæg på People's Assembly
[KPnetTV] Selvom politiet søgte at forhindre afholdelsen af People's Assembly i forbindelse med protestaktionen Reclaim Power den 16. december, blev den alligevel gennemført uden for Bella Centret. KPnetTV gengiver her indlæg fra 9 talere - fra Ukraine til Latinamerika. (Engelsk og spansk med engelsk overs.)

Se indlæggene COP15: People's Assembly her

KPnetTV: Interviews med Reclaim Power-deltagere

Climate Justice Action: "En enorm succes!"
Interview med Peter Nielsen fra Climate Justice Action
Forringet lydkvalitet Skru op!

Se det på youtube her

Dave, postarbejder: "Arbejderbevægelsen må på gaden"
Canadisk fagforeningsmand, udsendt til COP15, om sine indtryk (Engelsk)

Se det på youtube her

Carolina, Salvador: 'Vort land er et modstandsland"

Interview på spansk

Se det på youtube her

Civil ulydighed fik sat dagsorden

Reclaim Power: Succes på trods af politiets overreaktion
[Netavisen] Tusindvis af mennesker fra hele verden har i dag gennemført et folkemøde udenfor FN’s område. Dette skete trods politiets voldelige adfærd og forsøg på at lukke folkemødet.
Af Climate Justice Action

Se hele udtalelsen her

COP15: Our Climate Not Your Business

Klimatopmøde med profitten i centrum
[KP25,2009] De dominerende stormagter havde noget andet i tankerne end at redde planeten under klimatopmødet i København. For dem drejer det sig om at redde profitten og udbygge med nye profitmuligheder som krimminel handel med CO2.

Læs hele teksten her

COP-enhagen : Politiets store dag

Reclaim Power: Den eneste vold var politivold
[Netavisen] Demonstrationen var ikke-voldelig fra starten til den sluttede, timer efter politiet havde erklæret den for opløst. Den lod sig ikke hyle ud af det, heller ikke af politiets provokationer. Det var en komplet fredelig demonstrationen, politiet har nedkæmpet og arresteret. Den eneste vold var politivold.

Læs hele artiklen her .

Se KPnets reportage og nyheder om demoen på
Klimatema
her

Fotos fra Reclaim Power-demonstrationen på Klimatema her

15. decemnber: Resistance is ripe

Mod fødevare- og klimaforurening

Se Klimatemas fotoreportage fra demonstationen 15. december her

Medierne og COP15

Indholdet der blev væk
[Klimatema] Et kritisk blik på mediernes dækning af COP15
Af Eva J.R. Waldorff

Læs hele artiklen fra Klimatema her

Unionen: Klimahelt eller ...?

EU er ødelæggende for klimaet

[Klimatema]Interview med Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, der kritiserer EU’s målsætning om kun at skære ned på CO2-udledningen med 20 pct. i forhold til 1990-niveauet.

Læs hele interviewet på Klimatema her

CO2 profitter

AP Møller Mærsk på CO2-profitvognen
[Netavisen] Drivhusgasser fra det finske kulkraftværk i Pori skal sejles ud til halvtomme oliebrønde på Mærsks skibe og hjælpe med at presse de sidste rester olie ud. Profitten er hjemme ved fortsat kulkraftprodukton med transport, oplagring og ovenikøbet med CO2 som et olie drivmiddel som ekstra gevinst.

Læs hele artiklen her

Politistat.dk på vej

VKO-regeringens politi
[KP25, 2009] Dansk politi har opnået en tvivlsom verdensberømmelse. Menneskerettighedsorganisationer, arresterede klimaaktivister, der har smagt dets metoder, og sanddru mediefolk har kritiseret det skarpt. Både i de nationale og internationale medier har politiet spillet en hovedrolle. Det er det uundgåelige resultat af de beføjelser, VKO-regeringen har udstyret det med.

Læs hele kommentaren her

Nyt politiovergreb mod klima aktivister
Modkraft skriver at Politiet har afspærret området omkring Bolsjefabrikken og er massivt tilstede her tirsdag eftermiddag.Tidligere på dagen blev en talperson for morgendagens civil ulydigheds aktion fængslet.

Læs mere på Klimatema her

KPnetTV dokumenterer politiløgne om angreb på Christiania

Fra KPnetTV Politiangreb på ChristianiaTåregas, hunde, vandkanon
[KPnetTV] Denne video fra det natlige angreb på Christiania dokumenterer bl.a., at det er løgn når politiet påstår, der ikke blev affyret tåregas mod selve Christiania. Politiet sætter stærkt ind med nævnte våben + hollændervogne og civilklædte betjente i en forhåndsplanlagt magtdemonstration.

Se KPnetTV på youtube her

KPnetTV i fuld gang
[Netavisen] Klimatopmødet er en ildprøve for den seneste gren af Kommunistisk Politik og kpnet. KPnetTV har udviklet sig i et samarbejde med DKU/Fremad omkring Klimatema ved dækningen af topmødet og hvad der sker i gaderne.KPnetTV vil bringe videoreportager fra de vigtigste begivenheder i klassekampen, interviews med nøglepersoner og klassekæmpere og meget andet.

Se hele artiklen her

Politistat i aktion: Mandag 14. december

Christiania 14. december 2009: COPenhagenPoliti bruger hunde, vandkanon og tåregas på Christiania

[Netavisen] Mandag aften gik politiet massivt ind på Christiania, hvor der var mobiliseringsfest til onsdagens store aktion Reclaim Power. Det vurderes at omkring 200 er anholdt og fragtes til Valby.

Se artiklen her

Politiets vilde vandkanon i aktion ved hovedindgangen til Christiania

Se KpnetTV på Youtube her

Politiaktion lukker Christiania

Fin beretning med afslørende fotos på Modkraft her

Følg udviklingen af politiangrebet Christiania på klimakampen.org

Økokapitalisme

Grønne reklamer - Nej tak!
[Netavisen] Vestas, Siemens, Coca Cola og Q8 er blot nogle af de firmaer hvis plakater skriger dig i øjnene fra metrostationer, busstandere, stilladsophæng, husmure og andre flader der kan påklistres pangfarver og smarte slogans.

Læs hele artiklen på Klimatema her

No borders

Demonstration 14. december
[Netavisen] Forsvarsministeriet var mål for grænseløse aktivister. Gruppen Clima No Borders ser det nuværende grænsesystem som et stort problem for klimaet og folk på Jorden. De vilel sætte spot på grænserne, under sloganet: ‘No Borders! No Climate Refugees!” Omkring 3000 deltog. Politiet forhindrede dem i at nå frem til det danske krigsministerium, men opgav at massearrestere hele demo'en. 17 blev anholdt.

Rapport på hjemmesiden Klimakampen.org her

Mere på Klimatema her

13. decemer: Klimakampens musik

Pragtkoncert for systemskift

[Netavisen] "System Change - not Climate Change" var overskriften på en koncert til hen mod midnat den 13. december i Råhuset på Onkel Dannys plads i DGI-byen, hvor Klimaforum09 holder til. Det var Budskab fra Græsrødderne der havde kaldt til musikalsk klimaprotest og tilhørerne - langt overvejende unge og endnu yngre - fik en fantastisk oplevelse.

Se hele billedreportagen her

Politistat i aktion søndag

Demokratiet sat ud af funktion under klimatopmødet
[Netavisen] Man kriminaliserer fuldstændig den aktive modstand mod klimaforandringer og jeg opfordrer stærkt politiet til at stoppe denne adfærd og jeg håber de vil opføre sig anderledes på onsdag til Reclaim Power aktionen, siger talsmand for Climate Justice Action

Læs hele udtalelsen her

Wonderful Hopenhagen: Politet nedkæmper igen fredelig demonstration
[Netavisen] I en snedig omringningsmanøvre og med massiv luftstøtte fra larmende helikoptere over Østerbro, og under flittig brug af stave og trukne hunde, er det lykkedes det verdensberømte københavnske politi at nedkæmpe en ny fredelig demonstration. Denne gang havde det held til at anholde ikke mindre end 241 ikke-voldelige demonstranter.

Se hele kommentaren her

12 december: Politistat i aktion lørdag

Politistat i aktion: Op mod 1000 anholdt i fredelig kæmpedemonstration
[Netavisen] Det er gået nøjagtig som modstanderne af politistatslovgivningen 'lømmelpakken' forudså: Politiet benyttede den til vilkårlige massearrestationer af hundredvis af fredelige demonstranter.

Læs hele artiklen og se fotos her

"Free all political prisoners - NOW!"
[KPnetTV] Solidaritetsdemonstration for de mange hundrede der blev fængslet ved den store demonstration fra Christiansborg.

Se videoen her

Den Store Klimademonstration

Reportage: Kloden først - mennesker først!
[Netavisen] Vi ved godt alle sammen at der er kommet mange – rigtig mange til demonstrationen lørdag den 12 dec. Men den kæmpemæssige menneskemasse samlet under parolen ”kloden først – mennesker først!”, er alligevel utrolig i sit omfang.

Læs beretning fra den store klimademonstration på Klimatema her

Billeder fra Slotspladsen
[Netavisen] Den store klimademo 12. december 2009 ved demonstrationens start
Fotos: Kommunistisk Politik


Se billederne her

Santa says Stop global warming
[KPnetTV] Julemanden kom til den store klimademonstration den 12. og protesterede mod den globale opvarmning - han taler engelsk

Se video her

11. december: Don't buy the lie

Our climate is not your business: Don't buy the Lie
[KPnetTV] Video fra ikke-voldelig demonstration 11. december fra Nytorv og rundt i København indtil politiet jager den til Dr. Louises bro - for at opløse og arrestere den. Knap 70 blev anholdt.

Se video på Youtube her

COP 15: Stærk international kritik af det danske formandsskab

Den danske regering kritiseres for partiskhed og hemmeligheds-kræmmeri
[Netavisen] En række internationale organisationerr retter i en udtalelse en skarp kritik af den danske statsministers og den regerings rolle som topmødevært, ikke mindst på basis af et lækket traktatudkast. Den har handlet på en partisk, manipulerende og uigennemsigtig måde, hedder det.

Se hele udtalelsen her
Nu på dansk

Det lækkede traktatudkast
Draft Copenhagen climate change agreement - the 'Danish text'
The Guardian (eng)

Glubende appetit efter profit

Hvorfor Mærsks profil er kulsort – og vil blive ved med at være det
[KP24, 2009] I få andre lande har en enkelt gigantvirksomhed en lignende bestemmende indflydelse, som A.P. Møller Mærsk har i Danmark på både indenrigs- og udenrigspolitikken. Med en containerflåde der trækker et kulsort oliespor efter sig.

Læs hele artiklen her

10. december: Obama og Nobelprisen

Cindy Sheehans tale ved fakkeltoget i Oslo
[Netavisen] Den amerikanske fredsaktivist Cindy Sheehan, hvis søn blev dræbt i Irak, var en hovedtaler ved fakkeltoget i Oslo

Se video på Youtube her

Stop Terrorkrigen: Guantanamo-løfte skal indfries
[Netavisen] Troels Riis Larsen på DR-Update omkring Obamas Nobelpris..

Se indslaget her

9. december: Yes We Can! Get Out of Afghanistan

Reportage: Fredens mand!
[Netavisen] Faklerne lyser op overfor den amerikanske ambassade og spreder en smule varme blandt os frysende demonstranter.

Læs demoreportagen fra Klimatema her

Hr. Obama: Ja du kan! Kom ud af Afghanistan!
[Netavisen] Troels Riis Larsens tale for Stop Terrorkrigen ved den amerikanske ambassade

Læs hele talen på Stop Terrorkrigen her

Protest at the US Embassy December 9th 2009
[KPnetTV] Video: Protest at the US Embassy December 9th 2009 Speeches - Interviews - Music

Se the video from the protest here (English)

Fakkeltog ved den amerikanske ambassade
Direkte reportage på DR-Update fra demonstrationen den 9. december

Se hele indslaget her

TV2 Nyhederne 9.12 kl 6.00 'Obama har ikke fortjent prisen'
Klik på billedet for at se interview med Troels Riis Larsen, Stop Terrorkrigen, om fakkeldemo ved den amerikanske ambassade onsdag kl 16
TV2News 9.12 kl. 6.00 (ca. 12 min. inde)


eller klik her

Nej til falske klimaløsninger

Krig og militær: De største klimahærgere
[KP25,2009] Klimakrisen og klimaforandringerne hænger tæt sammen med krigene, med militariseringen og hærene, som er ansvarlige for de største uproduktive CO2-udslip nogensinde.
Af Troels Riis Larsen, Arbejderpartiet Kommunisterne

Se hele artiklen her

5. december: Demonstrationerne i gang

Der er ingen Planet B
[Klimatema] Klimanetværk Østjylland i demonstration mod CO2 forurening i Århus den 5. december.

Se reportagen her

Før COP15: Naomi Klein

København: Seattle bliver voksen
[KP24, 2009]
Journalisten og forfatteren Naomi Klein er en af deltagerne på ’Det alternative klimatopmøde’ i DGI-byen. Hun skriver her om sine forventninger til protestbevægelsen Climate Justice Action.

Læs hele artiklen her

Klima raseri
[KP24, 2009]
Den eneste måde at stoppe global opvarmning på er, at de rige nationer betaler for skaden, de har gjort – eller imødese konsekvenserne, skriver Naomi Klein 

Læs hele artiklen her

Før COP15: Kommunistisk Politik

COP15 – et globalt brændpunkt
[KP24, 2009]
I nogle uger under FNs klimatopmøde COP15 vil København blive et globalt brændpunkt.

Læs hele lederen her

Sult og klima
[KP23, 2009] Det står nu klart at klimatopmødet i København, som alle snakker om i modsætning til hungertopmødet i Rom, ikke vil føre til en juridisk bindende aftale, men endnu en politisk hensigtserklæring. Det vil både den amerikanske og kinesiske præsident godt være med til.

Læs hele lederen her

Før COP15: APK

RED PLANETEN! IKKE PROFITTEN
APKs klimastrategi pdf

Kapitalismen er en forbrydelse mod klimaet
APKs 4. kongres april 2009


Netavisen - nyheder hvor der kæmpes