Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

 

USAs 'Plan Colombia':
TERRORKRIG MOD DET COLOMBIANSKE FOLK

USA har gennem år forberedt et 'endeligt opgør' med den folkelige modstandskamp i Colombia. Nu sættes det i værk.

FARC-partisan.
30 pct. af oprørssoldaterne er kvinder
.

Den colombianske præsident Pastrana afbrød den 20. februar 2002 definitivt fredsforhandlingerne med guerillabevægelsen FARC og beordrede en generaloffensiv mod de demilitariserede områder og guerillaens baseområder. Det skete på amerikansk tilskyndelse. USA har anbragt de colombianske guerillabevægelser på listen over terroristorganisationer - og har længe gennem den såkaldte 'Plan Colombia' forberedt at slå den folkelige modstand ned militært. Denne plan blev udarbejdet under præsident Clinton med narkobekæmpelse som påskud. Nu gennemføres den som del af den ny præsident Bushs 'terrorbekæmpelse.
USA er på vej til at optrappe sit militære engagement og støtter Pastrana-regeringen massivt med våben og penge.
Amerikanske olievirksomheder og andre firmaer - som Coca Cola - skal have frie hænder - og 'Plan Colombia' er en del af militariseringen af og det amerikanske fremstød i hele Andes-regionen - indbefattet Ecuador, Peru og Venezuela.

Befrielsesbevægelserne, hvoraf de tre største udgøres af Colombias Revolutionære Væbnede Styrker-Folkets Hær (FARC-EP) under ledelse af Colombias Kommunistiske Parti, Hæren til National Befrielse (ELN) samt Folkehæren til Befrielse (EPL), der ledes af Colombias Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister, kontrollerer næsten halvdelen af landet, nemlig stort set hele den østlige del af Colombia, et område på størrelse med Schweiz, der mestendels udgøres af tæt jungle.
Colombia kan gå hen og blive et nyt Vietnam for den amerikanske imperialisme.

USAs krig i Colombia

Den colombianske olie, USA og dets multinationale
Den ny amerikanske krig i Colombia handler ikke om narko. Den handler om olie. Igen om olie. Colombia og hele Andes-regionen er rigt på olie. Og derfor er USA der også - og de samme oliefirmaer, som nu har banket sig ind i Centralasien og i de olierige områder i Kaukasus i det tidligere Sovjetunionen.
Netavisen 25.02.02

Titusinde protesterer mod amerikanske tropper i Arauca, Colombia
Den olieproducerende Arauca-provins har siden den 11. februar været lammet af en generalstrejke. USA har sendt 'Grønne baretter' dertil og vil udruste en ny division til 'terrorbekæmpelse' og beskyttelse af Occidental Petroleums olierørledning. Det forhadte colombianske militær dér har ladet sine døspatruljer dræbe 300 ubevæbnede civile de sidste syv måneder.
Netavisen 25.02.02

Colombia: Fredsproces indstillet - myrderier optrappes
Netavisen 11.01.2002

Verdens største terroristtræningscenter hedder SOA og ligger i Fort Benning, USA
Mere end 60.000 terrorister til bekæmpelse af latinamerikanske befrielsesbevægelser, fagforeningsaktivister og fredsforkæmpere og terrorisere civile er blevet uddannet på verdens største terrortræningslejr i Fort Benning, USA.
Netavisen 4.10.2001

Privatiseret krig i Andes
Siden 1991 har USA haft det private firma DynCorp til at udføre krigsoperationer i Andes. Det er dybt involveret i Plan Colombia.
Kommunistisk Politik 12, 2001

Bush: Budget til krig og klassekamp
USA er de store klasseforskelles land. De 2,7 millioner rigeste tjener lige så meget som de 100 millioner fattigste tilsammen. Næsten 50 millioner amerikanere har ingen sundhedsforsikring. Men USA er også verdens førende krigsmagt. I det planlagte budget for 2002 er der indlagt en stor forøgelse af midlerne til 'Plan Colombia', den skjulte amerikanske krig i Latinamerika, der føres under dække af 'krig mod narkoen'.
Netavisen 13.04.2001

Mord og undertrykkelse mod revolutionære, progressive og fagligt aktive

Antikrigsdemonstranter dræbt i Colombia
Netavisen 9.11.2001

Dominikansk kommunist myrdet af dødspatrulje i Colombia
Netavisen 14.08.2001

Coca-Cola: Bruger dødspatruljer i Colombia
Coca-Cola er ved en domstol i Miami blevet anklaget for brug af paramilitære styrker - dødspatruljer - ved koncernens aftapningsfabrikker i Colombia.
Netavisen 23.07.2001

Fagligt aktiv under Plan Colombia
I forbindelse med en rundtur i USA i foråret 2001 gav José Fernando Ramirez fra Oliearbejdernes Fagforening i Colombia og medlem af Colombias Kommission for Menneskerettigheder og Fred et længere interview om den meget tilspidsede politiske situation i Colombia.
Netavisen 10.05.2001

Mord på fagligt aktive
I den stærkt amerikansk støttede colombianske regerings kamp imod den almindelige befolknings retfærdige og over 30 år lange kamp for et Colombia for det store flertal, der finder sit mest konsekvente udtryk i landets mange guerillabevægelser, benyttes uden tøven mord på fagligt aktive.
Kommunistisk Politik 4, 2001

Andes - Et svagt led i imperialismens kæde

Kommuniké fra Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer
Resolution fra Den Internationale Konferences møde i Mexico om situationen efter 11. september 2001.
Netavisen 5.10.2001

Erobringen af magten og kampens forskellige former
Sluterklæring fra Det 5. Internationale Seminar "Revolutionens problemer i Latinamerika", afholdt fra d. 23. til d. 27. juli 2001 i Quito, Ecuador.
Netavisen 4.8.2001

Fred, national konsensus og folkelig kamp
Af Columbias Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister)
Når imperialister forbereder krig og aggression, så snakker de på mest manisk manér om fred. Tilfældet Colombia udgør ingen undtagelse. Her fremlægger Columbias Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister), der leder oprørshæren EPL, sit syn på ‘fredsprocessen’.
Kommunistisk Politik 12, 2001

'Revolutionen er rykket nærmere'
'Vi er af den opfattelse, at Venezuela, Colombia og Ecuador tilsammen udgør et svagt led i imperialismens kæde. Imperialisterne omtaler dette område som "hot area". Sociale og politiske modsætninger er i vækst, og det er følgelig også massernes folkelige bevægelser og politiske organisationer. Der eksisterer i disse lande revolutionære organisationer, som gør deres bedte for at opfylde deres politiske programmer.'
Samtale med Pablo Miranda, PCMLE, Ecuador
Kommunistisk Politik 14, 2000

Vi kæmper for revolutionen og socialismen
Resolution fra det 4. internationale seminar om ‘Revolutionens problemer i Latinamerika’ 17.-21. juli 2000 i Quito, Ecuador.
Kommunistisk Politik 17, 2000

'Plan Colombia'
Den amerikanske strategiske plan for kontrarevolution og undertrykkelse af Andesregionen.

Plan Colombia – indledningen til et nyt Vietnam (1)
Plan Columbia er designet til at undertrykke den folkelige opstand i et sprængfarligt område i Latinamerika. Påskuddet er kamp mod narkoen - men de store narkobaroner er USA’s allierede. Den kan være indledningen af et nyt Vietnam.
Kommunistisk Politik 20, 2000

'Plan Colombia' - Indledningen til et nyt Vietnam (2)
EU også en del af ‘Plan Columbia’. Den europæiske Unions imperialistiske interesser omfatter også Latinamerika. Som for en ‘rigtig’ supermagt er de verdensomspændende. Omkring ‘Plan Columbia’ går USAog EU hånd i hånd. Det er en plan for aggressionskrig, der kan blive et nyt Vietnam på det amerikanske kontinent.
Kommunistisk Politik 21, 2000

'Vi vil ikke være en amerikansk koloni!'
Med APK og Kommunistisk Politik til antiimperialistisk møde i Manta, Ecuador
D. 28. – 29. juli 2000 afholdtes det første antiimperialistiske møde i stillehavsbyen Manta i Ecuador, hvor amerikanske tropper siden midten af 1999 har været travlt optaget med at gøre den lokale militærbase kampklar til den forestående amerikanske intervention i borgerkrigen i Colombia.
Kommunistisk Politik 21, 2000

Plan Colombia: A Closer Look
Amerikansk rapport fra Information Network of the Americas (INOTA) Engelsk
Colombia Report juli 2000

Baggrund

Hjemmesider - links

Colombias Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister)
PCdeC leder befrielseshæren EPL, der har afvist de falske fredsforhandlinger. Det udgiver bladet Revolución. Partiets formand FRANCISCO CARABALLO har i årevis været regimets politiske fange. PCdeC er APKs broderparti og ligesom PCMLE medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-Lenistiske Partier og Organisationer. Spansk.

Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLE)
Spansk: Her finder man. bl.a. seneste nr. af centralorganet En Marcha samt tidligere udgaver.
PCMLE er APKs ecuadoranske broderparti, og spiller en væsentlig rolle i udviklingen af den revolutionære kamp i Latinamerika - bl.a. som vært for de årlige seminarer om 'Revolutionens problemer i Latinamerika'. Det er parlamentarisk repræsenteret gennem MDP.

FARC-EP
Den største befrielsesorganisation i Colombia. Pastrana-regeringen har gennemført fredsforhandlinger på skrømt med FARC.

ELN
Cubansk-orienteret befrielseshær.

ANNCOL
Nyhedsbureauet Nyt Colombia - på alle hovedsprog, her linket til engelsk

Columbia Report
Meget informativ side på engelsk med god linkside.


Tema arkiv

Tilbage til Nyheder