Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

 

Monopolerne ved roret:
HØJREREGERINGEN GÅR AMOK

Regeringen Fogh er 'erhvervslivets regering' - monopolernes ønskeregering.
For VK(DF)-regeringen er det superkapitalistiske USA det store forbillede: Monopolernes kontrol over alle sider af samfundslivet. Minimalstaten er målet.
Samtidig vil den føre Danmark fuldt og helt ind i EU-superstaten.

 

STOP FOGH & CO
Arbejderpartiet Kommunisterne APK
Udtalelse 20.03.2002

Status 20. marts: Højreregeringen har bekendt kulør
En status over Fogh-reringens felttog.

1000 dage med højreregeringen? Nej Tak!
Kommunistisk Politik 6, 2002.

Højreregering på speed

Frederiksborg amt: Farum-modellen lever
Hvis nogen skulle tro, at Farum-modellen er død med Peter Brixtoftes detronisering, kan de godt tro om igen. Den lever i bedste velgående og breder sig stadig landet over. I Frederiksborg Amt trasker man videre i Venstreideologens fodspor og vil udnytte handicappede som gratis arbejdskraft og privatisere sygehusene.
Kommunistisk Politik 9, 2002

Højreregeringen barsler med 1000-dages program
Regeringen har en 'storstilet reformplan' klar: 1000 dage med Fogh og Co. - frem til minimalstaten.
Netavisen 06.03.02

Den sorte tråd: Lavtlønsarbejdsmarked
Handler regeringens integrationsudspil om integration? Nej - den røde tråd i det, som i finansloven og dens øvrige 'reformer', er skabelsen af et lavtlønsarbejdsmarked med indvandrere/flygtninge i rollen som løntrykkere.
Netavisen 06.03.02

Deltidslov fremsættes, mens fuldtidsarbejdet øges
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kalder sit forslag til deltidslov for en del af regeringens frihedspakke på arbejdsmarkedet: Nemlig mere frihed til arbejdsgiverne. Protesterne fra arbejdspladserne bliver stadig kraftigere.
Netavisen 22.02.02

DF fremsætter lovforslag om at fjerne racismeparagraffen
Den sorte præst Søren Krarup har som ordfører for den sorte regerings kulsorte støtteparti Dansk Folkeparti fremsat lovforslag om at ophæve racismeparagraffen. Dermed tager han regeringspartierne på ordet.
Netavisen 22.02.02

Arbejdspladserne til modstand

Arbejdernes krav hedder nedsat arbejdstid - ikke øget deltid
Regeringens væsentligste argument for, at arbejderne skulle ønske mere deltidsarbejde - og dermed den deltidslov, som der har rejst sig en proteststorm mod på arbejdspladserne - er en henvisning til en SiD-undersøgelse. Det er ren svindel.
Netavisen 05.03.02

Silkeborg-mødet: Arbejdspladserne til modstand mod højreregeringen!
Det faglige stormøde 1. marts i Silkeborg med over 750 tillidsfolk fra hele landet besluttede at give Fogh-regeringen modstand. Det vedtog 2 vigtige udtalelser mod deltidsloven og om de faglige kræfters opgaver. Samtidig besluttedes demonstration ved Christiansborg onsdag den 20. marts.
Se også udtalelserne
Fagligt ansvar for en bedre fremtid
Tag deltidsloven af bordet
Se også
Deltidslov og aftalesystem
Oplæg om aftalesystemet på den faglige konference Silkeborg l. marts 2002.
Af Finn Sørensen, formand for Bryggeriarbejderne i København

Tillidsmænd danner netværk mod regeringsindgreb
Harmen mod højreregeringens lovindgreb i overenskomsterne med bl.a. deltidsloven er enorm. Tillidsfolk fra foreløbig 100 større arbejdspladser har dannet et netværk imod den. Det trækker op til storm på arbejdspladsrene.
Læs tillidsfolkenes udtalelse

Fuldtidsangreb på deltidsbestemmelserne
I Storbritannien er det ikke unormalt, at arbejdere må skifte arbejdsplads tre til fire gange om dagen. Årsagen er, at arbejdsgiverne gør systematisk brug af deltidsarbejde. Nu har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), bakket op af den samlede VK-regering, fundet tiden inde til også på deltidsområdet at indføre britiske tilstande.
KP2, 2002

Farumgate

En rambuk mod Beton-Danmark
Se - inden linket bliver fjernet af Jyllands-Posten!
Brixtofte er også forfatter til Venstrebibel nr. 2: 'Et opgør med 13 tabuer' i Jyllands Postens erhvervsserie. Sådan promoveres den:
'Denne bog er en rambuk ind i de forstenede og forældede politiske demagogers betonmur mod sund fornuft. Og den vil, som den omstridte Farum-model, først blive kritiseret sønderlemmende og derefter kopieret som kogebogen, som alle fornuftige politikere bruger. Ikke blot i Danmark, men også ude i verden. Det har Farum-modellen vist. Synd, at kun så få danskere indtil videre har fået fornøjelse af den.'

Regningen for Brixtofte-æraen udskrevet
Mens den brede befolkning i Farum, ikke mindst de dårligst stillede og børnefamilierne, kommer til at betale prisen for det økonomiske cirkus og de mange ulovligheder i Venstremodelkommunen, så slipper den hovedansvarlige for skandalerne.
Netavisen 25.04.02

Brixtofte og bistanden: Dansk statskapitalisme
Den lovbrydelige Brixtofte - pioneren for Fogh-Danmark - bliver fjernet som borgmester. En politiundersøgelse af de allerede massivt dokumenterede ulovligheder er i gang. Men hovedansvaret for Brixtofte hviler på statsministeren og hans parti, som fra dag ét og indtil i dag holder hånden over ulovlighederne. Ikke bare det: De fortsætter i hans spor. En af Brixtoftes fiduser er den med bistandsklienterne, der blev gratis arbejdskraft.
Netavisen 12.03.02. Opdatering]

Amdi Petersen spjældet - Brixtofte fri og borgmester
For den trængte Fogh-regering og hans parti er fængslingen af Tvind-stifteren Amdi Petersen i Los Angeles på begæring af dansk politi kommet som en ren gave.
Presset på regeringen var vokset til stormstyrke, i medierne, i befolkningen, selv i den parlamentariske opposition. Efter flere ugers uafbrudte pinlige afsløringer måtte partifælle Fogh offentligt lægge luft til den behændige økonomiske troldmand fra Farum.
Netavisen 21.02.02

Fogh-Danmark rystet
Fogh er tavs. Tavshed kan også være krisemanagement. Men Venstres partiledelse har utvetydigt tilkendegivet over for Brixtofte, at han godt kan holde sig væk. For personen Brixtofte kan gå hen og blive endnu farligere for partiet og regeringen end den bovlamme socialdemokratiske opposition.
Kommunistisk Politik 4, 2002.

§20-spørgsmål til indenrigsministeren
Enhedslisten har rettet 9 ubehagelige spørgsmål til indenrigsministeren til besvarelse i folketinget på baggrund af Farum-modellens sammenbrud.

Farumgate
Peter Brixtofte kan endnu kalde sig borgmester af Farum. Og fra sit sydlandske eksil har han efter mindre end en uge erklæret sig fuldstændig rask, skønt han havde bedt om - og fået - sygeorlov i tre måneder. Farumskandalen begynder nu at true Foghs nyliberale højreregering.

Det knuste udstillingsvindue i Farum
Farum-modellen var kendt over hele Norden - for nogle som foregangseksempel, for andre til skræk. Se den norske forfatter og journalist Jon Michelets lederkommentar til Brixtoftes og modellens fald i den norske avis Klassekampen.

Farum-modellens pludselige død
Han var Venstres gulddreng. Privatiseringens gulddreng. Nyliberalismens gyldne stemme i praktisk politik før Fogh som statsminister fik rollen. Engang en seriøs rival til posten som partiformand - og regeringsleder. Brixtofte var. Fogh og Co. er.

Klassekrigere i aktion

Klassekrigere i aktion
Anders Fogh og hans regering er holdt op med at snakke om 'minimalstaten'. De er gået over til at opbygge den.
Kommunistisk Politik 2, 2002.

Foghs frihed til monopolerne
Anders Fogh optrådte i sin nytårstale ikke i rollen som midtersøgende statsminister, men som nyliberal ideolog, der proklamerede at det 20. århundrede (også kaldet Socialdemokratiets århundrede) er slut - og at det 21. bliver --- USAs!
KP 1, 2002.

VK(DF)-regeringens program:
Ungdomsfjendsk - fremmedfjendsk - ældrefjendsk - arbejderfjendsk

VK-regeringen - hvor DF ikke bliver en parantes - har fremlagt sit program med en krigserklæring til arbejderklassen og det store flertal af gammel- og nydanskere.
Netavisen 27.11.01

Privatiseringsbølgen ruller

Individets frihed via privatiseringer
Foghs højreregering har startet en hidtil uset privatiseringsbølge. Et ideologisk felttog i privatiseringens navn: Jernbaner, sundhedsbæsen, almennyttige boliger, arbehjdsformidling. Der gås systematisk frem - felt efter felt.
Kommunistisk Politik 1, 2002

Hvem dikterer os Arriva?
Arriva er ved at etablere sig som et dominerende transprotmonopol i Danmark. Dets overtagelse af jernbanedriften i en del af Jylland illustrerer igen, at privatiseringspolitikken er en udskiftning af et monopol med et andet.
Se også Arriva Danmark A/S
Kommunistisk Politik 1, 2002

Ikke mere børnepasning - Nu gælder det operationer og ældrepleje
Rengøringsselskabet ISS er 'blevet træt' af at drive børnehaver i Danmark. Nu vil man koncentrere sig om operationer af syge og ældrepleje. Det har sat gang i opkøbene af privathospitaler. ISS er et af de multinationale selskaber, som har tjent bedst på privatiseringsbølgerne - og det nærer af gode grunde store forventninger til VK-regeringen.

Posten ved at være grydeklar til privatisering
Inden udgangen af det kommende år vil det sidste, afgørende skridt på vejen til privatisering af Post Danmark blive taget, lover Fogh-regeringen. Omdannelsen af det offentlige danske postvæsen til et aktieselskab. År 2003 finder den endelige privatisering af postvæsenet sted.

De multinationale scorer velfærden
VK-regeringen har startet en klapjagt på de almindelige danskere - mens de multinationale selskabers skattefiduser alene tager toppen af 'velfærden'.
Leder Kommunistisk Politik 26, 2001

Arbejderfjendsk - fagforeningsfjendsk

Frontalangreb på mindstelønnen forberedes
Intet er helligt for den nye beskæftigelsesminister - og da slet ikke mindstelønnen. En kommende arbejdsmarkedsreform, der skal ligge klar i oktober måned, kan meget vel vise sig at indeholde et frontalangreb på mindstelønningerne på arbejdsmarkedet.
Netavisen 18.01.02

VK-regeringens felttog mod arbejderklassen
En oversigt med nogle hovedpunkter i den første etape af VK-regeringens felttog mod arbejderne og fagbevægelsen.
Kommunistisk Politik 25, 2001

Fagbevægelsens milepæl
Ved indgangen til 2002 har VK-regeringen meldt klart ud. Den lægger ikke skjul på noget. Levevilkårene skal over en bred kam sættes ned for den samlede arbejderklasse.
Kommunistisk Politik 26, 2001

Hvordan imødegås en krigserklæring?
Fremtidens fagbevægelse skabes nu. Den kan og må skabes i kamp mod monopolernes EU-regering og den klassesamarbejdspolitik, som gennem de sidste mange år har demonstreret sin fallit. Kun arbejdspladserne kan bremse Fogh og co.!
Kommunistisk Politik 25, 2001

Ungdomfjendsk

Kamp til stregen om Den Fri Ungdomsuddannelse
Højreregeringens plan om med at pennestrøg at nedlægge Den Fri Ungdomsuddannelse får kamp til stregen. Det lovede godt 1500 unge, der fra uddannelsessteder og efterskoler var mødt op på Rådhuspladsen i København for at sige højlydt, hoppende og markant Nej til planerne.
Kommunistisk Politik 2, 2002

VK(DF) = Sort reaktion

Alle udlændinge på 'tålt ophold'
Højreregeringens 'ny udlændingepolitik' er et slag i ansigtet på alle regulære integrationsbestræbelser og er designet til at grave grøfter i befolkningen.
Netavisen 18.01.02
Højreregeringens 'udspil': En ny udlændingepolitik (pdf)

Regeringen vil gøre udlændingene til arbejdsmarkedets absolutte bundhold
I udspillet til en ny udlændingepolitik foreslår regeringen stærkt forringede økonomiske vilkår for flygtninge og familiesammenførte, der får opholdstilladelse. Det møder stærk kritik fra mange politiske, faglige og humanitære organisationer oven en bred kam. Det er både diskriminerende og umenneskeligt og lægger op til at gøre udlændingene til et særligt lavtlønsbundhold på arbejdsmarkedet.
Netavisen 18.01.02

Diskrimination via lov
Erhvervslivets interesser er alfa og omega for den ny VK-regerings flygtninge- og indvandrerfjendske politik
Kommunistisk Politik 26, 2001

Højreregering = Centralisering af magten
Regeringens slagtning af råd og nævn har social slagside, som vil betyde en centralisering af magten i ministerierne.

Terrorlov indfører politistat
VK-regeringens fremsatte terrorlov-pakke er et gigant angreb på hidtidige demokratiske rettigheder. Regeringen har ladet hånt om alle indsigelser og protester og blot opjusteret den tidligere socialdemokratiske regerings forslag til EU-topmødets beslutninger. Det er politistatsmetoder, der ikke er set siden nazismen i 30erne.
Kommunistisk Politik 26, 2001
Se også Temaet:
Undertrykkelse i terrorbekæmpelsens navn -
Terror og statsterrorisme

Fogh og Co: Fuld militær opbakning til USA´s krig
Den danske regering er parat til at yde såkaldt kontant støtte til krigen mod Afghanistan - med andre ord til parate til fra dag til dag at indsætte danske soldater og fly/militært isenkram i krigen, hvis og når USA ønsker det.

Laeken-topmødet: Superstat og supermagt
Der stod SUPERSTAT skrevet hen over det hele på EU-topmødet i Laeken: Føderation med flammeskrift. Det er den tyske plan for unionen, der for alvor er sat på skinner.
Kommunistisk Politik 26, 2001

Efter Laeken: Det danske topmødebidrag
Den 1. juli 2002 overtager Danmark og Anders Fogh Rasmussen formandskabet i EU. Han fik en dagsorden med fra topmødet i Laeken: Under det danske formandskab skal udvidelsen af EU med 10 nye medlemmer gerne blive en realitet. Og allerede nu forberedes gadernes svar.
Kommunistisk Politik 26, 2001

VK(DF)s regeringsprogram: monopolernes ønskeseddel

Kun arbejderklassen kan standse Fogh og Co.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Fogh og valgets tale
Anders Foghs første statsministertale var en proklamation af nyliberalt folkefællesskab og fem-øres-politik til fordel for monopolerne.
Leder Kommunistisk Politik 25, 2001.

De første 100 dage ved magten
Den nye statsminister Rasmussen har fremlagt VK-regeringens grundlag for folketinget: De første 100 dage ved magten.
Kommunistisk Politik 25, 2001

Kampen mod den ny højreregering
Hvordan skal arbejderklassen og de revolutionære forholde sig til den ny højreregering i en international situation præget af reaktionens terrorkrig og den økonomiske verdenskrise?
Kommentar fra Arbejderpartiet Kommunisterne
Kommunistisk Politik 25, 2001

Se også
Regeringsgrundlaget 'Vækst, velfærd - fornyelse'
Kræver pdf
Download regeringsgrundlaget i Word

Højrekoalitionen - Baggrund

Venstre vil fjerne racismeparagraffen
Netavisen 01.10.01

De konservatives 4 faner
Netavisen 30.09.01

Fagforeningsfjendske venstreforslag - helt i EUs ånd
Netavisen 22.08.01

Foghs borgerkontrakt
Kommunistisk Politik 5, 2001

Uden klassekamp ingen kamp mod højrefløjen!
Om Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
Kommunistisk Politik 17, 2000

 

Tema arkiv

Tilbage til Nyheder