Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

 

UNIONSFORFATNINGEN OG DANMARK

EUROPAEAE REI PUBLICAE STATUS
En stats fødse
l


Klik og forstør

Officielt billede fra ceremonien i Rom ved statschefernes underskrivelse af unionsforfatningen den 29. oktober 2004.
Bemærk den latinske tekst (Nødvendigt Forums kommentar):
Der står ikke ”De europæiske staters forfatning” eller 'Den europæiske forfatning', og heller ikke 'Den europæiske statsforfatning'.
Der står netop udtrykkeligt:
DEN EUROPÆISKE STATS FORFATNING

EU er på vej til sin endelige udformning
som forbundsstat og en ny global supermagt.
De næste år bliver afgørende for Unionens udvikling
- og for Danmarks fremtid.
(Artikler 2005-2001)

Unionsforfatningen - en anmeldelse
Kommunistisk Politik 5, 2005
_______________________

Botanik omkring en død forfatning
Det burde ikke være så svært at forstå, at et Nej er et Nej, men det er det - for voldtægtsmænd og unionspolitikere. Ja-siden botaniserer i det franske Nej - men vil blive tvunget til at se realiteter i øjnene.

Tordnende fransk "nej"
Et amerikansk syn på det franske 'NON': Dette var fundamentalt en stemme imod dogmatisk frimarkedspolitik og den type på økonomisk globalisering, der fremmes af de "neo-liberale" fri markedstilhængere. På given foranledning forkastede befolkningen "globaliseringen"
Af Diana Johnstone Stop Terrorkrigen

Historisk fransk Nej til unionsforfatningen
Det var de franske arbejdere og den franske ungdom, som klart og tydeligt fortalte, at de ikke vil have lod eller del af den nyliberalistiske union, som forfatningen skærer ud i pap. - Det franske Nej udtrykker en afvisning af hele det nyliberale unionsprojekt – og det udtrykker den udbredte modvilje og skepsis blandt alle unionens arbejder, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne: - Vi sender vores lykønskninger til de franske Nej-sigere - og siger dem tak!

EU-forfatningen er forkastet
NEJ'et blev nået! EUs forfatning blev klart og uomstødeligt forkastet! Se udtalelsen om den franske folkeafstemning fra APKs franske broderparti.
Af Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF

Nedtur
Projekt 'Europas Forenede Stater' står over for en af sine største kriser nogensinde, hvis meningsmålingerne op til den franske og hollandske folkeafstemning holder. I begge lande er der få dage før afstemningen et flertal for Nej. Det vil betyde en nedtur for de europæiske monopoler, deres politikere og medier, som kan blive lige så betydningsfuld som den økonomiske krise, euroland er sunket ned i.
Leder, Kommunistisk Politik 11, 2005

Unionsforfatning anbefales af fagtoppe
Dansk Metal støtter EU-forfatningen - og nu har også det nye forbund 3f meldt sig under de samme EU-positive faner. Ved sammenlægningen mellem SiD & KAD ved nytår er der tilsyneladende sket et skred i det tidligere delte SiD.

George Bush støtter EU-forfatningen
George W. Bush er en af de få internationale politikere, der ikke har blandet sig i den franske gyser om unionsforfatningen ved at give den sin erklærede støtte. Det er garanteret klogt, for en anbefaling til franskmændene om at stemme ja ville utvivlsomt afgøre sagen til fordel for et NON.

'NON' fra de franske arbejdere
Et overvældende flertal af de franske arbejdere vil sige 'Non' til unionsforfatningen ved folkeafstemningen den 29. maj.

Fransk Nej til unionsforfatningen? I al fald et dansk!
Unionsforfatningens vedtagelse vil betyde, at der åbnes for en storm af nye nyliberale angreb på arbejdernes og det store flertals tilkæmpede rettigheder. Den betyder grønt lys for konstant oprustning af hele EU og hvert enkelt medlemsland. EU bliver en militærunion. Og den betyder mere centraliseret magt til unionen og mindre national selvbestemmelse og demokrati.
KP 9, 2005

Krigsmodstand og kamp mod Unionen
Krig og union er blevet dansk indenrigspolitik. Den tid er for længst forbi, hvor man kunne trække et nøje skel mellem de to ting og anbringe 'udenrigspolitik' i en kasse med oversete sager. Det er den moderne tid, en følge af globaliseringen, siger tilhængerne af krig og union, som i vid udstrækning er de samme.
KP 7, 2005

EU frygter borgerne
Midtvejstopmødet skulle behandle opfyldelsen af Lissabon-målsætningerne (Agenda 2010), men blev mødt af store folkelige protester og blev præget af angsten for, at unionsforfatningen skal blive forkastet ved folkeafstemningerne.
KP7, 2005

Militærunion
Den europæiske union er på vej mod at blive en militærunion. ”Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik udgør en integrerende del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den sikrer Unionen en operationel kapacitet, der gør brug af civile og militære midler” , hedder det i unionstraktaten, som danskerne skal stemme om til september.
KP6, 2005

25 lande - en regering - intet folk
Der går et skel ned gennem verden. Mellem arbejdere, der må betale, og direktører, der høster frugterne, mellem små lande, der opgiver demokrati og selvstændighed og de store lande, der enerådigt bestemmer. Mellem de store økonomiske blokke, der forbereder sig til krig, mens de smiler og føler hinanden på tænderne. Her 60 år efter befrielsen er et nyt mørkt kapitel i Europas historie for alvor ved at tage sin begyndelse.
Af Franz Krejbjerg, Netavisen 1. marts 2005

_____________________________________________________

2002>

Med pomp og pragt ind i Euroland
Den fælles EU-mønt i form af euro'en er fra 1. januar 2002 en fysisk realitet. 'Historiens største pengeombytning' i 12 lande med 300 mio. mennesker blev fejret med pomp, pragt, fyrværkeri og festmusik ved årsskiftet - på borgernes regning.
KP1, 2002.

Efter Laeken: Det danske topmødebidrag
Den 1. juli 2002 overtager Danmark og Anders Fogh Rasmussen formandskabet i EU. Han fik en dagsorden med fra topmødet i Laeken: Under det danske formandskab skal udvidelsen af EU med 10 nye medlemmer gerne blive en realitet. Og allerede nu forberedes gadernes svar.
KP26, 2001

Laeken-topmødet: Superstat og supermagt
Der stod SUPERSTAT skrevet hen over det hele på EU-topmødet i Laeken: Føderation med flammeskrift. Det er den tyske plan for unionen, der for alvor er sat på skinner.
KP 26, 2001

Se også topmødeerklæringen fra Laeken
Den europæiske Unions fremtid
EU-Oplysningen

'Joschka' Fischer: EU-supermagtens sendebud
Det var den politiske elite, der deltog ved høringen 'Unionens fremtid' på Christiansborg, hvor den vissengrønne og blegrøde tyske udenrigsminister Joschka Fischer var absolutte hovednummer.
Netkronik 10. september 2001

§ 20 eller Unionsforfatning
Den europæiske Union er i krise. Efter Nice-traktaten kører den videre mod en forfatning - som arbejderne og folkene ikke vil have. De danske EU-tilhængere bliver mere og mere desperate i deres manøvrer - og søger nu hjælp fra den traditionelle unionsmodstand.
Netkronik 8. sepember 2001

'EU: Verdenssamfundets progressive kraft'
Det officielle Danmark går nu ind for en Unionsforfatning, selvom befolkningen er imod.
Mogens Lykketoft har fremsat regeringens bud på en Union i danske kulører - en 'Vision for år 2010' af en stærk global europæisk supermagt.
Netkronik 24. august 2001

Nationalt kompromis nr. 2
Der lægges op til 'en ny Danmark' på danskerne
KP 17, 2001

Unionens fremtid
Den 'store debat' om Unionsregering - mellem magthaverne og uden folkene

Charteret: Led i Unionsforfatningen
Menneskerettighedscharteret fra Nice er fra starten tænkt som en del af unionsforfatningen - og betyder i sig selv en styrkelse af Unionen

Nice og unionsforfatningen
Nice-traktaten betød et nyt vigtigt skridt i forbundsstatsudviklingen - og lagde rammerne for de næste

Forfatningskonferencen 2004
Køreplanen for forbundsstatsudvikling og forfatningskonference

Schröder: Planen for forbundsstat EU er klar
Den tyske kanslers udspil til en EU-forbundsstat efter tysk model

Danmark udenfor EU
En 'Vision 2005' - af et Danmark ude af EU


Tema arkiv

Tilbage til Nyheder