Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

UNDERTRYKKELSE I TERRORBEKÆMPELSENS NAVN

'Terrorpakke':
Terror og statsterrorisme

Den nuværende bølge af terrorlovgivninger, terrorbekæmpelsesforanstaltninger og oprustning i antiterrorismens navn udgør det alvorligste angreb på demokratiet og de borgerlige rettigheder siden det fascistiske angreb i 30'erne.
Det er bl.a. retten til politisk protest, ytringsfriheden,forsamlingspriheden og foreningsfriheden, der står for skud. Det er etablerede menneskerettigheder, der sættes på spil.
Se også beslægtede temaer:

Afghanistan - imperialismens nye krig

Bush-doktrinen: Terrorkrig - Stjernekrig

EUs terrorbekæmpelse retter sig mod politisk aktivisme

Protest og terrorisme
Spanien er i dette halvår EU-formand og har gjort 'terrorbekæmpelse' til sin hovedsag. Det har nu fremsat forslag om styrket overvågning af 'terrorister'. Ifølge Spanien er EU-landene kendetegnet ved en 'gradvis forøgelse af vold og anden kriminel ødelæggelse under topmøder udført af radikale ekstremistgrupper som tydeligt terroriserer samfundet'.
Kommunistisk Politik 5, 2002.

Demonstranter som terrorister
Den engelske menneskerettighedsorganisation Statewatchs kommentar til det spanske forslagh om at kriminalisere den politiske protest i EU. Engelsk.

Spansk forslag til rådsbeslutning om bekæmpelse af 'terror': politisk aktivisme
Det spanske EU-formandsskab har gjort 'terrorbekæmpelse' til sin hovedsag. Dets forslag til rådsbeslutning.
Statewatch. Pdf.

EUs nye terrorlister
Organisationerne og enkeltpersonerne på EUs terrorlister maj 2002
EU-Observer

Den danske 'terrorpakke'

SiD tager afstand fra regeringens terrorpakke: Kan ramme strejkende arbejdere
En fysisk blokade af en busstation eller en virksomhed kan defineres som terror, hvis regeringens lovforslag mod terrorisme bliver vedtaget. SiD siger fra.
Se artikel på SiDs hjemmeside 08.03.02

Terrorlov indfører politistat
VK-regeringens nyfremsatte terrorlov-pakke er et gigant angreb på hidtidige demokratiske rettigheder. Regeringen har ladet hånt om alle indsigelser og protester og blot opjusteret den tidligere socialdemokratiske regerings forslag til EU-topmødets beslutninger. Det er politistatsmetoder, der ikke er set siden nazismen i 30erne.
KP 26, 2001.

Ånden fra 30erne
Af Klaus Riis.
Terror og terrorisme er 'anvendelsen af magt mod civilbefolkninger for at opnå og gennemføre politiske målsætninger'. Den danske regering mener, som USA og EU, noget helt andet.

Terrorpakke - første skridt til en fascistisk stat
Kommentar af Troels Riis Larsen.
"Antiterrorlovgivning" er ikke noget ukendt fænomen. Allerede nazisterne brugte det som påskud til at forbyde deres fjender. Den danske antiterrorpakke indeholder elementer, der allerede blev praktiseret under nazismen fra 1933.

Terrorpakken - et frontalangreb på demokratiet og ytringsfriheden
Regeringens såkaldte terrorpakke er på forhånd sikret parlamentarisk flertal. Den er det største angreb på de demokratiske rettigheder siden 30erne og besættelsen

Dansk terrorstøtte
Af Klaus Riis
Den danske regering med undervisningsminister Margrethe Vestager i front slår hårdt ned på 'terrorstøtte': Internationalt Forum har bevilget nogle få tusind kroner til den palæstinensiske befrielsesorganisation PFLP. Nu skal organisationen fratages sin andel i tips- og lottomidlerne.

VK-regeringens lovforslag til terrorlov

Lovteksten til terrorpakken i sin helhed
Folketinget. Justitsministeriet.

Jutitsminister Lene Espersens skriftlige fremlæggelse
Folketinget. Justitsministeriet
.

Tillæg:

Terrorpakken - Ren afskrift efter EU
EU-Observer
Der er dårlig ændret et komma i forhold til EU-kommissionens udspil i Frank Jensens danske version

Lovteksten til den af Frank Jensen fremsatte terrorpakke
Justitsministeriet.

Danske protester mod terrorpakken

Advarsel mod terrorpakke
Politiken.
Dataselskaber advarer mod den planlagte terrorpakke, som også Fogh Rasmussen, Konservative og DF står bag.
Terrorpakken vil give groteske situationer
Politiken

EUs rammelov

Europæisk appel:
De demokratiske rettigheder må ikke blive ofre for 'krigen mod terror'

EU-kommissionens rammebeslutning om en fælles antiterrorlovgivning betyder 'frihedens død' og må stoppes, siger en lang række jurister fra EU-lande, der har underskrevet denne appel.

EUs ministerråd vedtager fælles terrorlovsæt og opstiller terrorlister
EUs ministerråd har den 27. december 2001 besluttet en fælles terrorlovsæt og opstillet de første lister over eftersøgte terrorrister og såkaldte terrororganisationer. Listen omfatter bl.a. ETA (men ikke IRA) - samt udenfor EU kun palæstinensiske organisationer.
Se også Fight against terrorism EU (Engelsk)

Svensk tema om terrorlovgivning

Terrorlagar mot vem?
Proletären 49, 2001

USA på vej mod politistat - eller er den der?

På vej mod politistaten - eller er vi der?
Af Michael Rattner. Human Rights Now. Engelsk.Counterpunch.
USA: Hemmelige militærdomstole, massearrestationer og forsvindinger, aflytning i gigantomfang, tortur . . .

Bush's kup mod den amerikanske forfatning
Engelsk. Transkription af radiointerview med professor Francis A. Boyle, ekspert i international ret.

Terror, terrorisme og krig

Terror, terrorister, terrororganisationer
Der gennemføres i øjeblikket et attentat på de demokratiske rettigheder, som kaldes en fælles terrorlovgivning og intensivt terroristsamarbejde. I Danmark en 'terrorpakke'.
Men hvordan defineres egentlig terror og terrorisme?

Terror og modsvar
Terror er en ting, og omfattet af internationale konventioner. Krig er noget andet.
Stadig flere internationale jurister har vendt sig mod den amerikanske reaktion på terrorhandlingerne i USA ved at udløse en krig - og mod den forcerede nye 'antiterrorlovgivning'.

FNs sikkerhedsråd vedtager vidtgående antiterrorisme-resolution
FNs sikkerhedsråd har hastevedtaget en omfattende resolution om antiterrorisme, der understøtter USA's globale terrorkrig.

'Anti-terrorkoalitionen' - den største imperialistiske alliance verden har kendt
Bush-regeringen har stablet den største imperialistiske alliance på benene, der nogensinde er set.

USAs terrormål
De officielle amerikanske lister over terrororganisationer og 'lande, der støtter terror'

Hvem er hvem på USAs terrorhitliste?
28 internationale terroristorganisationer ifølge det amerikanske udenrigsministerium (5. oktober 2001)
Syv terrorstater
USA udpeger officielt syv lande som stater, der støtter terrorisme. Afghanistan figurerer ikke på listen.

EU og 'den indre fjende'

EU: Fælles terrorlovgivning undergraver de demokratiske rettigheder
Unionsstaten skal have fælles ydre grænser og fælles ydre og indre fjender. Det betyder også en fælles terrorlovgivning, ensartede straframmer, vidtgående udleveringsaftaler ('europæisk arrestordre') - og obligatorisk EU-identitetskort.
EU-hær mod 'indre fjender'
Den franske ministerpræsident Jospin vil have udvidet EU-hærens mandat til at gælde Unionens 'indre sikkerhed' og egne grænser. EU's justits- og indenrigsministre har udvidet EUROPOLs beføjelser, gjort EUROJUST permanent og vedtaget en køreplan for "anti-terror-aktionen" med bl.a. lukning af Schengen-landenes interne grænser ved kommende EU-topmøder.
Kriminalisering af den politiske protest i EU
Allerede før terroren i USA var EU i færd med at kriminalisere den politiske protest - efter de store protester ved EU-topmøder og G-8-topmødet i Genua.
Den ny terrorlovgivning skærper yderligere de beslutninger, der i forvejen var gennemført i al hast på hemmelige møder på blot to uger.
Rapport fra Statewatch.

Reaktionen rykker i Danmark
På en nat og over en kam er regeringen og den borgerlige opposition gået til angreb på de demokratiske rettigheder. De borgerlige partier er gået amok.

Fra valgblålys til krigsbudget
Der kom også en bombe ind under dansk politik den 11. september. Valgkampen har skiftet karakter. Der er lagt op til et sort efterår, hvor alle reaktionære kræfter i ly af terrorbombningerne og krigen rykker frem med skærpet klassekamp. Svaret er en bred samling mod USA's terrorkrig - og at rejse kampen på alle de øvrige felter, der angribes, til forsvar for demokrati og levevilkår.
Venstre vil fjerne racismeparagraffen
Venstre vil have afskaffet den paragraf i straffeloven, der gør det strafbart at true, forhåne eller nedværdige andre på grund af race, hudfarve, køn, religion eller seksuel orientering! Formanden for Folkebevægelsen mod Nazisme kalder det 'dybt alvorligt, dybt bekymrende og dybt reaktionært'.
De konservatives fire faner
Det Konservative Folkeparties landsmøde forkyndte et fornyet korstog mod EU-modstandere, modstandere af privatisering, asylansøgere og andre potentielle "terrorister".
Terror og De konservative
Det Konservative Folkepartis har stillet krav om forbud mod 49 'kendte terrorgrupper' i Danmark. Den omfatter også en iransk gruppe, som de selv har gode forbindelser til.

Statsterrorisme
Hitler bedrev statsterrorisme mod hele racer og befolkningsgrupper, mod jøder, kommunister, politiske modstandere. I sit eget land og udlandet. Statslig organisering og støtte til terrorvirksomhed i udlandet er også statsterrorisme. Krig mod civilbefolkninger i andre lande er statsterrorisme.

Verdens største terroristtræningscenter hedder SOA og ligger i USA
Mere end 60.000 terrorister til bekæmpelse af latinamerikanske befrielsesbevægelser, fagforeningsaktivister og fredsforkæmpere og terrorisere civile er blevet uddannet på verdens største terrortræningslejr i Fort Benning, USA.

Amerikansk-støttet terrorisme uden for USA
En kort og ufuldstændig liste over CIA-støttede terroroperationer uden for USA. The Crow's Eye.

Terrormagten Israel
Israels leder Ariel Sharon kalder Yassir Arafat for en palæstinensiske Bin Laden.
Hvad Israel bedriver er imidlertid statsterrorisme - terror mod en hel befolkning i strid med FN-konventioner og international lov

Protester mod undergravning af demokratiet verden over
Overalt i verden protesterer demokratiske og progressive kræfter mod attentatet på de borgerlige rettigheder i kølvandet på terrorbomberne i New York og Washington-

EU's terrorlov mod EU-modstandere
EU's terrordefinition er så bred at den kan bruges mod demonstranter ved kommende EU-topmøder, siger norsk juraprofessor.
Menneskerettighederne truet verden over, siger Amnesty
I ny rapport dokumenterer Amnesty International, at menneskerettighederne er truet verden over i efterdønningerne på angrebene den 11. september. Også Danmark nævnes i rapporten.
EUs terrorlove under lup
Statewatch. Engelsk.

Kritisk gennemgang af den af EU-kommissionen foreslåede terrorlovgivning, der er på vej gennem EU-systemet.
Krigen mod Bill of Rights

The Village Voice. Nat Hentoff. Engelsk.
Den berømte forfatter og kolumnist om felttoget mod de demokratiske rettigheder, som satte ind straks efter bombningerne - springet mod fascisme. Undertrykkelse i antiterrorismens navn.
De amerikanske borgerrettigheder trues
Af Barbara Fergusson. Arab News. Engelsk.
Justitsminister John Ashcrofts forslag til antiterrorlovgivning og den igangværende aggressive undersøgelseskampagne i forbindelse med terrorbombningen truer de amerikanske frihedsrettigheder.
Den gamle krig: Narkotika. Den ny krig: Terrorisme
AlterNet. Engelsk. Bruce Shapiro.
Der er ikke behov for særlige drakoniske antiterrorlovgivning i USA eller de vestlige lande. Lockerbie-sagen og mange andre er eksempler på, at de har fungeret, siger irsk jurist.
Kamp mod nedbrydningen af de demokratiske rettigheder
Roter Morgen. Tysk.
I Tyskland har indenrigsministeren Otto v. Schilly bl.a. foreslået at Bundeswehr skal kunne sættes ind mod 'den indre fjende' i Tyskland - f.eks. strejkende arbejdere.

Dokumenter og dokumentation

Nyrups 'terrorpakke'

The backlash - Human rights at risk throughout the world
(Amnesty International Rapport 4.10.2001. Engelsk)

FN-konventioner om terrorisme (UNDCP, Engelsk)

FNs sikkerhedsråds resolution 1373 (2001) Engelsk

Det europæiske råd ekstraordinære møde 20. sept. 2001
Konklusioner og handlingsplan
(pdf)

'Europæisk arrestordre' (Engelsk, efter EU-Observer)

EU-beslutning om at bekæmpe terrorisme (Engelsk, efter EU-Observer)

USAs officielle liste over terroristorganisationer 2001 (US State Department, engelsk)

USAs officielle liste over terroristorganisationer 1999 (US State Department, engelsk)

Overblik over statssponsoreret terrorisme Engelsk
Fra Patterns of Global Terrorism 2000 US Department of State

___________________________________________________________________________

Tema arkiv

Tilbage til Nyheder