Tilbage til forsiden
Flere Aktuelle temaer og baggrund

Tema

 

AFGHANISTAN -
IMPERIALISMENS NY KRIG

Den 7. oktober startede USA og dens krigskoalition krigen mod Afghanistan.
Det skete under påskud af at bekæmpe terrorisme.
Antallet af civile dræbte ved amerikanske bombardementer har forlængst oversteget antallet af dræbte ved terrorangrebet den 11. september.
Den har foreløbigt ført til udskiftningen af Taliban-regimet med de barbariske klanhøvdinge fra Nordalliancen - og indsættelse af en regering af klanhøvdinge fra den barbariske Nordalliance med en CIA-agent og rådgiver for olieselskabet Unicol Hamid Karzai i spidsen.
Krigen om Afghanistan drejer sig om strategisk kontrol og om olie.
Den har også frembragt en ny global antikrigsbevægelse.

Afsluttet 1. februar 2002

Se også de tilknyttede temaer:
Terrorkrig 2002
Dette nye tema følger direkte op på Afghanistankrigen efter Karzai-regeringens indsættelse
Bush doktrinen: Terrorkrig - stjernekrig
Terror og statsterrorisme

________________________

Det store spil om magt og olie
Status efter godt et kvart års 'krig mod terror'
Kommunistisk Politik 2, 2002

Stop USAs krig!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Hænderne væk fra Afghanistan!

Karzai i Washington - USA i Afghanistan
I december 2001 blev Hamid Karzai - USA's og olieselskabet Unocals håndplukkede mand - oven på massive bombardementer og en blodig nedslagtning af taliban-regimet indsat som chef for en 'midlertidig regering' i Kabul.
Karzai er nu blevet modtaget i Washington med behørig pomp, pragt og militærparader, som det sømmer sig for en rigtig statsmand og leder af internationalt tilsnit.
Netavisen 29.01.02

Unocal tilbage i Afghanistan
USAs nyudnævnte specialudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, er tidligere rådgiver for det store olieselskab Unocal, der i årevis har haft planer med landet. I forvejen er Karzai, den midlertidige leder af Nordalliance-regeringen, fhv. ansat i oliekompagniet.
Netavisen 07.01.02
Profil af Khalilzad Washington Post 30.11.01 Eng.
Profil af Karzai Financial Times 15.12.01 Eng.

Afghanistan: Krig fra skyerne
Knusende overlegenhed i luften og i verdensrummet er omdrejningspunktet i den amerikanske militære tænkning. I Afghanistan har man fået afprøvet den - og en ny generation af luftbårne våben.
Netavisen 08.01.02

Krig mod Afghanistan - og hele Mellemøsten
Karakteren af den 'terrorkrig', USA og dens krigskoalition med Danmark som aktiv deltager fører, bliver stadig klarere. Det er en reel krig, og det bliver en langvarig krig, men den handler ikke om terrorbekæmpelse. Det er en krig mod Afghanistan - og mod hele Mellemøsten.
Kommunistisk Politik 26, 2001

Osama bin Laden på tape
Meget belejligt for USA er der fremskaffet og offentliggjort en hjemmevideo med Bin Laden, hvor han indrømmer meddelagtighed i angreben på WTC og Pentagon. Hvordan kan nogen herefter være mod USA's terrorkrige
Kommunistisk Politik 26, 2001

Ny fase i fredskampen
Krigen i Afghanistan er langt fra slut, selvom krigspropagandaen prøver at give indtryk af det modsatte. Den er med Taliban-regimets fald gået ind i en ny fase. Fredsbevægelsen har store opgaver her.
Kommunistisk Politik 24, 2001

Nyt kapitel i den afghanske tragedie
Krigen om kontrollen med Afghanistan, Centralasien og områdets rige olieressourcer fortsætter på 22. år, regnet efter den sovjetiske invasion i 1979. Den vil fortsætte længe endnu. Her er historien om supermagtsterrorismen i Afghanistan - og det progresive Afghanistans kamp.
Kronik af Klaus Riis

En krig på mange fronter
Det er tiden, hvor det folkelige og progressive Danmark må se udad, forene sig med verdens folk og deres kamp. Hvor de politiske organisationer, fagbevægelsen og de folkelige bevægelser må tage stilling: mod krigen, for folkene, i en forståelse af tingenes dybe sammenhæng.
Kommunistisk Politik 22, 2001.

Bag om mediernes krigspropaganda
USA's angrebskrig mod Afghanistan har nu stået på i en uge. Og den langt overvejende del af alle Danmarks medier - de borgerlige medier - er konstant på jagt efter sproglig ammunition til at retfærdiggøre krigen.
KP-Netkommentar

Hænderne væk fra Afghanistan!
Hvilke strategiske interesser er der i det krigshærgede og ødelagte Afghanistan med den lange tradition for kamp mod aggressorer?
Kommunistisk Politik 20, 2001

Religionskrig eller antiimperialistisk kamp?
Hadet til USA i hele den arabiske og den muslimske verden er dybt, og det har sine klare årsager, som den borgerlige propaganda systematisk søger at tilsløre.

En krig om olie og magt over Centralasien

Unocal tilbage i Afghanistan
USAs nyudnævnte specialudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, er tidligere rådgiver for det store olieselskab Unocal, der i årevis har haft planer med landet. I forvejen er Karzai, den midlertidige leder af Nordalliance-regeringen, fhv. ansat i oliekompagniet.
Netavisen 07.01.02
Profil af Khalilzad Washington Post 30.11.01 Eng.
Profil af Karzai Financial Times 15.12.01 Eng.

De fem største løgne om krigen
De 5 største propaganadløgne om Afghanistan-krigen, som bruges i USA. Minder forbløffende om 5 stk., der bruges i Danmark.
Af de studerendes Anti-krigs-komite på Pittsburgh Universitetet i USA.

Afghanistan overstået - Kaukasus næste mål
I det store spil om olie og magt i Kaukasus, Centralasien og Mellemøsten er Afghanistan og Bin Laden blot brikker. Kontrollen med de tidligere sovjetrepublikker i Kaukasien og olierigdommene omkring Det Kaspiske Hav er en af spillets helt store indsatser. Her støder man på med- og modspillere i grådige alliancer.
Kommentar af ~*Devrimce*~

Det ny Store Spil: Oliepolitik i Centralasien
Kampen om olien er central for den amerikanske krig mod Afghanistan.
Kommentar af Ted Rall, AlterNet

En ny global antikrigsbevægelse

Stop the War: Største antikrigsdemonstration i England siden Vietnamkrigen
- Bush - Blair - CIA - / Hvor mange børn har I dræbt i dag? Søndagens demonstration i London 19. november blev den største antikrigsdemonstration i England siden Vietnamkrigen. Ifølge arrangørerne deltog 100.000. Det var en markant manifestation af, at krigsmodstanden fortsætter - selvom krigskoalitionen hævder at Afghanistan-krigen er vundet og landet og dets befolkning 'befriet'. Se også
Billeder og reportage
Stop the War-Koalitionen: Udtalelser

Internationale protester - og kampen om menneskene
Den anden større runde af internationale protestdemonstrationer mod krigen i de krigsførende lande er afviklet. USA og krigskoalitionen er i færd med at tabe propagandakrigen.

Protest mod krigen fra Hiroshima til Christiansborg
Den internationale protestdag mod USA's krig og brutale bombardementer af Afghanistan blev markeret i over 90 byer i krigskoalitionslandene. I Danmark blev der demonstreret i Odense, Silkeborg og København. Foran Christiansborg rejstes kravet 'Stop for dansk krigsdeltagelse!'
Billeder fra Christiansborg og Rådhuspladsen

Krig er terror
Hardy Hansens tale ved demonstrationen mod USAs krig i Odense 29.10

Nej til dansk krigsdeltagelse
Danmark involveres dybere og dybere i USAs krig - og Danmark skal ud.
Udtalelse fra Nej til krig og terror-initiativet stormøde i København 22.10.

Dagsordenen i antikrigsarbejdet
USA har lagt et enorm 'terrorpres' på verden. Hvordan skal den ny fredsbevægelse imødegå det?
Kommentar af Henning Påske Jensen.

Brød og bomber!
'Vi må kræve, at regeringen og Folketinget tager klar afstand fra Nyrups udtalelse om, at Danmark er klar til krig. Vi er ikke klar til at deltage i nogen krig, Nyrup. Vi vil have USA's krig stoppet.'
Tale ved fakkelvagten på Axeltorv af Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommmunisterne.

Den ny kamp for fred
I den sidste måned er en ny fredsbevægelse vokset frem. En dyb, omfattende og bred modstand fra mange grupper i befolkningen viste sig på gaderne i de større byer, da USA startede bombningerne af Afghanistan. Den adskiller sig fra tidligere antikrigsbevægelser netop ved sin bredde - mens en del af den danske venstrefløj - med SF og Enhedslisten i spidsen - svigtede, da det gjaldt.
Kommentar af Arbejderpartiet Kommunisterne KP21, 2001

Forræderi og luskespil
SFs og Enhedslistens - den såkaldte 'parlamentariske venstrefløjs' - stillingtagen til USA's aggressionskrig mod Afghanistan kan karakteriseres med to ord: Forræderi og luskespil. KP-Netkommentar

Demonstrationer over hele landet
USA's angreb på Afghanistan blev øjeblikkelig mødt med anti-krigs demonstrationer over i Danmark - og mange steder i verden.
Netavisen 08-10-01

En beskidt krig - med millioner som indsats

Krig er IKKE kvindekamp
I et fornyet forsøg på at vinde større opbakning i befolkningen for deres beskidte krig sender George Bush og Tony Blair nu deres fruer i front. De skal overbevise kvinderne om, at 'krig er kvindekamp' - og at krigen i Afghanistan føres for at befri de afghanske kvinder fra Talibans undertrykkelse.

Indtoget i Mazar-i-Sharif og Kabul
De vestlige medier hylder USA's og dets allierede røverbanders store militære sejre. Det er henrettelsernes og plyndringens tid i Mazar-i-Sharif, Kabul og de øvrige erobrede byer. Men krigen er langt fra forbi.

Supermagtstyran i FN
George W. Bush brugte åbningen af FNs generalforsamling til at true de stater og regeringer, der ikke bakker aktivt og 100 pct. op om USA's rabiate og lovløse imperialistiske aggressionspolitik, forklædt som terrorbekæmpelse.

Terror mod et land
Mindre end 20 pct. af de nødvendige forsyninger til de 7.5 mio. afghanere, som har behov for fødevarehjælp, medicin og andre forsyninger når frem til landet. USAs krig er blevet til terror mod et land. KP-Netkommentar

USA i afghansk hængedynd
Det foreløbige resultat af en måneds intens krigsførelse fra USA og dets allierede mod Afghanistan kan bedst beskrives med ét ord: Fiasko. Efter en måned befinder den amerikanske offensiv sig i krise på stort set alle felter.

Den hemmelige plan: Deling af Afghanistan
Ifølge den velinformerede pakistanske avis The Frontier Post skal USA være kommet overens med Rusland om fælles landmilitære operationer i Afghanistan og en deling af landet langs etniske linjer.

Humanitær katastrofe i Afghanistan
Mindre end 20 pct. af de nødvendige forsyninger når til Afghanistan - og endnu mindre bliver distribueret. 7.5 millioner mennesker trues på livet ifølge FN.

Afghanistan: Civile døde tælles i hundreder (foreløbig)
Allerede nu tælles de civile ofre for bombardementerne af Afghanistans byer i hundreder. En hel landsby blev udslettet i nat. Afghanerne strømmer ud af byerne og væk fra bomberne. Det er allerede nu sikkert: De fleste civile ofre vil dø som følge af mangel på nødhjælp. Den helt store katastrofe er på vej.

USA til FN: Vi kan angribe flere lande
USA har orienteret FN's Sikkerhedsråd om, at USA vil kunne udvide krigen til andre lande og grupper udenfor Afghanistan og Bin Ladens organisation.
Se også 100 års amerikanske militærinterventioner (Partiel liste, Engelsk)

USAs terrorkrig i gang: Krydsermissiler mod Kabul og Kandahar
USAs krig mod Afghanistan blev indledt sent søndag eftermiddag dansk tid med en række bombeangreb mod Kabul og Kandahar. I en TV-tale har Bush bekræftet at et massivt angreb er begyndt.
Netavisen 07.09.01 kl. 19.10

Klar til krig!
'Tiden er ved at løbe ud', kundgjorde USA's præsident Bush i sin radiotale lørdag. Hvilket betyder, at tiden er ved at være inde til større militæraktioner mod Afghanistan for at vælte Taliban-regimet. Til at indlede den annoncerede mangeårige 'terrorkrig' - med Osama Bin Laden og Afghanistan som første mål.

Krigsforberedelse mod Afghanistan
'USA har en klokkeklar forpligtelse til at løse striden med Afghanistan på fredelig vis'
Fremtrædende jurister kritiserer USA for med sin krig at overtræde international lov - og giver bud på, hvordan terrorbombningen bør følges op.
'Vi er nærmere et atomangreb end nogensinde før under den kolde krig'
Atomlobbyen i USA kræver nu åbent brug af atomvåben i 'kampen mod terrorismen'. En ny generation af taktiske atomvåben skal afprøves imod Afghanistan, Irak og …
USA vil anvende neutronbomber i Afghanistan
Højtstående pakistansk delegation advarer Talibans leder om, at afvisning af at udlevere Osama bin-Laden vil 'resultere i en forfærdelig blitz, som vil omfatte nedkastningen af neutronbomber udvalgte steder i Afghanistan.'
USA forbereder krig mod Afghanistan
'USA er i krig', erklærer den amerikanske udenrigsminister Colin Powell. Med hvem? Alt tyder på at USA forbereder krig mod Afghanistan og sine gamle allierede Taliban og Osama bin Laden.
Netavisen 12. september 2001

Imperialismens krigskoalition
USAs krig nr. 26
Hvor mange mennesker har USA slagtet, enten i det skjulte eller i "normale" krige? Historieeksperter vurderer, at siden 2. verdenskrig har USAs Armed Forces dræbt ca. syv millioner mennesker. Tidligere officerer fra deres efterretningstjeneste udtalte for 15 år siden, at yderligere seks millioner mennesker er blevet dræbt i hemmelige aktioner, de såkaldte "covert actions."
Kronik af Ron Ridenour
Styrkelse af FN? Nej!
Også i Tyskland foregår en diskussion i antikrigsbevægelsen om hvorvidt den skal rejse krav om styrkelse af FN. Men hvorfor fik Kofi Annan i år Nobels fredspris? Kommentar i Roter Morgen, Tysklands Kommunistiske Parti (KPD).
'Anti-terrorkoalitionen' - den største imperialistiske alliance verden har kendt
Mens alle har ventet på et egentligt krigsudbrud i Afghanistan, har Bush-regeringen fået stablet den største imperialistiske alliance på benene, der nogensinde er set.
Den amerikansk-israelske krigsalliance
USA, England og Israel sætter 'det 21. århundredes første krig' i værk.
KP-Netkommentar
USA og Israel vil have krig
Selvmordsbombardementerne mod WTC og Pentagon vil få store konsekvenser for verden. De kan betyde krig i Mellemøsten. Der proklameres 'verdenskrig mod terrorismen': det betyder krig mod kommunister, arbejderklassen og verdens folk.
Kommentar af Klaus Riis
Bush-doktrinen: Krigens tale
'Enten er I med os - eller I er med terroristerne' sagde George Bush til al verdens lande i en tale den 20. september 2001, fuld af trusler og retorik. Han garanterede krig i løbet af ganske kort tid, og i lang tid (mange år) fremover


Tema arkiv

Tilbage til Nyheder