Grækenland: Venstrekræfterne må skabe en folkefront imod EUSYRIZA har forrådt det græske folks overvældende Nej ved folkeafstemningen og underskrevet trojkaens 3. nedskærings- og spareprogramAf Stavros Mavroudeas

 Hvilken vej må venstrekræfterne i Grækenland gå for at udvikle modstanden og fastholde det græske Nej til EU’s reformer og nedskæringsprogram, som SYRIZA-regeringen nu er i færd med at gennemføre?

I en analyse af den dramatiske udvikling i Grækenland opfordrer  økonomprofessoren Stavros Mavroudeas ti,l at der skabes en folkefront – en folkebevægelse mod EU – ledt af venstrekræfter. Her oversættes sidste del af analysen

Mavroudeas er professor i politisk økonomi ved det økonomiske fakultet på Makedoniens Universitet.


De nye nedskæringsreformtiltag indebær en voldsom uddybning af recessionen og er dybt arbejderfjendske. De koster mere end 13 milliarder euro bare for perioden 2015-16, hvad der vil forværre krisen i den græske økonom. De vil endvidere blive betalt af arbejderbefolkningen og de lavere mellemlag.

Mange andre strukturreformer til gavn for kapitalen følger med (d.v.s. massefyringer, halvautomatiske mekanismer til nye beskæringer, hvis de offentlige budgetter ikke overholdes).

Det nye 3. nedskærings- og omstruktureringsprogram vil skubbe den græske økonomi og det græske samfund hen imod yderligere fattigdom og balkanisering. Og reformerne vil helt afgjort udløse folkelig uro, som det allerede viser sig med de nuværende folkelige protester (mod låneaftalen og SYRIZA-regeringens kapitulation, o.a.)


Denne dybt alvorlige situation er en voldsom udfordring for den græske venstrefløj.

SYRIZA-regeringens venstrefløj er slået ind på en ufrugtbar bane. De stemte imod aftalen, men støtter regeringen og afviser at bryde med partiet. Dette vil udsætte dem for den folkelige vrede som villige eller modstræbende medskyldige i den voksende elendighed.

Den anden ufrugtbare kurs er den, som KKE (det revisionistiske Grækenlands Kommunistiske Parti, oa) anviser. Det prædiker  indførelse af socialisme som en løsning på alt, samtidig med, at det anerkender, at dette ikke står på dagsordenen for nærværende. Samtidig afviser de at føre kamp mod EU, fordi de ser dette som en interkapitalistisk antagonisme (altså som en modsætning mellem et kapitalistisk EU og et kapitalistisk Grækenland, o.a.)

Denne position fremmedgør partiet fra de menige kommunister og fra den arbejdende befolkning, fordi den ikke giver nogen løsning på de umiddelbare problemer for folket og ikke tilbyder et overgangsprogram for social forandring.

Hvis disse to blindgyder fastholdes, vil der kun være det ekstreme højre tilbage til at opfange den folkelige utilfredshed og vrede mod EU og dens spareregimente.

Det er af overvældende betydning for venstrefløjen ikke at overlade en åben bane til det ekstreme højre, sådan som det er sket i Vesteuropa (med de ’populistiske’ højrebevægelser, som har opsuget EU-modstanden, o.a.).

En folkefront imod EU  ledt fra venstre bør organiseres som en helt påtrængende opgave. Denne må omfatte politiske kræfter og folkelige græsrodsbevægelser og –organisationer, bekæmpe nedskærings- og sparepolitikken og slås for Grækenlands fuldstændige udtræden af EU . Det vil sige for et folkeligt Grexit, som betyder at forlade unionen og alle dens strukturer, og ikke bare den monetære union.

Det er de uafhængige og militante venstrekræfters og de kæmpende faglige kræfters opgave  at få oprettet denne front.Læs hele analysen på Stavros Mavroudeas' blog

The Left should create a popular front against the EU


Samme artikel i Counterpunch

Syriza Betrays Greece’s No Vote: Why the Left Should Form a Popular Front Against the EU


Stavros Mavroudeas' blog


Se også

Denmark: The People's Movement Against the European Union
By Klaus Riis, May 18th 2014

 


Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 26. juli 2015