Kommunistisk Politik nu som månedsblad

 

Til læserne!

Dette nummer af Kommunistisk Politik er det første af månedsbladet Kommunistisk Politik. Fremover vil det i stedet for hver anden uge udkomme en fredag midt i måneden.

Det betyder også en række ændringer i redigeringen af bladet og af dets udseende. Nogle af dem kan allerede ses fra dette blad, andre vil komme senere.

Indholdsmæssigt vil bladet stadig fokusere på at ruste læsere og brugere i klassekampen, som kun bliver hårdere og mere skærpet.

Men det mest dagsaktuelle stof vil fremover være at finde på netavisen kpnet.dk, som også gennemgår en række væsentlige ændringer, bliver mere aktuel og i løbet af et halvt års tid finder frem til et nyt og bedre design.

Månedsbladet Kommunistisk Politik vil behandle centrale klassekampspørgsmål, både nationalt og internationalt.

Det vil fokusere mere på et tema hver måned, belyst gennem en række artikler – og  der vil blive mere stof fra den internationale marxistisk-leninistiske bevægelse, mere kultur og mere revolutionær teori.

Til hvert nummer planlægges også et debatoplæg om et vigtigt politisk spørgsmål.

Det trykte blad lægges fortsat på nettet som pdf på udgivelsesdagen – den  midterste fredag i hver måned.

Ved henvendelse til kompol@apk.dk kan abonnenter bestille det i pdf, som sendes pr. mail et par dage før udgivelsen, før posten når frem.

Redaktionen 16. oktober 2012