SRSF's nyliberale mesterstykke: Folkeskolereform på lærernes regning

Af Kommunistisk Politik


Synspunkt


Kommunistisk
Politik


Folkeskolereform skal være murbrækker for et generalangreb på de offentlige ansattes løn- og overenskomstforhold. Den følger op på chokangrebet på SAS-personalet i den private sektor. Lærerne er udset til at være prøveklude - og regeringsplanen er klar med fuld støtte fra den borgerlige 'opposition'.

 Uanmeldt elevdemo foran Christiansborg marts 2006


SRSF-regeringen har en ide om at slå to fluer med et smæk: At lave en nyliberal reform af folkeskolen og lade den betale af underviserne. Begge dele er EU-politik. En konfrontation med lærerne vil også være indledningen på et endnu mere omfattende angreb på de ansatte i hele den offentlige sektor.

Et hovedelement i forslaget til folkeskolereform er at eleverne skal have væsentligt flere  undervisningstimer – og at lærerne skal arbejde ca. tilsvarende mere.

Officielt er det sidste ifølge den lovpriste ’danske ok-model’ et forhandlingsspørgsmål mellem lærerne og deres arbejdsgivere Kommunernes Landsforening. Men lærerne sætter sig til forhandlingsbordet med en  pistol for brystet: Der  er en forhåndsenighed mellem regeringen og blå blok, der bakker fuldstændig op om planen, om at dobbeltreformen vil blive kørt igennem som lovgivning, hvis forhandlingerne bryder sammen.

SRSF-regeringen vil have samme rolle som i SAS-konfliikten og lægge et stærkt pres på lærerne for at de skal acceptere et historisk tilbageskridt, som vil blive indledningen til det største offentlige løntrykkeri  i nyere tid -  og på alle områder.

At der er behov for ændringer i folkeskolen er indlysende efter årtiet med nedskæringer, øget elevtal i klasserne og forsømt vedligeholdelse og fornyelse. Ikke mindst er antallet af undervisningstimergradvist blevet skåret ned – tilmed i en periode, hvor folkeskolen har fået nye kæmpeopgaver som integrationen af  et stigende antal to-sprogede elever.

Det har ikke kunnet undgå at have konsekvenser for ’fagligheden’ – for det generelle kundskabsniveau. Diverse ’reformer’ gennem tiderne har trods løfter om det modsatte ikke rettet op på tingene, bl.a. fordi de er ikke blevet ledsaget af  de nødvendige bevillinger.

Men Thorning-regeringen har videre perspektiver: Dens store program er, at danskerne skal arbejde mere – mere i daglige arbejdstid, mere i ugentlig arbejdstid, mere livet igennem. Og til en lavere løn.

Nu skal skoleeleverne trimmes til det med en heldagsskolen i nyliberalt regi, der på trods af fængende slagord som ’ny nordisk skole’ både skal være mere angelsaksisk og kontinental og ligne det øvrige EU.

Produktet skal være en kommende arbejdskraft, som er vant til at knokle og har de nødvendige færdigheder til at betjene computeralderens maskinerier sammen med et globaliseret engelsk.

En socialdemokratisk ledet regering er indlysende  bedre egnet end en åbent borgerlig  til at gennemføre en ny serie af  nyliberale angreb – og da ganske særligt på den offentlige sektor. Gennemførelsen af en folkeskolereform betalt af lærerne  vil være SRSF-regeringens mesterstykke.

Regeringens planer har skabt harme og bekymring ikke bare blandt lærerne, men blandt de ansatte i hele den offentlige sektor. Og med god grund.

Lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen siger:
- Det er vel helt nyt, at en regering fremlægger noget, som den kalder et ambitiøst løft, og samtidig siger, at forudsætningen er, at medarbejderne arbejder langt mere.

Og ledere af de offentligt ansattes organisationer står i kø for at udtrykke ’forundring’. De fleste af dem er medlemmer af det ledende regeringsparti.

Parlamentarisk er der lagt op til et nyt forlig med blå blok. SRSF-regeringens støtteparti Enhedslisten befinder sig igen i en selvvalgt klemme:

- Jeg forstår simpelt hen ikke, at SF og Socialdemokraterne kan involvere sig i dette. Jeg fatter det ikke, siger  Enhedslistens folkeskoleordfører Lars Dohn, selv lærer:
- Enhedslisten vil hellere ansætte fyrede lærere, fordi hver tiende lærer går ledig efter omfattende kommunale fyringer. De bør være omdrejningspunktet i løsningen af folkeskolereformen. Så vi får dem i job i stedet for et overenskomstmæssigt overgreb på lærernes arbejdstidsaftale

Dohn tilføjer:
-Hvis man vil lave dette overgreb mod lærerne, bliver det uden Enhedslistens deltagelse,

Overgrebet bliver imidlertid ikke stoppet af, at Enhedslisten vasker hænder. Det kan kun stoppes af organiseret folkelig modstand.

Der må skabes en forståelse i befolkningen af, hvad formålet med begge sider af den nyliberale reform er, og der må skabes en front imod det af  alle progressive kræfter og af alle berørte, fra de direkte ramte offentligt ansatte til de øvrige arbejdende,  af skoleelever og deres forældre og alle uddannelsessøgende.

At Enhedslisten ikke fatter, hvad deres venner i S og SF har gang i, hjælper ikke nogen.

Nu må bremserne sættes i !


Se også


SAS: Et forvarsel om hvad arbejderklassen kan vente
Netavisen 17. november 2012

Minister lyver om lærernes arbejdstid
Kommunistisk Politik 16, 2012

Ny Nordisk Skole på menuen
Kommunistisk Politik 16, 2012

Netavisen 4. december 2012