SAS: Et forvarsel om hvad arbejderklassen kan vente


Synspunkt

APK

Kommentar: Kommunistisk Politik

SAS er efter personalet fik sat en pistol for brystet trimmet til næste fase: Salg og privatisering. Chokterapien er et varsel om, hvad der er i støbeskeen for hele arbejderklassen. Det nyeste skridt i EU’s nyliberale ’reform’-politik hedder '’beskæftigelsesvenlige reformer’
De ansatte i SAS blev stillet over for et ultimatum og forhandlede med en konkurspistol rettet mod sig: Accepter eller dø!

Bag den ladte pistol stod ikke bare ledelsen i SAS, men også selskabets aktionærer. Først og fremmest regeringerne i Danmark, Norge og Sverige. De var alle ude og lægge pres på piloter, kabinepersonale og fagforeninger.

De fik hvad de gik efter. Som Netavisen skrev, da ultimatummet blev fremsat:

” De krav som finansministrene i Sverige, Norge og Danmark har stillet til de ansatte i SAS ligner til forveksling de krav som EU har krævet gennemført af befolkningerne i hele EU….
Kravene lyder på: Lønnedgang, udvidelse af arbejdstiden, overarbejde uden ekstrabetaling. Øget brug af ansættelser på midlertidige kontrakter uden samme vilkår som fastansatte. Ophævelse af overenskomster og de demokratiske spilleregler på arbejdsmarkedet.”


Se

Tilbagegang i EU takt
Netavisen 14. november 2012

Piloterne mister en månedsløn om året, kabinepersonalet – der i forvejen var dårligere lønnet end hos SAS-konkurrenten Norwegian – mister en halv månedsløn. Piloternes arbejdstid øges med 8 pct., kabinepersonalet skal arbejde 47½ time om ugen, 12 timer i træk. Osv.

Truslen om konkurs er effektiv.

Se overblik over forringelserne her

Og det er ikke det hele. 6000 af 15.000 ansatte skal ud af vagten, en række virksomheder frasælges og endnu en række nedskæringer gennemføres før hele spareplanen er på plads.


Trimmet til helprivatisering

Den danske finansminister kaldte det ’en stor dag for Danmark’. Det var en stor dag for EU, en sørgelig dag for arbejderne i hele Norden. For formålet med hele manøvren viste sig hurtigt ikke at være at redde SAS fra konkurs, men at trimme selskabet til salg og gøre det mere attraktivt for potentielle købere.

Bestyrelsesformand for SAS er den skumle privatiseringskonge Fritz Schur. Han er indtil ganske nylig chefindsamler for partiet Venstre, personlig ven af Anders Fogh Rasmussen og prins Henrik, og også omstridt bestyrelsesformand for Dong, et andet statsejet selskab, man gerne ser privatiseret. Han var bestyrelsesformand for PostDanmark 2001-2009. da det fusionerede med det svenske Posten AB.

Schurs første udmelding var, at SAS nu bør sælges.
- Jeg har aldrig lagt skjul på, at SAS bør indgå en alliance eller en fusion med andre i flybranchen… Det er op til ejerne, om de vil sælge, erklærede Fritz Schur.

Ejerne er den danske, norske og svenske stat, som tilsammen sidder på 50 procent af aktierne. De resterende 50 procent er privateje.
Både den svenske og norske regering har tilkendegivet, at de gerne ser SAS solgt. Den danske regering forholder sig stadig tavs.

Se også

Magtkamp om dansk energi
Kommunistisk Politik 7, 2012


Modelforløb for EU


Det nyeste skridt i EU’s nyliberale ’reform’-politik hedder ’’beskæftigelsesvenlige reformer’: Et løfte uden garantier om at beholde arbejdspladser skal knække fagforeningernes magt og tvinge lønnen ned og arbejdstiden op for de europæiske arbejdere.

Det er udklækket af EU-kommissionen og den finke økonomikommissær Olli Rehn i en rapport med titlen  ’Labour Market Developments in Europe 2012’’, der  rummer en hel stribe konkrete forslag til generelle forringelser, der kan iværksættes i EU-landene med dette  formål.

Det er f.eks. mindsteløn, pensionsindbetalinger, virksomheders sociale bidrag og understøttelse, der skal beskæres.

Se

EU-kommission: Lav løn kan redde os
Politken 18. november 2012

Ser man på det store billede, er monopolernes EU i gang med at gentage chokkuren fra det tidligere Sovjetunionen og Østeuropa i 1990’erne i hele unionen.,

Første mål er den offentlige sektor, der skal slankes og privatiseres. Det har sat den danske og nordiske velfærdsmodel lige i skudlinjen. Og  operationen er lykkedes et langt stykke hen ad vejen.

Massefyringer , pensionsreformer, dagpengeforringelser osv har skabt en stor arbejdsløshedshær, som nu bruges til at presse lønninger og arbejdsforhold også i den private sektor, i monopolvirksomhederne selv.

Hvad der er sket i disse dramatiske dage i SAS, er blot et forvarsel om, hvad der står for døren. Ikke i en fjern fremtid. Men lige nu ...


Se også

I dag Sydeuropa – i morgen os
Netavisen 15. november 2012

Finanslov 2013: Med EU som guide og blå blok som sufflør
Kommunistisk Politikk 21, 2012

Mod nedskæringspolitik og for international solidaritet
Udtalelse fra IKMLPO November 2012

Netavisen 17. november 2012