Velfærdsforringelser kan ikke ties ihjel - landsdækkende protest 8. februar


8. februar vil der blive gennemført landsdækkende demonstrationer imod velfærdsforringelser i en lang række byer – og stadig flere kommer til. Det sker primært via græsrødder, der benytter de sociale medier til at mobilisere og samle modstandere lokalt.


I mere end 20 byer organiseres den landsdækkende protestdag 8. februar under hovedparolen "Bevar velfærdssamfundet"


Desperationen og vreden efter vedtagelsen af den brutale kontanthjælpsreform er stor. Mens den organiserede fagbevægelse som helhed forholder sig passivt, må modstanden organiseres og finde vej andetsteds. Og dette er i fuld gang med at ske.

Før jul var der Fakkeldemonstration mod kontanthjælpsreformens ikrafttræden ved nytårsskiftet 2014. Den desperate situation, mange er havnet i, er nu ved at blive åbenbar.

Den 9. januar organiserede initiativet Solidaritet eller Frit Fald en mindre protest, der opfordrede de forsamlede kommunalpolitikere i Bella Centeret til at udvise civil ulydighed og nægte at implementere kontanthjælpsreformen.

Uanset at der ikke mødte særlig mange op, betød det, at der kom en vis fokus i medierne på, at der findes en modstand mod velfærdsforringelserne, og dette understøtter de protestinitiativer, der er under udvikling lige nu.

Initiativet Bevar velfærdssamfundet

Initiativet Bevar velfærdssamfundet! blev oprettet som begivenhedsinitiativ via Facebook, og det har fået opslutning af mange harme modstandere, der vil gøre noget mod de nyliberale amokforringelser, som regeringen har indgået sammen med den åbne blå blok.

Det forlyder, at der nu er demonstrationsforberedelser i mere end 20 byer. Om initiativet hedder det bl.a.:

Vi er nødt til at stå sammen og stå imod at blive splittet over snævre interesser og mærkesager - Vores allesammens velfærdssamfund er ved at blive uopretteligt ødelagt - Det er vi fælles om at ville forhindre - så lad os samles om netop det!
Kom og vær med i vores FÆLLES kamp for en anstændig og medmenneskelig social - og beskæftigelsespolitik!
Dette er IKKE en demonstration FOR bestemte partier eller politikere - men FOR folket og AF folket! ”

På YouTube er der lagt en protestvideo på, der mobiliserer til den 8. februar, en video der især har fokus på kontanthjælpsreformens asociale konsekvenser.

Her siges der bl.a.:

Vores velfærdssamfund er i frit fald!
Vores privatliv VIL blive krænket og vores retssikkerhed er i fare
Kontanthjælpsreformen vil skabe en ny underklasse
Vi har mistet tilliden til jer!
Vi VIL stå sammen!
Vi VIL ikke længere forblive stille!

Se videoen her

Rul 'reformerne' tilbage

Der er ingen tvivl om, at der lokalt rundt omkring i landet vil blive suppleret med underparoler, der tydeliggør modstanden mod de hidtidige og kommende nyliberale velfærdsforringelse og med konkrete krav om tilbagerulning af angrebene.

Her og nu kan der ikke undgå at være stort fokus på kontanthjælpsreformen og den dagpengereform som i den kommende tid vil være vejen til den sociale massegrav for tusinder.

Der er også en stor forståelse blandt mange af, at denne sag ikke blot er en sag for de direkte berørte, men en sag som må behandles og organiseres bredt omkring .

I Holstebro har de allerede lavet en for-mobilisering, som giver en fin retning og bredde.

Her hedder det bl.a:

Vi mødes i FOA´s lokaler torsdag den 16. januar kl. 19
Alle der har interesse, er berørt af reformer, pårørende til ramte, interesseorganisationer, fagforeninger, politiske partier. Ja kort sagt alle der mener det er nok med angrebene på vores velfærd er velkomne til at mødes og være med til at planlægge demonstrationen, så den bliver så bred som muligt”

Ja til velfærd og tryghed og Nej til forringelser og nedskæringer hedder det i indkaldelsen Bevar velfærden Holstebro.

I Odense er der mandag på Paraplyen indkaldt til mobiliserings- og organisationsmøde til den 8. februar, og her skal man diskutere demonstrationsdagen, krav og udadvendte lokale aktioner op til.

Lad os gøre disse initiativer til et led i en bevægelse, der i løbet af foråret breder sig som ringe i vandet med en systematisk opbygning af en bred modstand, der kan samle alle – ALLE – kræfter, der modsætter sig den nyliberale politik på alle, eller bare et eller flere felter.

Mere end 20 byer er med

I øjeblikket ser det ud til, at der er forberedelser af 8. februar demonstrationer i mere end 20 byer:

Assens, Brøndbyøster, Esbjerg, Fåborg Midtfyn, Favrskov, Frederiksberg, Guldborgsund, Holbæk, Holstebro, København, Køge, Lejre Kommune, Nyborg, Næstved, Odense, Randers, Skanderborg, Slagelse, Thisted, Åbenrå og Århus.


Se BevarVelfærdssamfundet på Facebook

Andre initiativer der er i gang i øjeblikket

Aktion hånd i hånd
Opstart 4. februar på Christiansborg Slotsplads og herefter den første tirsdag i måneden

Behandl os ordentligt
Mange lokale grupper

Gensidig forsørgerpligt Nej tak
Stort debatforum med formålet at afskaffe den fælles forsørgerpligt

Solidaritet eller frit fald
Netværk for en solidarisk arbejdsløshedspolitik


Læs også

Efter kontanthjælpsreformen: 'Pas på undersåtterne!'
Netavisen 3. januar 2014

2014: Til modangreb mod kapitalens offensiv !
Netavisen 1. januar 2014

Fakler mod magten: Modstanden må organiseres og styrkes
Netavisen 20. december 2014

Reform slår kun på dem der ligger ned: Afskaffer kontanthjælp for unge under 30
Netavisen 28. november 2013

EU-topmøde om ungdomsarbejdsløshed: Indslusningsløn og nyttejob
Netavisen 13. november 2013

Flere arbejdsløse på kontanthjælp: Strengere krav til jobsøgning
Netavisen 12. august 2013

Kontanhjælpsreform med forældet forsørgerpligt
Netavisen 12. juni 2013

Nok er nok: Vækstplan.DK vækker stærk modstand
Netavisen 27. februar 2013

Netavisen 12. januar 2014