Europæisk aktionsdag mod frihandelsaftale: Stop TTIP før det er for sent!


Ét stort transatlantisk indre marked hvor industrien fastsætter standarderne for miljø og arbejderbeskyttelse, hvor privatisering er en rettighed for investorerne og offentlig service betragtes som en handelsbarriere – det er princippet for den frihandelsaftale, der forhandles mellem EU og USA.

En flodbølge der vil skylle indover landene og fjerne tilkæmpede rettigheder - det er den fremtid EU's forhandlere planlægger for os bag deres lukkede døre. Der er brug for en kæmpestor og organiseret modstand mod frihandelsaftalen.

Den 11. oktober blev der holdt europæisk aktionsdag mod TTIP med deltagelse i 400 byer.

 

 

Forhandlingerne om TTIP er nået igennem sin 7. runde, men det konkrete indhold holdes stadigt hemmeligt. Dog er det nu lykkedes at få forhandlingsmandatet fra 2013 offentliggjort - eller dele af det. Presset udefra får ind imellem døren til at gå på klem.

ISDS-mekanismen - der giver virksomheder ret til at lægge sag an mod stater, hvis deres forventede profit er truet – er stadig med, men måske er den alligevel på vej ud. Den store kritik af netop denne del af TTIP medførte at EU holdt en forhandlingspause med en høringsfase og det siges, at Jean-Claude Juncker, der snart tiltræder som formand for EU-komissionen er fortaler for, at mekanismen tages ud af TTIP.Fra London

Trækker EU ISDS-mekanismen ud af af aftalen?

Hvis dette sker, er det selvfølgelig en sejr for kampen mod TTIP, men måske også en afledningsmanøvre.

Det er vigtigt at holde fast i, at hele princippet om fælles og lave standarder for det transatlantiske marked stadig vil være det grundlæggende for aftalen uanset hvad. Og et nedsat råd hvor industrien skal 'rådgive' om kommende lovgivning er formentlig også stadig på tegnebrættet.

Der vil også stadig være en åbning for industrien til at føre retssager mod stater. Mekanismen er indeholdt i frihandelsaftalen mellem EU og Canada og et firma behøver bare en postadresse i Canada for at kunne anlægge sager mod EU-landene, hvis den nationale lovgivning skulle lægge dem hindringer i vejen. Frihandelsaftalen mellem EU og Canada er færdigforhandlet, men endnu ikke ratificeret.

Hvis TTIP gennemføres betyder det ensretning af standarder på miljø, arbejderbeskyttelse, og privatlivsbeskyttelse til et lavt fælles niveau på et stort transatlantisk indre marked, privatisering af offentlig service og at industriens stemme overtrumfer, hvad der er politisk besluttet og lovgivet om nationalt.

 


Aktionsdag mod TTIP i Bulgarien


Endnu mere privatisering af offentlig virksomhed vil blive følgen af aftalen, der også åbner for at regulere handel med serviceydelser og forbyde, at privatiserede samfundsområder tages tilbage som offentlig virksomhed. Et område som vandforsyning kunne være et eksempel på dette.

Selvom det overordnede forhandlingsmandat nu er offentliggjort, siger det ingenting om de konkrete forhandlinger på de forskellige områder, de er stadig hemmelige.

 


Slovenien


Industrien er styrende i forhandlingerne og er inviteret med for at fremlægge præcis hvilke 'handelsbarrierer' de ønsker fjernet. 'Konsulenterne' herfra er bl.a:

Biotek industrien (med GMO og sprøjtegift), store bilfirmaer som Toyota, General Motors, medicinalindustrien, IBM, USA's handelskammer, Food and Drink Europe, der repræsenterer firmaer som Unilever, Kraft, Nestlé, etc, Bussiness Europa, en af industriens store interesseorganisationer for Europas arbejdsgivere og COPA-COGECA – lobbyist for det amerikanske industrilandbrug.

Ligesom EU er TTIP et redskab for nyliberalisme og privatisering. Modsætningerne i aftalen kommer ikke til at stå mellem Europa og USA, men mellem den førende internationale finans- og monopolkapital og det store flertal af befolkningen på begge sider af Atlanten.

 


Fra demonstrationen i Stuttgart der samlede 1500 mennesker. Foto Arbeit ZukunftKampagne
mod TTIP

Organisering af modstanden er godt i gang i en række lande i EU og d. 11. oktober var udnævnt til fælles aktionsdag. 400 byer protesterede og kampen mod TTIP som redskab for kapitalen og smadring af tilkæmpede rettigheder stod i centrum.

Faren for at EU-landene åbnes for fracking og udvindelse af skifergas, for GMO, for flere sprøjtegifte, for flere og endnu mere giftige kemikalier i mad, for lavere miljøstandarder på alle områder blev fremhævet. Og ikke mindst generalangrebet på demokratiet.


 

På EU-plan er der en underskriftsindsamling i gang.

Skriv under her hos NOAH. Underskriftsindsamlinger er i dag oppe på 670.000 underskrifter.

Der er i allerhøjeste grad brug for at styrke modstanden mod TTIP og tage initiativer gennem organisationer og græsrodsbevægelser.

 Se videoen Day of protest in EU over crooked TTIP 'trade deal'
RT 11. oktober
Se videoen Thousands protest against TTIP in Europe
Euronews 13. oktober 2014

 Se tegnefilmen TTIP day one
Agir pour la Paix 11. oktober 2014

 Se videoen London Protest against TTIP 12. juli 2014
Leftstream.org.UK

 


EU's forhandlingsmandat fra 17. juni 2013


Læs også

The NO TTIP Times
Den brittiske kampagnes avis oktober 2014

EU og USA forhandler ny global handelsaftale: ALT skal privatiseres
Netavisen 27. juni 2014

Hvem husker ACTA?
KPnetBlogs 19.maj 2014

Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat
Netavisen 18. december 2013

TAFTA – den store underkastelse
Af Lori Wallach
Stop Terrorkrigen

Frihandelsaftale mellem EU og USA
Netavisen 11. september 2013Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 21. oktober 2014