Netavisens nyhedslinks uge 50
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Storpolitisk puslespil på topmødet
[Netavisen - link 12.12.02] DR Online.
Ti central- og østeuropæiske lande står over for optagelse i EU, men det er Tyrkiet, der kommer til at dominere EU-topmødet i København.

Hele tænder er et klassespørgsmål
[Netavisen - link 12.12.02] Aftonbladet. Sv.
Hver fjerde medborger i den verdenskendte velfærdsstat Sverige har ikke råd til at få kigget gummerne igennem, som de skal.

Flyt til en anden landsdel - eller få strøget understøttelsen
[Netavisen - link 10.12.02] Politiken.
Spørgsmålet om, hvor lang transporttid man som arbejdsløs er villig til at have, er med en ny bekendtgørelse til a-kassern atter aktuelt. Heri hedder det, at 'mellem- eller højtuddannede skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft'. Nægter den ledige at rejse - og vil han ikke tage andet arbejde, som evt. ligger under hans uddannelsesniveau - mister han retten til dagpenge i tre uger.

Arbejdsmarkedsreform forsinkes
[Netavisen - link 10.12.02] Berlingske Tidende
Arbejdsmarkedsreformen kommer forsinket fra start. Efter reformen skal de ledige fra 1. januar lægge deres curriculum vitae ind i en elektronisk bank for at stå til rådighed. A-kasserne kan ikke nå at blive klar.

Prognose: Flere ledige - især i hovedstadsområdet
[Netavisen - link 10.12.02] Berlingske Tidende.
De regionale Arbejdsmarkedsråd venter i deres seneste prognose, at den samlede ledighed i fjerde kvartal i år vil være på 131.300, svarende til en stigning på 1,4 pct. i forhold til samme kvartal året før.

Finansloven for næste år vedtaget
[Netavisen - link 10.12.02] Politiken.
Folketinget vedtog sent i aftes næste års finanslov med stemmerne 101 mod 11. VK-regeringen havde i forvejen sikret sig flertal med Dansk Folkeparti med et forlig om finansloven, hvor der flyttes rundt på 5,5 milliarder kroner

Blokade mod plastvirksomhed optrappes
[Netavisen - link 10.12.02] SiD.
En række LO-forbund blokerer på syvende uge IBI i Sønderjylland, der ikke ønsker at tegne overenskomst. Direktøren truer med at lukke fabrikken.

Politiet udenfor loven
[Netavisen - link 10.12.02] Modkraft.
Fyrre demonstranter drog i weekenden til Stockholm for at deltage i en antinazistisk demonstration. På vejen hjem blev alle fyrre anholdt af dansk politi og kropsvisiteret uden sigtelse. Det er en praksis som statsadvokaten netop har fastslået er ulovlig.

Fattiges børn er oftere syge
[Netavisen - link 09.12.02] Berlingske Tidende.
Fattige folks børn skranter mere end rige folks børn. Så kontant kan sygdomsfordelingen blandt danske børn opsummeres. Den sociale arv slår også igennem på børns helbred, viser en tværsnitsundersøgelse blandt 7.670 danske børn. Børn af ufaglærte og arbejdsløse hører til dem, der skranter mest.

Ny grønlandsk regering vil føre selvstændighedspolitik
[Netavisen - link 09.12.02] Berlingske Tidende.
De grønlandske selvstyrepartier Siumut og Inuit Ataqatigiit dannede søndag nyt landsstyre. Siumuts formand siden 2001, Hans Enoksen, overtager posten som landsstyreformand, mens IA's formand, Josef Motzfeldt, bliver ny landsstyremedlem for økonomi og udenrigsforhold. Hovedpunkterne i landsstyreaftalen er foruden øget selvstyre og grønlandisering af samfundet med styrkelse af det grønlandske sprog, at udviklingen i bygder og yderdistrikter skal styrkes. Desuden skal fangerfamilierens indtjeningsmuligheder forbedres. Målet er, at Grønland skal være økonomisk selvbærende,

DSB redder Arriva
[Netavisen - link 09.12.02] Århus Stiftstidende.
Den private togkoncern Arriva har måttet leje medarbejdere fra DSB for at have nok folk til overtagelsen af de jyske regionalbaner.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik 2002 (pdf)

Tilbage til Nyheder