Netavisens nyhedslinks uge 29
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

George Orwells ’2002’
[Netavisen - link 19.07.02] Information. Leder.
I den politisk ophedede debat om præsident George W. Bush’ forslag om et nyt ministerium for hjemlandets sikkerhed har Kongressen undladt at diskutere et generelt overset udspioneringsprojekt fostret af justitsminister John Ashcroft: Operation TIPS.

Til Dem, hr. præsident ...
[Netavisen - link 19.07.02] Politiken. Af Mogens Lykketoft
Åbent brev til USA's præsident, George W. Bush, fra Danmarks fhv. udenrigsminister: »Noget helt andet og mere skal gøres for at løse konflikten i Mellemøsten, og De, hr. Præsident, er dén, der kunne gøre det«.

Laksestrid mellem Færøerne og EU
[Netavisen - link 19.07.02] Berlingske Tidende.
Færøernes vigtige erhvervsgren lakseopdrætten, der har vokset sig til at udgøre det næststørste eksporterhverv, er for alvor kommet i EU-Kommissionens søgelys.

LO: Unge misbruges af arbejdsgiverne
[Netavisen - link 18.07.02] LO. Pressemeddelelse.
- Igen i år må vi konstatere, at der sker alt for mange brud på reglerne for børn og unges arbejde. I omkring halvdelen af de steder, vi har besøgt, bliver reglerne over­trådt. Det er simpelthen uanstændigt, siger den landsdækkende Jobpatrulje-koordinator, Ulla Birch Christensen, LO.

Besætningen på Salus står til udvisning
[Netavisen - link 18.07.02] DR-Online.
Eftersom fabriksskibet Salus, der siden oktober har ligget i Rønne havn, hverken sejler i rutefart eller jævnligt anløber dansk havn, skal besætningen have gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Det har Udlændingestyrelsen meddelt Søfartsstyrelsen. Samtidig er besætningen involveret i en kamp mod den russiske reder, der ikke har udbetalt dens løn.

International aktion mod Tvind
[Netavisen - link 18.07.02] Berlingske Tidende.
Fusk: Hollands største parti vil have kulegravet Tvinds hollandske aktiviteter og samtidig koordinere en international afdækning af bevægelsen i Europa i samarbejde med bl.a. Danmark og Belgien.

Den græske skyggeformand
[Netavisen - link 18.07.02] Berlingske Tidende.
I kulissen: Som næste land i køen har Grækenland under det danske EU-formandskab allerede fået ansvaret for samarbejdet om den fælles mønt samt alle militære spørgsmål – begge områder, hvor Danmark har forbehold. Især over for ærkerivalen Tyrkiet har den græske regering dermed forøget sin indflydelse, og uden optagelse af Cypern bliver der ingen udvidelse med andre lande, lyder det græske budskab.

Søndagsjob i top
[Netavisen - link 17.07.02] Berlingske Tidende.
Danskerne ligger i toppen i hele EU, når det gælder om at arbejde om søndagen. De mange hjemmearbejdspladser får os til at glemme buddet om at komme helligdagen i hu. Det er især kvinderne, som tager en ekstra tørn i den store danske offentlige sektor

Danske akademikere boykotter Israel
[Netavisen - link 17.07.02] Information.
Akademikere verden over vil ikke længere deltage i konferencer i Israel eller samarbejde med israelske universiteter

Venstre vil nedlægge amter
[Netavisen - link 16.07.02] Berlingske Tidende
Regeringspartiet Venstre vil gennemføre en reform, så der bliver færre og større kommuner.Partitoppen foreslår, at landets sygehuse bliver selvejende institutioner med professionelle bestyrelser, mens amternes øvrige opgaver fordeles mellem staten og et reduceret antal kommuner, der som udgangspunkt skal have mindst 30.000-50.000 indbyggere.

Kun hver femte lokomotivfører fra DSB til Arriva
[Netavisen - link 16.07.02] Politiken Det britiske trafikselskab Arriva, der fra nytår overtager togdriften af en række midt- og vestjyske jernbanestrækninger, kan komme til at mangle lokomotivførere. Kun 77 lokoførere, svarende til hver femte af de 381 DSB-lokoførere, der fik tilbuddet, har valgt at skifte arbejdsplads fra DSB til Arriva.

Skoletræthed øger risiko for misbrugsproblemer
[Netavisen - link 16.07.02] Berlingske Tidende
Skoletrætte elever har et voldsomt højere forbrug af rusmidler, hvad enten det drejer sig om øl, narkotika, hash, nervemedicin eller cigaretter. Det viser en ny rapport fra Københavns Kommune. Rapporten anbefaler øget fokus på elever, der ikke trives i skolen.

Regeringsforslag vil presse lønnen
[Netavisen - link 15.07.02] DR-Online.
Arbejdsgiverne får lettere ved at hyre billig østeuropæisk arbejdskraft, hvis regeringens forslag om et forbud mod eksklusivaftaler vedtaget.

Ringere busdrift i Storkøbenhavn
[Netavisen - link 15.07.02] Politiken.
Priserne i bus og tog i Storkøbenhavn stiger generelt med 5 procent, ældre skal betale op mod 30 procent mere, og de handikappedes egenbetaling skal også forhøjes. Samtidig bliver der færre busser, især i myldretiden, og de bliver i dårligere stand.

"Social" kapitalisme promoveres
[Netavisen - link 15.07.02] Jydske Vestkysten
Den danske Lego-koncern er blandt de europæiske virksomheder, som EU specielt har inviteret til at være med til at udforme det "sociale ansvar" i erhvervslivet.

Euro-fori i turistbranchen
[Netavisen - link 15.07.02] Berlingske Tidende
Danskere, der er rejst på sommerferie i EU-landene, kan konstatere, at skiftet til euroen har forhøjet priserne med en lille femtedel i snit.

Udvikling i svensk "terrorist"-sag
[Netavisen - link 15.07.02] Aftonbladet, sv.
Efter megen møje og besvær og mediebevågenhed er der udsigt til, at tre svenskere af somalisk oprindelse kan blive strøget fra den "terrorliste", som USA vilkårligt og uden modsigelse har dikteret via FN og EU, og som har ødelagt de ramtes liv. Imellem betingelserne er imidlertid et krav om, at de tre over for de amerikanske myndigheder skal frasige sig enhver forbindelse til de af USA "terror"-stemplede organisationer.

Politi klar til aftale om ulovlige aktioner
[Netavisen - link 14.07.02] Politiken. Politiet vil lave aftaler om afvikling af ulovlige aktioner. I et brev til de 44 danske græsrodsbevægelser, der er samlet i Stop Volden , skriver Københavns Politi, at der er brug for et sæt spilleregler for ulovlige aktioner under efterårets topmøder.
Se også
Politi vil i dialog med aktivister

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik 2002 (pdf)

Tilbage til Nyheder