Netavisens nyhedslinks uge 3
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter dobbelt så dyr
[Netavisen - link 20.01.02] Yahoo.dk. Den evt. danske deltagelse i verdens største krigsflyprojekt Joint Strike Fighter kommer til at koste skatteyderne det dobbelte af det først opgivne. Der skal siges ja under alle omstændigheder, tordner lobbyister og propaganda.

Atomaffald skal lagres i den danske undergrund
[Netavisen - link 20.01.02] Berlingske Tidende. En dansk kommune om få år modtage 5.000 kubikmeter radioaktivt affald fra Forskningscenter Risø, siger videnskabsminister Helge Sander. Nu begynder slagsmålet om at undgå at få klatten ...
Se også
Danmark bruger Indien som losseplads for farligt affald Politiken

Svenskere skrotter weekenden
[Netavisen - link 19.01.02] IngeniørenNet. I Sverige har man opfundet en ny slags arbejdsuge, hvor man arbejder tre dage i træk og holder fri de tre næste dage

'Overvismand' Sænk skatten på arbejde
[Netavisen - link 19.01.02] DR-Online. Skatten på arbejdskraft sænkes i nabolandene - og Danmark må følge med, siger den såkaldte overvismand.

Lettere adgang for kvalificerede udlændinge
[Netavisen - link 19.01.02] Ingeniøren.Net. Regeringen vil indføre positivliste for efterspurgte kvalifikationer, der giver hurtig arbejdstilladelse - og en 'green card'-lignende ordning.

Aktiverede har krav på skriftlige ansættelsesbeviser
[Netavisen - link 19.01.02] SiD. Retssag fastslår at aktiverede har krav på et egentligt ansættelsesbevis - og ikke blot en henvisning.

Regionalpolitik

Skåne og Sverige
[Netavsien - link 19.01.02]
Sveriges Riksdag. Svensk. Spørgsmålet om Skåne i Sverige er blevet en politisk 'sag' i Sverige. Der findes kræfter, som ønsker et selvstændigt Skåne, skånsk tilslutning til NATO osv. Højrekræfter udnytter også her de nationale spørgsmål. Dette rigsdagsreferat er et indlæg fra den skånske socialdemokrat Leif Jakobsson:"Herr talman! Om mitt inlägg uppfattas som en lojalitetsförklaring från de skånska socialdemokraterna till nationen Sverige är det helt riktigt. Det var min avsikt."
Sådan kører den svenske riksdags interne debat om forsøget med at gennemføre EU's påtvungne regionalisering.
Se også debatoplæg fra Pelle Collin, APK:
EU's regionaliseringsstrategi, optrapningen af konflikten om det svenske regionsforsøg og spørgsmålet om Skandinaviens nationale fremtid

Ensidig dyrkning af de frie markedskræfter
[Netavisen -link 18.01.02] SiD. 'Var Anders Fogh Rasmussens budskaber under valgkampen midtsøgende og moderate, så man kunne blive i tvivl om hvorvidt han var socialdemokrat eller Venstre-mand, står det nu klart, at hans regering lægger op til et rendyrket liberalistisk opgør med enhver regulering af det frie marked.'
Se også
Regeringens første 50 dage
[Netavisen -link 18.01.02] SiD. Download SiDs gennemgang af de vigtigste forslag fra VK-regeringen i de første 50 dage i word.

Retfærdig dom over Benjamins mordere
[Netavisen - link 18.01.02] Klassekampen. Norsk. Tre unge nazister blev i går dømt for mordet på den 15-årige Benjamin Hermansen. Den hovedtiltalte Joe Erling Jahr, 20, fik 16 års fængsel. 22-årige Ole Nicolai Kvisler fik 15 års fængsel, mens den 18-årige pige, der fra afstand så de to venner stikke Benjamin ihjel, fik tre års fængsel. Domstolen fastslog entydigt, at mordet var racistisk motiveret, og at det var en skærpende omstændighed.

VK-regeringens udlændingepolitik
Stramninger skaber ny underklasse
[Netavisen - link 18.01.02] Berlingske Tidende. Regeringen vil beskære kontanthjælpen til en række flygtninge for at give flygtninge incitament til at gå på arbejde. Det gør integrationen endnu sværere, og det vil slet ikke få flygtningene i job, siger lektor.
Halveret bistand vil skabe fattigdom
[Netavisen - link 18.01.02] Information. Udlændinge er i så lav kurs på det danske arbejdsmarked, at end ikke en halveret bistandshjælp vil få dem i beskæftigelse, vurderer økonomer.
Syv års ventetid før ondt
En ny hjemmeside med dokumentation og underskriftsindsamling: 7aar.dk er et privat og ikke- partipolitisk initiativ. Det er en appel til regeringen om ikke at forlænge perioden for flygtninges midlertidige opholdstilladelse. I regeringens udlændingepakke, præsenteret den 17. januar, lægges der op til forlængelse af ventetiden fra tre til syv år.

Se også
Hård svensk kritik af VKs udlændingepolitik
[Netavisen - link 18.01.02] Ekstrabladet. Ritzau. Den svenske regering retter et hårdt angreb på det danske 'udlændingeudspil'.
Dansk Folkeparti jubler over udlændingepakke
[Netvisen -link 18.01.02] DR-Online.
Udlændinge skal lære sprog i virksomheder
[Netavisen -link 18.01.02] Erhvervsbladet. Sprogundervisning skal flyttes ind på virksomhederne, siger Bertel Haarder.

VK vil spare 3 mia. på miljøet
[Netavisen - link 18.01.02] Børsen Online. Miljøministeriet skal halveres, og der skal spares 3 mia. på området.

Stop for klubpædagoguddannelse: Nyt angreb på ungdommen
[Netavisen - link 17.01.02] Politiken. Fagfolk kalder beslutningen om at stoppe for klubpædagoguddannelsen 'fatal' - og 300 studerende der er i gang med uddannelsen vil ikke kunne gennemføre den.

FN-kritik af nedlæggelse af menneskerettighedscenter
[Netavisen - link 17.01.02] DR Online. FN's menneskerettighedskommissær, Mary Robinson, kritiserer regeringen for at ville nedlægge det Danske Center for Menneskeretttigheder som en selvstændig institution. Fogh afviser.

Sverige: Somaliske terrorkrigsofre
[Netavisen - link 17.01.02] Aftonbladet. Sverige. Tre svenskere af somalisk oprindelse er gjort fredløse af USA's terrorkrig. Deres konti er spærret, så de ikke har noget at leve af, og det er ulovligt at give dem hjælp. Alligevel indsamles solidaritetshjælp.
Se også
Økonomisk hjælp Indymedia. Sverige

Integration i Aars
[Netavisen - link 17.01.02] Aars. I det himmerlandske Aars går man konstruktivt til værks for at integrere. Der indkaldes til social og informativ komsammen for flygtninge og indvandrere og indfødte danskere på det lokale bibliotek, så folk kan lære hinanden at kende.

Stærk vækst i danskernes private gæld
[Netavisen - link 16.01.02] Erhvervsbladet. Gennem de sidste seks år er danskernes samlede private gæld vokset med 308 mia. kr. Det svarer til en stigning på 57 pct.
Gælden er øget så meget, at hver voksen person i Danmark i alderen mellem 20 og 65 år i gennemsnit har en gæld på 342.000 kr. Det er 110.000 kr. mere end i 1995.
Den samlede gæld er siden 1995 øget med 677 mia. kr., og heraf tegner husholdningerne sig for 60 pct. af udvidelsen.
Danskernes private gæld var ved udgangen af november sidste år nået op på 1.129 mia. kr.

SiD vinder principsag om bortvisning
[Netavisen - link 16.01.02] SiD. Det er ikke arbejdsvægring, når man afviser bestemte arbejdsopgaver på grund af kendte helbredsproblemer. SiD har netop vundet principiel voldgiftssag på vegne af en sønderjysk vejmand.

Direkte EU-skat forberedes
[Netavisen - link 15.01.02] EU-Observer. EU-Kommissionens budgetkommissær, Michaele Schreyer, opfordrer i et fortroligt brev det kommende konvent til at forberede en direkte EU-skat.

EU-monopolerne kræver hurtige liberaliseringer
[Netavisen - link 15.01.02] SiD. Nu skal EU-landenes 'løfter' fra Lissabon-topmødet i 2000 følges op: Arbejdsgiverne vil hurtigt liberalisere gas-og energimarkederne, transportsektoren, telemarkedet og også de finansielle tjenester.

Nyhedsbureauet IPS Norge nedlægges
[Netavisen - link 15.01.02] DN. Norsk. Staten fjerner tilskuddet til Inter Press Service - kendt som 'Den 3. verdens nyhedsbureau'.

OK2002: Initiativ nedefra blandt offentlige ansatte
[Netavisen - link 14.01.02] En hjemmeside omkring overenskomtsforhandlingerne - med forlænget underskriftindsamling om sikring af realløn gennem centrale forhandlinger (kontra Ny Løn) og andre informationer om den igangværende OK-kamp.

'Det grå guld': 50-årige kasseres automatisk
[Netavisen - link 13.01.02] Politiken. Et forskningsprojekt fra Center for Velfærdsstudier på Aalborg Universitet dokumenterer med overvældende klarhed, hvad titusinder af over 50-årige godt vidste: Arbejdsgiverne vælger nærmest systematisk og automatisk 'det grå guld' fra.

Mere om de svenske direktørlønninger
[Netavisen - link 13.01.02] Aftonbladet. Svensk. Den gennemsnitlige børsnoterede direktør i Sverige tjente i år 2000 7,9 mio. kroner - lige så meget som 36 arbejderlønninger.

Massakren på råd og udvalg
Et stænk af McCarthy, et dryp af Thatcher og en god portion Rindal
[Netavisen - link 12.01.02] Information. Højreregeringens massakre på råd og udvalg vil styrke ministrenes magt og reducere den realativt uafhængingige forskning og viden væsentligt.
Eksperter: Regeringen samler magten hos sig selv Politiken.
Statsministeriets liste over råd og udvalg højreregeringen vil nedlægge

Terrorpakke: Strafbart at 'påskønne elle anerkende' terrorhandling som i USA
[Netavisen - link 12.01.02] Folketinget. Justitsminister Brian Mikkelsen: "Såfremt regeringens anti-terrorpakke vedtages, vil det fremover, afhængig af de konkrete omstændigheder, være strafbart offentligt at påskønne eller anerkende en konkret terrorhandling, som den i USA". Svar på §20-forespørgsel.

OK02: Forhandlinger lagt på skinner.
[Netavisen - link 12.01.02] SiD. Køreplan for de videre (amts)kommunale OK-forhandlinger nu fastlagt.

Sverige: Direktørlønninger slog rekorder
[Netavisen - link 12.01.02] Expressen. Svensk. 2002 blev også i Sverige rekordår - for direktørerne. Deres aflønning steg med næsten 50 pct. Arbejdernes? Gæt selv . . .

__________________________________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Tilbage til Nyheder