Netavisens nyhedslinks uge 2
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

'Det grå guld': 50-årige kasseres automatisk
[Netavisen - link 13.01.02] Politiken. Et forskningsprojekt fra Center for Velfærdsstudier på Aalborg Universitet dokumenterer med overvældende klarhed, hvad titusinder af over 50-årige godt vidste: Arbejdsgiverne vælger nærmest systematisk og automatisk 'det grå guld' fra.

Mere om de svenske direktørlønninger
[Netavisen - link 13.01.02] Aftonbladet. Svensk. Den gennemsnitlige børsnoterede direktør i Sverige tjente i år 2000 7,9 mio. kroner - lige så meget som 36 arbejderlønninger.

Massakren på råd og udvalg
Et stænk af McCarthy, et dryp af Thatcher og en god portion Rindal
[Netavisen - link 12.01.02] Information. Højreregeringens massakre på råd og udvalg vil styrke ministrenes magt og reducere den realativt uafhængingige forskning og viden væsentligt.
Eksperter: Regeringen samler magten hos sig selv Politiken.
Statsministeriets liste over råd og udvalg højreregeringen vil nedlægge

Terrorpakke: Strafbart at 'påskønne elle anerkende' terrorhandling som i USA
[Netavisen - link 12.01.02] Folketinget. Justitsminister Brian Mikkelsen: "Såfremt regeringens anti-terrorpakke vedtages, vil det fremover, afhængig af de konkrete omstændigheder, være strafbart offentligt at påskønne eller anerkende en konkret terrorhandling, som den i USA". Svar på §20-forespørgsel.

OK02: Forhandlinger lagt på skinner.
[Netavisen - link 12.01.02] SiD. Køreplan for de videre (amts)kommunale OK-forhandlinger nu fastlagt.

Sverige: Direktørlønninger slog rekorder
[Netavisen - link 12.01.02] Expressen. Svensk. 2002 blev også i Sverige rekordår - for direktørerne. Deres aflønning steg med næsten 50 pct. Arbejdernes? Gæt selv . . .

Dagpengespekulation i ny deltidslov
[Netavisen - link 11.01.02] SiD. Regeringens deltidslovforslag lugter fælt af, at man vil give adgang til, at virksomheder kan finansiere en dårlig personaleplanlægning over a-kasserne, siger Morten Kaspersen, leder af SiD's A-kasse og formand for A-kassernes Samvirke.

Giv ikke friheden bort til en Euro-superstat
[Netavisen - link 11.02.02] EU-Observer. Den tidligere EU-topembedsmand Bernard Conally advarer ikke mindst de små lande mod euro-fælden. De kan let ende i en situation som Argentina, hvor det kan være nødvendigt, men er næsten umuligt at devaluere.

Nul erstatning for skadet ryg
[Netavisen - link 11.02.01] SiD. Preben Jensen løftede i 27 år mere end 30 tons dagligt. Men da ryggen sagde knæk, fik han ingen erstatning. Ifølge arbejdsskadeloven havde han ikke løftet nok.

Hurtig euroafstemning kan vindes
[Netavisen - link 10.01.02] Ritzau. Det store spørgsmål bliver bare: af hvem? Udenrigsminister Per Stig Møller vil gerne have en omafstemning om euroen og forbeholdene - måske i 2003.

EU-modstanden: Kom bare an
[Netavisen - link 10.01.02] Politiken. Det er helt urimeligt at sende Nej'et til euroen til omafstemning. Gør man det alligevel - så kom bare an! siger både Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen.

Vil have ny dansk euro-love
[Netavisen - 10.01.02] Erhvervsbladet. Med euro'ens indtog vil virksomhederne i stadig større omfang benytte den. Selvom kronen ikke udskiftes, vil en række organisationer have ændret lovgivningen, så det gøres lettere at operere med den ny møntfod.

Regeringen: Lægger op til ny klapjagt på arbejdsløse
[Netavisen - link 10.01.02] Yahoo.dk. Regeringen vil skære 1,5 mia. på finansloven til aktivering - og vil piske de arbejdsløse til selv at finde arbejde.

Ingen danske forbindelser til organisationer på EUs 'terrorliste'
[Netavisen 09.01.02] Politiken. Der er ikke påvist nogle danske økonomiske forbindelser til nogen organisation på EU-listen.

Regeringen fremsætter ny lov om barsel
[Netavisen - link 09.01.02] SiD. Regeringen har fremsat sit ny lovforslag om 1-årig brselsorlov. Den vil koste 3,1 mia. kroner. Pengene findes med reaktionære nedskæringer på finansloven.

SiDs kritik af deltidslov uddybes
[Netavisen - link 09.01.02] SiD. - Ingen kan føle sig sikker på sine forhold, og enhver overenskomstmæssig beskyttelse er sat ud af kraft, når blot arbejdsgiveren bruger "virksomhedens forhold" som begrundelse for sit arbejdstidsdiktat. Den beskyttelse, loven giver, er hullet som en si. Den er ikke papiret værd. Loven er en gave til de 10-15 procent af arbejdsgiverne, som vi konstant har bøvl og ballade med, siger SiDs formand.

SiD-formand: Deltidslov gør lønmodtagere til jaget vildt
[Netavisen - link 08.01.02] Politiken. Regeringens stærke mand Claus Hjort Frederiksen har sendt sit lovforslag om deltidsarbejde - som planlægges at træde i kraft fra 1. april - ud til høring i organisationerne. Poul Erik Skov Christensen kalder det 'rystende'.

Børn race-udskilles i Østeuropa
[Netavisen - link 08.01.02] Information. Omkring 20 millioner børn af etniske og religiøse minoriteter i Østeuropa, Rusland og Centralasien har håbløse levevilkår og fremtidsperspektiver, fastslår ny rapport.

Arriva: Privatisering for enhver pris. Se

Kammeradvokat advarede mod at fravælge DSB
[Netavisen - link 07.01.02] Infopaq. Kammeradvokaten forhåndsadvarede trafikministeren om ikke at fravælge DSB, hvis der ikke var sikkerhed for underbud.
DSB kræver fuld åbenhed om udbud
[Netavisen - link 07.01.02] Politiken. Beslutningen om Arriva er truffet på højeste regeringsniveau. DSB forlanger nu alle beregninger fra trafikministeriet i forbindelse med overdragelse af den vestjydske jernebanedrift til Arriva.
DSB indbyder Arriva til samarbejde
[Netavisen - link 07.01.02] Erhvervsbladet. DSB er parat til at udleje sine faciliteter til Arriva på markedsvilkår.

Hasardspil med de ansattes helbred
[Netavisen - link 07.01.02] Erhvervsbladet. Beskæftigelsesminister Klaus Hjort Frederiksens arbejderfjendske og ideologisk motiverede beslutning om at stoppe for udbygningen af BST (Bedriftsundhedtjenesten) to uger før den skulle gå i gang, vil få negative konsekvenser for helbredet.

Forskere støtter den fri ungdomsuddannelse
[Netavisen - link 06.01.02] Kristeligt Dagblad. Regeringsplanerne om at fjerne den fri ungdomsuddannelse (FUU) mødes med protest ikke bare blandt de unge - men også fra forskerside. Den tvinger eleverne til at tage ansvar - og så er den også billigere end andre ungdomsuddannelser.

Spareteater mødes af kritik
[Netavisen - link 06.01.02] SiD. Planerne om at spare på billettilskud møder stor kritik.

7,7 pct. arbejdsløshed i EU
[Netavisen - link 06.01.02] Infopaq. De stærkt underdrevne officielle tal fra Eurostat siger, at arbejdsløsheden i alle EU-landen i november var på 7,7 pct., for eurolandene 8,5 pct.

Kraftigt indhug i ulandsbistand
[Netavisen - link 05.01.02] Yahoo.dk. Regeringen vil spare 2,5 mia. på ulandsbistand over de næste to år - næsten det dobbelte af det tidligere oplyste.

Bøderegn til Arriva - også i Holland
[Netavisen - link 05.01.02] Politiken. Ikke bare i England, men også i Holland, hvor Arriva har sat sig godt på jernbanedriften, er det haglet ned med bøder for forsinkelser, overfyldte tog og brudte løfter.

Euro følges op af dybe reformer
[Netavisen - link 05.01.02] Politiken. Euro'en proklameres som en kæmpesucces, endnu før den for alvor er blevet hovedmønten i Euroland. Og nu sætter EU-toppen ny mål: Hurtige integrationsreformer på mange områder.

Norge: Kryberi for USA?
[Netavisen - link 05.01.02] Klassekampen. Norsk. Der er røre højt til tops i Norges parlamentariske liv i spørgsmålet om, hvor langt ned man skal krybe for USA, USA's terrorkrig og USA's åbenlyse krænkelser af almindelige borgerlige rettigheder.
Se også
Norsk dommerforening: Nej til amerikanske militærdomstole

__________________________________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Tilbage til Nyheder