Netavisens nyhedslinks uge 14
Danmark og Norden
Se også Verden rundt

Global debat
- Aktuel debat

Norske nyheder


EU-parlamentet vedtager Folkebevægelsens forslag om at sikre det frie internet
[Netavisen – link 06.04.14] Folkebevægelsen mod EU
- Det er en sejr for alle, der ønsker et frit internet, fremfor et internet, hvor forbrugerne kun har adgang til de internettjenester, som telegiganterne mener, de kan tjene penge på, siger Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU

Smut gammelfar! Staten fyrer de gråhårede
[Netavisen – link 06.04.14] avisen.dk
Er du i 50’erne og arbejder i staten, skal du måske kigge lidt over skulderen. Risikoen for at blive fyret er højere for de ældre medarbejdere end de yngre. Det viser nye tal fra HK Stat, der har undersøgt hvem af deres medlemmer, der blev fyret sidste år.

Metro overskrider budget: Finansministeriet oplyste ikke om risici
[Netavisen – link 06.04.14] DR
Da et samlet Folketing i 2010 godkendte et nyt budget for metrobyggeriets cityring, oplyste Transportministeriet ikke om de store risici, som Metroselskabet løb med skattekronerne.

Finlands statsminister træder tilbage
[Netavisen – link 06.04.14] DR
Jyrki Katainen forlader i juni statsministeriet i Helsinki. Han vil nu gå efter international toppost.

Fagforening: Hygiejnekrav skal opfyldes
[Netavisen – link 06.04.14] avisen.dk
Uanset religiøs overbevisning skal hospitalets hygiejnekrav opfyldes, mener bioanalytikernes formand.

Norge i dobbeltrolle i Colombia
[Netavisen – link 05.04.14] Klassekampen (no)
Norge arbejder som mægler i fredsforhandlingerne i Colombia, mens de søger at indgå i en frihandelsaftale mellem de to lande.

Brændeafgift droppes - erstattes af højere skat
[Netavisen – link 05.04.14] avisen.dk
Brændeafgiften skulle angiveligt bekæmpe farlig røg fra brændeovne. Nu erstatter skatteminister Morten Østergaard (R) afgiften med en skattestigning for alle på ekstra 1270 kroner om året. Der forlyder ikke noget om, hvordan skattestigningen fordeles.

Født i Danmark – udvist til Irak
[Netavisen – link 05.04.14] Information
Hele deres liv har Ibrahim på otte år og Özlem på seks år boet i Danmark. Alligevel skal de sammen med deres forældre sendes til Irak, lyder beskeden fra Justitsministeriet, der ud fra papirerne i sagen at dømme ikke har taget hensyn til eller vejledt om barnets tarv, sådan som FN’s Børnekonvention foreskriver.

Banker frifindes for kursspekulation
[Netavisen – link 05.04.14] DR
Vestre Landsret har ændret byrettens dom og frikendt samtlige direktører og ansatte i Sparekassen Himmerland og EBH Bank for kursmanipulation i 2008. Trods klare beviser. Sagen kommer muligvis for Højesteret.

Avis: Corydon vil tage milliarder fra ledige
[Netavisen – link 05.04.14] avisen.dk
Milliarder af kroner fra en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen skal bruges på vækstpakke, erfarer Ekstra Bladet.

EL freder regeringen i børnechecks-sag
[Netavisen – link 04.04.14] avisen.dk
"Det hænger ikke sammen at stille et mistillidsvotum i den her sag, for man kan ikke stille mistillid til en regering, der administrerer i overensstemmelse med de statsretlige regler" siger Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen.

Bevar personalet på legepladserne
[Netavisen – link 04.04.14] foa
Et nyt videospot fortæller om de pædagogisk ledede legepladsers store betydning. Århus Kommune har planer om, at legepladserne fremover skal være ubemandede, og FOA medlemmer kan nu via blandt andet facebookprofiler og maillister sprede budskabet om, at legepladserne bør beholde deres personale.
Se video

Pressemeddelelse:
Stort plejefirma konkurs
[Netavisen – link 04.04.14] foa
500 ældre borgere i Kolding risikerer at stå uden hjemmehjælp allerede her i weekenden.

Danske elkunder betaler for Goldmans kabelkartel
[Netavisen – link 04.04.14] Energiwatch
"Der er nok ingen tvivl om, at vi har betalt for meget," siger Energinet.dk-direktør, efter EU har idømt 11 selskaber milliardbøder i en omfattende kartelsag. Dansk erstatningssag kan være på vej.

Universiteter: Bachelorreform gør de unge til forsøgsdyr
[Netavisen – link 04.04.14] DR
Det er en dårlig idé at lade de fleste danske studerende forlade universiteterne efter fire års studier i stedet for de fem år, som de studerende skal bruge i dag, mener Danske Universiteter.

Opgør med overuddannelse vækker erhvervsglæde
[Netavisen – link 04.04.14] avisen.dk
En gennemgribende reform af de videregående uddannelser, som blandt andet skal designes efter erhvervslivets behov, er hitmusik i erhvervsorganisationernes ører.

Advarsel: Universitetsreform er et attentat mod det akademiske system
[Netavisen – link 04.04.14] Berlingske
Et ekspertudvalgs forslag om længere bacheloruddannelser og kortere kandidatuddannelser skaber voldsom debat. En forskningschef og en universitetsrektor frygter, at en masse studerende kan ende med hverken at kunne det ene eller det andet.

Kommunale chefer dømt for selvmord
[Netavisen – link 04.04.14] avisen.dk
En svensk domstol har kendt to kommunale chefer ansvarlige for en medarbejders selvmord. Helt uden fortilfælde, melder KL.

Seks danskere er milliardærer... i dollars
[Netavisen – link 04.04.14] epn.dk
De danske dollarmilliardærer har tjent betydeligt flere penge og rykker frem på rigmandsliste.

DSF: Forlag fra regeringens 'Kvalitetsudvalg' helt hen i vejret
[Netavisen – link 03.04.14] DR
Det hænger slet ikke sammen med virkeligheden, når regeringens Kvalitetsudvalg nu foreslår en radikal omlægning af de videregående uddannelser. Det mener formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard.

Studerende i oprør mod nye 'kvalitetsmål' fra ekspertudvalg
[Netavisen – link 03.04.14] DR
Kvalitetsudvalg skal se på, hvor mange der skal uddannes fra landets universiteter og hvordan de studerende bliver bedre. Men det er ikke studiekvalitet, siger de studerende.

To ud af tre skal ikke længere kunne læse en kandidat
[Netavisen – link 03.04.14] DR
Kvalitetsudvalg vil gøre bacheloruddannelser fire-årige og gøre op med automatisk adgang til kandidatdelen.

Udlicitering i den offentlige sektor skal granskes
[Netavisen – link 03.04.14] Information
Ingen kender effekterne ved udlicitering og konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Det får nu Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer til at begynde et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper

Svenskerne truer sig til kædeansvar
[Netavisen – link 03.04.14] avisen.dk
Hvad de danske fagforeninger ikke formåede i de nu afsluttede ok-forhandlinger, lykkedes onsdag for de svenske. De fik nemlig indført kædeansvar i overenskomsten

Storbanker får milliarder i statsstøtte
[Netavisen – link 02.04.14] JP
Op imod 17 mia. kr. årligt er den indirekte statsstøtte til de største banker, fastslår tænketanken Kraka.

Ansatte får mundkurv på: "Det er helt galt"
[Netavisen – link 02.04.14] avisen.dk
Knap hver femte offentligt ansatte svarer i en ny undersøgelse, at ledelsen på deres arbejdsplads har givet udtryk for, at der ikke var fri tale om dårlige forhold i pressen eller på Facebook.

Skat snydt for milliarder af 77 multinationale koncerner
[Netavisen – link 02.04.14] DR
Statskassen er ifølge Skat blevet snydt for milliarder, fordi 77 multinationale koncerner ikke har opgivet deres egne interne handler korrekt til skattevæsnet.

GGGI bruger bistandskroner på rige lande
[Netavisen – link 02.04.14] Information
GGGI investerer i langt rigere lande, end Danmark selv ville kunne, når de vedtagne fattigdomsgrænser skal følges. Investeringerne styres af profithensyn, fremfor hjælp. F.eks. støttes projekter i Mexico.

Sverige: Storkonflikt om kædeansvar stoppet af overenskomst
[Netavisen – link 01.04.14] Fagbladet 3F
Sveriges fagforbund for byggeriet og arbejdsgiverne blev i går enige om en ny overenskomst. Et hovedentreprenøransvar med et kollektivt kædeansvar for arbejdsgiverne stopper konflikten i denne omgang.

Lidegaard åbner op for Nato-tropper i Baltikum
[Netavisen – link 01.04.14] DR
Nato betrygger øst-allierede med pakke, som kan indeholde øget materiel, tropper og øvelser, siger Lidegaard.

'Dyrenes ven': Dan Jørgensen vil spare slagterierne for 25 mio. kr.
[Netavisen – link 01.04.14] Fødevareministeriet
Fødevareminister Dan Jørgensen vil sammen med svineslagterierne reducere udgifterne til den offentlige kontrol med op til 25 mio. kr. over de næste fire år.

Mand der satte ild til sig selv foran rådhus er død
[Netavisen – link 01.04.14] DR
Tunesien, Spanien, Grækenland: Nu er Danmak nået dertil. Inden manden satte ild til sig selv foran Bøndby Rådhus, havde han været i kontakt med en medarbejder i socialforvaltningen og fået at vide, at der var truffet en afgørelse i en sag.

Reform af førtidspension svigter primært unge
[Netavisen – link 01.04.14] DR
Kun et fåtal af unge har fået tilbudt ressourceforløb siden beskæftigelsesreformen blev indført.

Sosu'er tør ikke sige sandheden
[Netavisen – link 01.04.14] avisen.dk
Pædagoger, sosu'er og andre offentligt ansatte tør ikke stå frem med kritisable forhold. Derfor hører politikere og samfundet ikke om problemerne. De svageste taber på det regnestykke, lyder det.

Erhvervsskoleelever truet af kaos
[Netavisen – link 01.04.14] avisen.dk
Kontanthjælpsreformen betyder, at uddannelsesinstitutionerne skal tage imod langt flere unge kontanthjælpsmodtagere. Det er forventeligt, at en stor del vil søge mod erhvervsuddannelserne.

Bred kritik: Kommuner svigter psykisk syge
[Netavisen – link 01.04.14] avisen.dk
Kommunerne hjælper ikke de psykisk syge, som ikke kan få tildelt førtidspension. Især unge lades i stikken, lyder kritik.

EU-rapport: Danske unge er politisk toptunede
[Netavisen – link 31.03.14] A-4
I følge rapporten ligger danske unge i top hvad angår politisk aktivitet. Hele 39 procent af danske unge havde været politisk aktive i løbet af året i form af enten mødeaktivitet, deltagelse i demonstrationer, underskriftindsamlinger eller kontakt til politikere eller embedsværk.

Erhvervslivet kræver et fast råd for produktivitet
[Netavisen – link 31.03.14] Politiken
Dansk Byggeri, Dansk Industri og Dansk Erhverv kræver, at alle love fremover vurderes ud fra en 'produktivitetsbetragtning´, altså en vurdering af deres sikring af erhverslivets interesser.

FOA: Kommission truer velfærden
[Netavisen – link 31.03.14] FOA
Regeringens Produktivitetskommission anbefaler, at offentlige velfærdsopgaver i langt højere grad skal udliciteres til private firmaer. Dybt bekymrende, lyder det fra FOA, der mener, at det vil forringe servicen for borgerne.

Demonstration mod social dumping 3. maj
[Netavisen – link 31.03.14] DR
3F's landsklub for danske godschauffører indkalder til demonstration mod social dumping 3. maj på Christiansborg Slotsplads.
- Der er brug for at sætte fokus på de elendige vilkår vores udenlandske kolleger lever under. Vi vil råbe politikerne op og sætte på de 8.000 chaufførjob, som er forsvundet på grund af social dumping, siger formanden for landsklubben Harald Fabricius.

Når ATP er bolværk for Danmark
[Netavisen – link 30.03.14] BUsiness
ATP er i de sidste to store og kontroversielle virksomhedssalg herhjemme, DONG og Nets, gået massivt ind med kapitalens hårdeste halse og særligt hos Nets beskyttet værdier som datasikkerhed. ATP-direktør Carsten Stendevad fortæller, hvad han mener om pensionsgigantens ansvar for Danmark. Hvilken national sikkerhed!

Intern kritik overrasker Danish Crown
[Netavisen – link 29.03.14] FødevareWatch
En række tillidsfolk i Danish Crown retter fredag en skarp kritik mod koncernens ledelse. "En overraskende og ærgerlig kritik," lyder reaktionen fra hovedkontoret i Randers.

Udgifter til jobrotation er gået amok
[Netavisen – link 29.03.14] avisen.dk
Ordningen med at sende ledige i jobrotation er mod forventning endt som en milliardudgift for staten

Venstre: Uinteressant om uligheden vokser
[Netavisen – link 29.03.14] DR
Ifølge Venstres politiske ordfører er det ligegyldigt, om uligheden i indkomster bliver større, så længe flere kommer i arbejde.

 

________________________________

Arkiv - Nyhedslinks 2013

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder