Netavisens nyhedslinks uge 01
Danmark og Norden
Se også Verden rundt

Global debat
- Aktuel debat

Norske nyheder

 

 

 


Vuggestuebørn testes for at være klar til Pisa-undersøgelse

[Netavisen – links 5.01.14] dr.dk
Måletyranniet og rangordningen af børn starter allerede i vuggestuealderen. Børnene skal 'udvikle sig som forventet og når de opsatte læringsmål, der skal gøre dem skoleparate' og gøres klar til skolelivets Pisa-tests.

Efter selvmord: Advarer mod lykkepiller til børn og unge
[Netavisen – links 5.01.14] TV2
Professor og leder af Cochrane Centeret på Rigshospitalet, Peter Gøtzche, mener, at man helt bør droppe lykkepiller til børn og unge, bl.a. fordi medicinen øger selvmordsrisikoen, også hos raske unge. Lykkepiller kan også give voldelig adfærd og er ofte involveret i bl.a. skoleskyderier. Kun ganske få har nytte af pillerne, der er et kæmpe profitområde for industrien. Afprøvningerne af medicinen der ligger til grund for medicinen er lavet af firmaerne selv. Det er på tide at tage et opgør med medicinalindustrien, siger Peter Gøtsche.

Brugere trodsede politikernes lukning

[Netavisen – links 4.01.14] SN.dk
Odsherreds samlede byråd har valgt at lukke det psykiatriske aktivitetssted Vibehus den 1.januar.
Men brugerne trodsede lukningen og mødte op på værestedet.

Anklage: Kommuner malker penge af svage
[Netavisen – links 4.01.14] avisen.dk
Kommuner malker systemet for penge, når de trækker sager om kontanthjælp eller hjælpemidler til handicappede ud i det uendelige. Det mener flere patientforeninger.

Krakket Metrofirma kræver accept af lønnedgang
[Netavisen – links 3.01.14] Politiken
Kun arbejdere der har underskrevet en erklæring om nedgang i lønnen har fået penge udbetalt fra det krakkede firma Cinterex.

Bondo: Resultatstyring i Folkeskolen bliver en radikal ændring
[Netavisen – links 3.01.14] folkeskolen.dk
Hele skolens virke kan komme til at dreje sig om elevernes resultater i de nationale test, siger lærernes formand, Anders Bondo Christensen. Han er anfægtet. Og vred. Han taler om side 23 i den aftale om den skolereform, som regeringen indgik i juni.

Ledige må vente på at komme i nyttejob
[Netavisen – links 3.01.14] avisen.dk
Kommunerne er ikke parat med de krævede nyttejobs.

Minister til unge uden praktikplads: Tag til Tyskland
[Netavisen – links 3.01.14] dr.dk
12.000 unge kan ikke finde en praktikplads, mens der er 33.000 ledige pladser i Tyskland. Lønnen er dog kun halvt så høj.

EU-strid om dagpenge kan få følger for Danmark
[Netavisen – links 3.01.14] Information
Danmark risikerer i fremtiden at måtte opgive en særregel, som sikrer, at polakker, litauere og andre EU-borgere skal arbejde mindst 296 timer over tre måneder i Danmark, før de kan få danske dagpenge.

Pensionsselskab overtager landbrug
[Netavisen – links 3.01.14] dr.dk
AP Pension har sat 600 millioner kroner af til opkøb af danske gårde, og den første handel - en sjællandsk kvægbedrift på 190 hektar - er netop kommet i hus. De unge landmænd kan nu indgå 10-årige aftaler om at drive gårde, som AP Pension ejer

Mere bøvl i akutmodtagelsen: Journalsystemet gik ned
[Netavisen – links 2.01.14] dr.dk
Da systemet blev lanceret nytårsdag resulterede det i lange telefonkøer. Men på andendagen var det ikke kun ventetid, men også it-problemer, der plagede det nye akutsystem.

Demonstration for terrortiltalte kurdere
[Netavisen – links 2.01.14] Arbejderen
Horserød-Stutthof Foreningen opfordrer til at demonstrere på Rådhuspladsen i København den 28. januar for at vise solidaritet med de terrortiltalte kurdere.

Bondo inviterer Thorning ud i virkeligheden
[Netavisen – links 2.01.14] JP
Hun har brug for at se, hvordan virkeligheden ser ud. Jeg tror mange tusind lærere sidder og ryster på hovedet og siger: Hvordan kan de fine ord hænge sammen med det vi så i 2013, siger Anders Bondo.

Fortsat politik for erhvervslivet
[Netavisen – links 2.01.14] Information
Alt tyder på, at det billede vil gentage sig, når regeringen søger sine vækstinitiativer implementeret til gunst for erhvervslivet og eksekverer sine arbejdsmarkedsreformer til ugunst for lønmodtagerne.

Tusindvis bliver fyret i 2014
[Netavisen – links 2.01.14] Ekstra Bladet
Flere af landets største selskaber melder allerede nu, at de skal skille sig af med medarbejdere næste år. Det er særligt ufaglærte der står for skud.

Fængsler får ikke flere penge trods længere straffe
[Netavisen – links 2.01.14] dr.dk
Mens politikere og domstole de seneste år har øget mængden af fængselsstraffe markant, er bevillingerne til Kriminalforsorgen langtfra fulgt med i samme takt. Der er bl.a. skåret ned på fængselsbetjente og det forebyggende arbejde.

Byggeboom med udenlandsk arbejdskraft
[Netavisen – links 1.01.14] dr.dk
Statens investeringer forventer at give et byggeboom i 2014, men tilsyneladende med brug af billig, udenlandsk arbejdskraft

Umuligt at komme igennem på ny akuttelefon
[Netavisen – links 1.01.14] dr.dk
Region Hovedstadens akuttelefon kimes ned. Syge får besked om at ringe senere, for alle linjer er blokeret.

Nytårshilsen fra Revolusjon: Godt nytt kampår!
[Netavisen – links 1.01.14] Revolusjon (no)
Kommunistenes utfordring er å gi et revolusjonært svar og tålmodig fronte sosialismen som den eneste farbare vei ut av krise, elendighet, krig og miljøødeleggelser

Syge er overladt til uvisheden
[Netavisen – links 1.01.14] Arbejderen
Førtidspensionsreformen har gjort det meget sværere at få førtidspension. Men det er også svært at få de ressourceforløb, som i stedet skulle hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet

Århus Kommune: KL og Socialministeriet bad os om at tie!
[Netavisen – links 1.01.14] Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden bad Århus Kommune om aktindsigt i den kommunikation, som kommunen havde haft med Kommunernes Landsforening om forringelse af hjælp til mennesker med et handicap efter servicelovens §§ 95 og 96, som også kaldes BPA. Aktindsigten er indtil videre afvist af Socialministeriet, landets næststørste kommune og den magtfulde Kommunernes Landsforening i skøn samdrægtighed. 

Norge: Modstand mod ny lov om privatskoler
[Netavisen – links 1.01.14] Klassekampen
Regjeringen vil åpne for flere privatskoler, men et flertall av befolkningen sier nei til planene.

Store lønstigtninger i Løkkes klimafond
[Netavisen – links 31.12.13] DR
Selv om økonomien sejler - og der forude venter et hul i kassen på 20 millioner kroner - har GGGI's bestyrelse med Lars Løkke Rasmussen ved roret i 2013 valgt at give medarbejderne skattefri lønforhøjelser på op til 47 procent.

Kommunerne har ødelagt 25 års speciale i autisme
[Netavisen – links 31.12.13] DR Østjylland
Der er sket en afspecialicering i tilbuddene til folk med autisme, siden amterne blev nedlagt. Det siger formanden for Autisme Kredsforening Østjylland.

Befolkningens ryk mod byerne kan splitte Danmark
[Netavisen – links 31.12.13] Information
Byernes lys trækker i danskerne. Folkevandringen væk fra landkommunerne bekymrer både økonomer og ministre.

Læger: Sløje it-systemer bringer patienterne i fare

[Netavisen – links 30.12.13] MX
It-systemerne på de danske hospitaler er så sløve, ustabile og upålidelige, at patienternes sikkerhed er i fare.

Syge må tage lån for at beholde forsikring
[Netavisen – link 30.12.13] Avisen.dk
Syge bliver tvunget til at låne penge i banken for at beholde den forsikring, der skal redde dem fra at gå fra hus og hjem, hvis de mister evnen til at arbejde.

Hashen er blevet farligere i de seneste år
[Netavisen – link 30.12.13] NRK (no)
De illegale hampeplantager fremavler planter med et stadig større indhold af det rusgivende psykedeliske stof THC og tilsvarende mindre og mindre af den naturlige psykosedæmpende substans i hampen. Flere og flere søger hjælp mod hashens bivirkninger.

Goldman Sachs er historien om grådighed og finanskriser
[Netavisen – links 30.12.13] Berlingske Business
Det er ikke en populær gruppe med et godt omdømme, der er inviteret af regeringen til at opkøbe 26 procent i det danske olieselskab DONG.

Fyringer: 40 procent har oplevet nedskæringer i 2013
[Netavisen – links 29.12.13] avisen.dk
Fire ud af 10 af 3F's medlemmer har oplevet nedskæringer eller udflytning af arbejdspladser i deres firma i 2013. Det viser tal fra Analyse Danmark, skriver Fagbladet 3F. De mange fyringer resulterer i større usikkerhed blandt medarbejderne.

Bondefangeri: Seniorer taber på ny ydelse
[Netavisen – links 28.12.13] behandlosordentligt.dk
Over 3.000 ledige ældre får udskudt retten til et seniorjob på overenskomstmæssige vilkår og må nøjes med en ydelse på niveau med kontanthjælp. Bondefangeri, mener en fagforening.

Dansker ramt af gummikugler i tyrkisk konflikt
[Netavisen – links 28.12.13] dr.dk
En dansk studerende i Istanbul blev fredag del af en dramatisk gadekamp.

Lærere siger op efter skolereform
[Netavisen – links 28.12.13] JP
Det er lockouten og bl.a. de ændrede regler for arbejdstid, der har fået de danske lærere til at søge væk fra faget.

185.000 firmaer betaler ikke skat
[Netavisen – links 28.12.13] dr.dk
To tredjedele af alle virksomheder i Danmark betalte ikke skat i 2012.

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år
[Netavisen – links 27.12.13] AE
Antallet af fattige børn er generelt steget gennem de senere år. I perioden fra 2006 til 2011 var der en stigning på ca. 13.000 børn, som var fattige i løbet af et år. Samlet set var over 56.000 børn, som var fattige i 2011.

Kvoteflygtninge: Fra »integrationsparathed« til »integrationskapacitet«
[Netavisen – links 27.12.13] Information
SRSF-regeringen kritiseres for i et nyt lovudkast ikke at leve op til løftet om, at alle såkaldte kvoteflygtninge skal have lige muligheder for at komme til Danmark.

Seniorjobordning forringes 1. januar
[Netavisen – links 27.12.13] behandlosordentligt
Hvis du i mange år har betalt til efterlønsordningen og efter de rykkede efterlønnen længere bagud fik ret til en senior job... Så sker der noget meget fatalt efter den 31-12-2013 kl. 0:00.

Al pynten skrællet af
[Netavisen – links 27.12.13] EB
2014 bliver året, hvor regeringens mange reformer over for samfundet svageste virkelig slår igennem. Vi vil se tusindvis af mennesker få sparket stolen væk under sig, og stå alene uden partner, uden penge, uden job, uden tryghed.

Studerende: Nye takter fra Østergaard er skræmmende
[Netavisen – links 27.12.13] dr.dk
Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) slår takter på en totalitær tromme, når han på forsiden af fredagens Berlingske varsler, at der skal lukkes uddannelser på universiteterne i Danmark. Det mener formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard.

Vestager: Fint at tage fra fattige og give til rige
[Netavisen – links 27.12.13] EB
Kommunalchefer forgyldes for at svinge sparekniven over syge og svage børn. Margrethe Vestager (R) blåstempler den omvendte Robin Hood-model

Snydt! Sygereform gælder først fra sommer
[Netavisen – links 27.12.13] avisen.dk
De syge, der er faldet helt ud af sygedagpengesystemet, og som ikke kan få kontanthjælp, får ingen penge på kontoen af ny sygedagpengemodel. Det samme gælder de syge, der falder helt ud nu eller i første halvår af 2014.

A-kasserne om dagpengereform: Det bliver værre endnu
[Netavisen – links 26.12.13] DR
Hvis regeringen ikke justerer dagpengereformen, vil op mod 14.000 ledige miste deres dagpenge i 2014.


________________________________

Arkiv - Nyhedslinks 2013

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder