Netavisens nyhedslinks uge 49
Danmark og Norden
Se også Verden rundt

Global debat
- Aktuel debat

Norske nyheder

 

Fagfolk: Børn bliver ramt af kontanthjælpsreformen
[Netavisen – links 8.12.13] DR
Flere fagfolk er bekymrede for, at reformen af kontanthjælpssystemet går ud over børnene, men S afviser kritikken.

Rådden sygedagpengereform på vej
[Netavisen – links 8.12.13] avisen.dk
Mens forhandlingerne officielt var sat på stand by under finanslovsforhandlinger og kommunalvalg, har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) forhandlet bilateralt med V og K. Nu forlyder det, at den er ved at være forhandlet på plads. Enhedslisten er ikke med i forhandlingerne

EU truer med at fjerne fundamentet under Femerntunnellen
[Netavisen – links 7.12.13] Ingeniøren
Det er ulovlig statsstøtte, når den danske stat garanterer for lånene i Femernprojektet, mener EU-Kommissionen.

Enhedslisten positiv over for dansk 'Syrien-indsats'
[Netavisen – links 7.12.13] DR
Enhedslisten støtter regeringens forslag om at sende skibe, fly og tropper til Syrien

R-topministre vil skrotte billig bus og tog til ældre
[Netavisen – links 7.12.13] DR
De Radikale mener, at det skal være slut med ældres ret til billige tog- og busbilletter og lediges ret til selvvalgt uddannelse.

Blæst om lærlingekrav
[Netavisen – links 6.12.13] Modkraft
I et forsøg på at råbe politikere op har unge aktivister der kalder sig »Byg Danmark op« fredag den 6. december bygget en mur med portrætter af unge, der mangler lærepladser.

Danske krigsskibe, fly og soldater til Syrien efter kemiske våben
[Netavisen – links 6.12.13] Forsvarsministeriet
Der fremsættes i dag beslutningsforslag i Folketinget om transport af kemiske våbendepoter fra Syrien. Operationen skal foregå under dansk ledelse. Udover søtransport og et eskorteskib, har Danmark tilbudt den fælles OPCW-FN mission at bistå med et beskyttelseshold samt flytransport. Førstebehandling 10. december.
Trods det, at spørgsmålet om hvem der udførte det forfærdelige giftgasangreb på ingen måde er afgjort eller undersøgt af FN-missionen, udtaler Nikolai Wammen her, at Danmark vil ”..gøre vores til at søge at forhindre det syriske regime i at gentage de forfærdelige kemiske angreb på den syriske civilbefolkning”.

Enhedslisten undsiger European Lefts opstilling til formandsposten i EU-kommissionen
[Netavisen – links 6.12.13] Modkraft
European Left opstiller det græske venstrefløjsparti Syrizas formand Alexis Tsipra som kandidat til formandsposten i EU-Kommisionen. Enhedslisten gik, som den eneste organisation i den fælleseuropæiske organisation de er en del af, imod dette. Enhedslisten deltog dog ikke på det besluttende møde.

Metro-firma smidt ud efter underbetaling
[Netavisen – links 6.12.13] 3F
Meget hårdt presset er metroselskabet blevet tvunget til at smide underentreprenør ud, efter gentagne sager om løndumpning.

Metro-firma i sag om lønsnyd for 10 millioner
[Netavisen – links 6.12.13] 3F
Underbetaling er sat i system hos et af de største firmaer på metrobyggeriet i København. Ansatte får en løn, der svarer til 70 kroner i timen.

Boom: Langt flere på kontanthjælp
[Netavisen – links 6.12.13] avisen.dk
Dagpengereformen slår nu for alvor igennem i antallet af mennesker, der forsørges af det offentlige. Der var i september i år 20.500 flere på kontanthjælp sammenlignet med samme måned sidste år - og det er en stigning på 12 procent.

Hver sjette dansker har følt sig socialt udsat
[Netavisen – links 6.12.13] A-4
I verdens lykkeligste land oplever hver sjette dansker at være eller have været socialt udsat. Eksperter frygter, der er gået inflation i at være socialt udsat, og at udvandingen af begrebet kan ramme de svagest stillede. Andre påpeger, at også i Danmark har borgerne reelle problemer, der skal fikses.

Bogen 'Stillads' udgivet
[Netavisen – links 6.12.13] Modkraft
Bogen »Stillads« er et portræt af helt særlig branche af helt almindelige mænd ... der ikke finder sig i en skid.

Studenter omdanner Panum til »De studerendes universitet«
[Netavisen – links 5.12.13] Modkraft
Studerende laver alternativ undervisning på Panuminstituttet i København som protestaktion imod regeringens »fremdriftsreform« - trods forlydender om udsættelse af reformen. »Udskydelse løser ingen problemer«, siger studenterrådsformand.

Reform om hurtigere studier udskydes et år
[Netavisen – links 5.12.13] dr.dk
Reformen, der skal få studerende hurtigere igennem deres studier på universitetet, bliver udskudt.

Socialminister mistænkes for at tale usandt
[Netavisen – links 5.12.13] dr.dk
Socialminister Annette Vilhelmsen afviser at have talt usandt i Folketinget om millionpulje til Huset Zornig.

10.000 syge mister retten til sygedagpenge
[Netavisen – links 4.12.13] avisen.dk
I 2012 har over 10.000 danskere mistet retten til sygedagpenge. Siden 2010 er der sket en stigning på 20 procent i antallet af syge, der falder ud af systemet

GGGI-Ansatte svindlede med skolepenge
[Netavisen – links 4.12.13] dr.dk
To medarbejdere har i 2012 og 2013 svindlet for 190.000 kroner i den danskstøttede klimaorganisation Global Green Growth Institute (GGGI), som Lars Løkke Rasmussen er formand for.

DTU-forsker om slettet Roundup-artikel: Usædvanligt og problematisk
[Netavisen – links 4.12.13] Ingeniøren
Der er tale om stærkt problemetisk forskelsbehandling, når forlaget Elsevier sletter en artikel, der konkluderer, at genmanipuleret majs og Roundup giver rotter kræft, vurderer dansk GMO-forsker.

Jakob Scharf blev fældet af Pia Kjærsgaard-sag
[Netavisen – links 4.12.13] Information
En redegørelse fra den forhenværende PET-chef bekræfter, at han bad sine medarbejdere gå bag om ryggen på Pia Kjærsgaard og undersøge, hvornår hun ville være ude af stand til at deltage i et besøg på Christiania

Irakfanger får afslag på fri proces
[Netavisen – links 4.12.13] dr.dk
23 irakiske torturofre fra Operation Green Desert får ikke fri proces til at føre retssag mod Forsvarsministeriet. Det har Procesbevillingsnævnet afgjort. Afgørelsen betyder, at advokat Christian Harlang, der er advokat for 11 af irakerne, nu opgiver at føre sagen.

Norske arbejdsgivere fortsætter kamp mod OK-forhold
[Netavisen – links 4.12.13] Fagbevægelsen mod Unionen
De norske arbejdsgivere tabte ellers med et brag ved Højesteret i marts, men nu forsøger de at få en alliance i stand med EU-kommissionen i deres kamp mod at skulle betale norsk overenskomst til de udenlandske arbejdere på værfterne.

Ny tysk mindsteløn presser den danske model
[Netavisen – links 3.12.13] A-4
Når Tyskland om kort tid indfører en lovbestemt mindsteløn, efterlader det Danmark som et ud af kun tre europæiske lande, der udelukkende regulerer lønvilkår gennem aftaler.

Vejledning til ny offentlighedslov sikrer ikke korte svartider
[Netavisen – links 3.12.13] Information
Selv om både Folketinget og Ombudsmanden, Jørgen Steen Sørensen, lægger stor vægt på, at aktindsigter i fremtiden skal besvares meget hurtigt, åbner Justitsministeriets vejledning til den nye offentlighedslov alligevel for, at besvarelser kan trækkes i langdrag

Vores drikkevandsressource er halveret
[Netavisen – links 3.12.13] Danmarks Naturfredningsforening
Den del af grundvandet, vi kan udnytte, er næsten halveret siden 1992. Og vi risikerer at skulle nedskrive mængden yderligere.

Krigstræning for kirurger: Danske soldater skyder levende grise
[Netavisen – links 3.12.13] Politiken
Når danske soldater skyder levende grise, for at forsvarets læger kan blive trænet i at behandle skudsår i levende væv, er der ikke blot tale om dyremishandling. Det er også unødvendigt.

FOA: Ikke mere velfærd for børnene
[Netavisen – links 2.12.13] FOA
Kommunerne påstår, at dagtilbudsområdet er blevet løftet med de 525 millioner kroner, der blev afsat med finansloven sidste år. FOA undrer sig.

CO-Industri og DI's ny tænketank: Turbo på EU-propaganda
[Netavisen – links 2.12.13] dr.dk
CO-Industri og DI intensiverer propagandaen for EU i lyset af den stigende EU-modstand i den danske befolkning. Nogle af de første opgaver bliver den eventuelle folkeafstemning om en europæisk patentdomstol og valget til Europaparlamentet i maj næste år.

Finansloven skærer retshjælp væk
[Netavisen – links 2.12.13] Politiken
Borgerne får mindre gratis hjælp til at forstå huslejekontrakten og andre juridiske spørgsmål i hverdagen hos de mere end 40 retshjælpskontorer rundt om i landet på grund af den indgåede aftale om finansloven for næste år. Retshjælpen mister 7,5 millioner kroner ud af i alt 10 millioner kroner i årligt tilskud. Det vil betyde lukning for mange af kontorerne.

Karakterkrav på erhvervsskoler vil afskære tusinder fra uddannelse
[Netavisen – links 2.12.13] dr.dk
Selvom man dumper sine folkeskoleeksaminer i dansk og matematik, betyder det ikke, at man senere dropper ud af sin erhvervsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, der i 10 år har fulgt flere end 22.000 elever på erhvervsuddannelserne.

Ministermanøvre mod åbenhed
[Netavisen – links 2.12.13] JP
Den nye offentlighedslov bliver mere lukket end hidtil antaget. Via bekendtgørelser lukker regeringen for den lovede åbenhed i en lang række statsselskaber. Det gælder bl.a. DSB Øresund, som driver Kystbanen. 58 selskaber er undtaget offentlighedsloven

Reform af erhvervsuddannelserne skærer ned på vejledere
[Netavisen – links 2.12.13] Politiken
Regeringens reform af erhvervsuddannelserne vil koste hver tredje uddannelsesvejleder jobbet og føre til større frafald blandt elever, siger forskere og vejledere

Anne Mie Roer sultestrejkede i russisk fængsel
[Netavisen – links 2.12.13] dr.dk
Den danske Greenpeace-aktivist nægtede at spise, før hun fik lov at se repræsentanter fra den danske ambassade.

FOA: Ministeren må stoppe nyttejobsvanviddet
[Netavisen – links 1.12.13] avisen.dk
Københavns og Brøndby Kommune har søgt om dispensation fra de såkaldte rimelighedskrav, der fastsætter grænsen for, hvor mange aktiverede, der må være på en arbejdsplads i forhold til ordinært ansatte. Odense Kommune overvejer det. Man fyrer folk og tvinger dem derefter tilbage på løntrykkervilkår i stadigt større omfang.

Julehjælp: Vi fornægter fattigdommen
[Netavisen – links 1.12.13] EB
Kontanthjælpsreformen, skattereformen og den generelle samfundsøkonomiske udvikling. Alt sammen har gjort det endnu værre for de dårligst stillede.

Minister til de unge: Flyt til noget billigere
[Netavisen – links 1.12.13] JP
Boligselskaber og socialrådgivere forudser, at unge på kontanthjælp vil blive hjemløse på grund af kontanthjælpsreformens lavere ydelser. Men de unge må blot finde sig et billigere sted at bo, siger beskæftigelsesministeren

Enhedslisten: Mette F lagde snubletråde
[Netavisen – links 30.11.13] avisen.dk
Både søndag og tirsdag deltog beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i møder med Enhedslisten om arbejdsklausuler. Men først tirsdag blev støttepartiet præsenteret for et skriftligt forslag, som indfriede deres hovedkrav. Og kort efter lukkede regeringen finansloven med Venstre og Konservative.

Flere fyringer i Danish Crown på vej
[Netavisen – links 29.11.13] Politiken
Slagteriarbejderne på de danske svineslagterier sagde nej til lønnedgang i de næste fire år, og straks gik ledelsen i Danish Crown ud med trusler om nedskæringer i Danmark. Nu varsles endnu en fyringsrunde efter fyringen af 80 slagteriarbejdere på slagteriet Ringsted tidligere på efteråret.

Journalister i DR kritiserer ledelsen
[Netavisen – links 29.11.13] Information
Journalist på Radioavisen og tidligere tillidsmand i DR Nyheder, Dines Boertmann, forklarer, at DR har givet køb på de journalistiske ambitioner i et absurd seertalkapløb med TV 2. »Det har i en lang fase tydeligt været sådan, at journalistikken på de to kanaler har harmoniseret sig på den laveste fællesnævner". Og journalisterne på DR har meget lidt indflydelse.

Lækkede dokumenter sår tvivl om Løkkes oprydning i GGGI
[Netavisen – links 29.11.13] Information
Som led i sin oprydning i GGGI har formand Lars Løkke Rasmussen ansat topchef, der var central i organisationens lemfældige omgang med dansk millionbistand, og som ifølge eksperter har en problematisk dobbeltrolle

Sygedagpenge? Kun hvis du vil skæres i!
[Netavisen – links 29.11.13] avisen.dk
Modtagere af sygedagpenge kan tvinges til en farlig operation, hvis de vil beholde pengene. Overlæge blæser til kamp mod Ankestyrelsen efter afgørelsen.

Staten modarbejder egen naturfond
[Netavisen – links 29.11.13] Ingeniøren
Staten sælger værdifuld natur, samtidig med at der sættes penge af til at opkøbe natur gennem naturfonden. At fodre hunden med dens egen hale, siger naturfredningsforening.

________________________________

Arkiv - Nyhedslinks 2012

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder