Netavisens nyhedslinks uge 46
Danmark og Norden
Se også Verden rundt

Global debat
- Aktuel debat

Norske nyheder
Lavtlønnede går glip af seks milliarder
[Netavisen – link 17.11.13] avisen.dk
Pædagogmedhjælpere og andre lavtlønnede offentligt ansatte står langt fra forrest i køen, når der uddeles lokale lønkroner i kommunerne.

8000 mister kontanthjælp: Reform rammer hundreder af børn i hovedstaden
[Netavisen – link 16.11.13] Politiken
Det kan blive dyrt for par, som lever papirløst, når kontanthjælpsreformen træder i kraft. 800 familier med børn i Københavns Kommune bliver ramt af ændringer.

Trediestørste dræber: 3.500 danskere dør hvert år af medicin
[Netavisen – link 16.11.13] DR
Næst efter kræft og hjertesygdomme er lægemidler den tredjestørste dræber i Danmark, viser ny beregning.

73 rengøringsmidler er fjernet fra hylderne
[Netavisen – link 16.11.13] DR
Miljøministeriet har fjernet 73 produkter med forkerte faresymboler fra hylderne i farvehandler og byggemarkeder rundt om i landet. Det sker efter, at en inspektion har afsløret omfattende rod med mærkningen af rengøringsmidler som toiletrens, ovnrens og trærens.

Flertal af danskerne vil have lighed frem for kommune-selvstyre
[Netavisen – link 15.11.13] Ugebrevet A4
Kommunerne kan ikke finde ud af det, så lad staten sikre os en ensartet service! Det er det klare budskab fra et flertal af vælgerne i ny undersøgelse.

S-SF-løfte om flere penge til velfærd er endt som besparelse
[Netavisen – links 15.11.13] Information
Socialdemokraterne og SF lovede i 2010 kommunerne 8 mia. kr. mere til kernevelfærd frem mod 2014. Men i stedet er der skåret 5 mia. kr., viser en ny opgørelse.

Kommuner vælger discountbyggeri
[Netavisen – links 15.11.13] 3-F
Når kommunerne bygger stort, vælger de som regel de billigste tilbud. Det giver ofte dårlige lønvilkår og byggesjusk, som i sidste ende gør de billige løsninger både dyre og forsinkede.

Kommuner hyrer akademikere og fyrer varme hænder
[Netavisen – links 15.11.13] 3-F
Rekordmange DJØF'ere: Flere jakkesæt bag kommunale skriveborde betyder mere kontrol. Det fortrænger arbejdsglæde og forringer velfærden, vurderer professor.


225 hjemløse på Rådhuspladsen

[Netavisen – links 15.11.13] Arbejderen
Mens kommunalpolitikerne har travlt med at føre valgkamp, overnattede en gruppe frivillige natten til onsdag på Rådhuspladsen i København for at gøre politikerne opmærksomme på, at antallet af unge hjemløse i Danmark er steget med hele 80 procent siden 2009.

Fra nytår bliver det dyrere at holde varmen
[Netavisen – links 14.11.13] epn
Fra nytår får indbyggerne i hovedstaden endnu en stigning i fjernvarmeprisen.Denne gang på op mod 15 pct. Det følger oven i en stigning på 9 pct. i år sammenlignet med 2012. På landsplan forventer man hos Dansk Fjernvarme, at fjernvarmeprisen vil stige med cirka 5 pct. i 2014.

Profitpleje: Plejefirma opfordrede til brud på tavshedspligt
[Netavisen – links 14.11.13] FOA
Dagen efter det private plejefirma Cenz Service Partner A/S gik konkurs, blev medarbejderne tilbudt arbejde i et nyt firma. De blev bedt om at opsøge deres tidligere borgere og dermed bryde tavshedspligten. Kommune overvejede politianmeldelse. Plejefirma afviser anklager
Se også
Sosu'er snydt for pension FOA

Lars Løkkes løn fra GGGI holdes hemmelig
[Netavisen – links 14.11.13] DR
Løkkes formandshonorar og flere andre indtægter er ikke omfattet af aktindsigt, mener Moderniseringsstyrelsen.

Sverige udleverer rå data til udenlandske efterretningstjenester
[Netavisen – links 14.11.13] Information
Den svenske tjeneste FRA – der kan indsamle al trafik, der går ud og ind af landet – erkender nu, at den deler rå data med andre landes efterretningstjenester. Det betyder, at danskere kan få deres oplysninger udleveret uden om danske retsgarantier

FOA giver 100.000 kr. til orkanofre på Filippinerne
[Netavisen – links 14.11.13] FOA
FOA har besluttet at yde 100.000 kroner i katastrofe-bistand til orkan-ofrene i Fillippinerne. Pengene videreformidles af Dansk Røde Kors. Også i au pair-netværket er man gået i gang med en indsamling til ofrene.

Bankunion bør være vælgernes afgørelse
[Netavisen – links 13.11.13] Folkebevægelsen mod EU
Når euroland’s centralbank ECB presser på for, at få trukket bankunionen ned over hovedet på Danmark, bør alle demokratisk sindede politikere sige klart fra og bakke op om en folkeafstemning, lyder opfordringen fra Folkebevægelsen mod EU til alle medlemmer af Folketinget

TTIP – en aftale med konsekvenser der næsten ikke kan overvurderes
[Netavisen – links 13.11.13] Information
På listen over områder, som begge eller den ene af parterne ønsker harmoniseret eller på anden vis liberaliseret, er gensplejsede organismer, kemiske og giftige stoffer, medicinske produkter, fjerkræbehandling, en række landbrugsprodukter og fødevarer samt drikkevarer, CO2-udledning fra fly, bilers sikkerhed, maskiner, arbejdsmiljø, finansielle produkter, forsikring, offentlige indkøb, elektronisk handel, databeskyttelse, intellektuelle rettigheder m.m.

FTF vil have regeringen til at stå fast mod EU
[Netavisen – links 13.11.13] EU-fagligt netværk
EU-kommissionens såkaldte REFIT-plan vil svække arbejdsforholdene for millioner af arbejdere i EU, skriver FTF på deres hjemmeside. Kommissionens udspil er en fortsættelse af den ”afbureaukratiseringbølge”, som skal ”lette byrderne for små og mellemstore virksomheder,” som det hedder i EU-kommissionens retorik. Bestræbelsen har været kritiseret i årevis af den europæiske fagbevægelse.

FOA: For let for private firmaer at fuske i hjemmeplejen
[Netavisen – links 13.11.13] FOA
Det bør være muligt for kommunerne at udelukke private spekulanter og fuskere fra fremtidige udbud og opgaver. Det mener FOA på baggrund af en sag, hvor et privat plejefirma gik konkurs med en gæld på over ni millioner kroner – blot for at starte forfra under et nyt navn

Frivillige overtager sosu'ernes job
[Netavisen – links 13.11.13] avisen.dk
De kører de ældre på tur, sidder ved de døende, mader de svageste og arrangerer banko og julefester. Men de er ikke på lønningslisten. Frivillige overtager mere og mere af arbejdet fra medarbejdere på landets plejehjem

Ældre får ble på for at spare toiletbesøg
[Netavisen – links 13.11.13] dr.dk
Flere ældre på landets plejehjem og i hjemmeplejen får ble på, selvom de ikke har brug for den. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af fagforbundet FOA blandt 934 social- og sundhedshjælpere.

Kræftfremkaldende gift afspærret med rafter og trådhegn
[Netavisen – links 13.11.13] dr.dk
Inde bag et spinkelt hegn ligger en af Danmarks største forureninger - Nødebo Krat.Træimprægneringsfirmaet Collstrop forurenede grunden med livsfarlig gift. Der er tungmetaller, arsen, krom, kobber og tjærestoffer. Forureningen siver nedad og nærmer sig langsomt Esrom Sø.

FLSmidth skal levere udstyr for 1 milliard til Qatar
[Netavisen – links 13.11.13] dr.dk
Der er tale om levering af udstyr til en terminal i Qatar, et land med et dybt reaktionært styre med tætte forbindelser til Israel, USA og islamistiske oprørsgrupper.

Danish Defence League bag hærværk mod valgplakater
[Netavisen – links 12.11.13] Redox
Den antimuslimske gruppe Danish Defence League står bag koordineret hærværk mod valgplakater

Norge: Nei til EU ønsker EØS-afstemning
[Netavisen – links 12.11.13] Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsens norske søsterorganisation vedtog på weekendens landsmøde at arbejde for folkeafstemning om Norge EØS-aftale med EU

Se mere om landsmøde 2013 hos Nei til EU

Folkeskolereformen: Et virvar af lærere
[Netavisen – links 12.11.13] Information
Nye lærere i hver time og dårligere relationer mellem elev og lærer. Det bliver konsekvensen af den nye folkeskolereform, mener både embedsfolk, skoleelever og ekspert

SOSU-medarbejdere: Vi lader ældre sidde i beskidte bleer
[Netavisen – links 12.11.13] dr.dk
I en undersøgelse foretaget af fagforbundet FOA blandt 934 social- og sundhedshjælpere svarer hver femte, at mindst én gang om ugen må en borger sidde for længe i den samme ble - fordi der ikke er tid til at skifte den. Personalet har også så travlt, at de glemmer, at både de selv, og de ældre skal have noget at drikke

Stadig flere elever sendes i privatskole
[Netavisen – links 12.11.13] dr.dk
Oftere og oftere sender forældre deres skolemodne poder i en fri grundskole. Da sidste skoleår gik i gang, startede 15,6 procent af eleverne fra 0. til 9 klasse i en fri grundskole. Det svarer til knap hver sjette elev.

Boom i farlige kemikalier i nye bygninger
[Netavisen – links 12.11.13] Ingeniøren
Byggeriets brug af kemikalier med alvorlige sundheds- og miljøeffekter er steget med 25 procent på blot to år, viser norsk undersøgelse. Stofferne findes især i materialer, som anvendes til vedligeholdelse. Fyldningsmidler, maling og lim er de store syndere, mens konstruktionsmaterialer og gulvbelægninger går fri for anklage. Problemet er sandsynligvis tilsvarende i Danmark.

Finansministeriet løber fra løfte om vigtigt udvalg
[Netavisen – links 11.11.13] Information
Et udvalg, der skulle belyse positive effekter af offentlige udgifter, er aldrig blevet nedsat, selvom det blev lovet i regeringsgrundlaget. De oplysninger, som udvalget skulle tilvejebringe, savnes i langsigtede analyser af dansk økonomi

75-årsdagen for Krystalnatten skændet af nazister
[Netavisen – link 11.11.13] Modkraft
Sympatisører af det nazistiske græske parti Gyldent Daggry blev mødt med protester, da de brugte 75-årsdagen for Nazitysklands jødeforfølgelse til at demonstrere i Danmark, Sverige og England.

Drastisk fald i antallet af nye fleksjobbere
[Netavisen – links 11.11.13] avisen.dk
Du kan stadig få fleksjob på din arbejdsplads, hvis du bliver syg. Du skal bare overbevise din chef om at ansætte dig uden tilskud de første 12 måneder. Ny reform gjorde det dyrere for arbejdsgivere at ansætte folk i flexjob.

Færre sosu-assistenter på sygehusene
[Netavisen – links 11.11.13] FOA
Andelen af social- og sundhedsassistenter på sygehusene er faldet de seneste år. Tendensen har været, at der fra 2007 var en stigning, som toppede i 2009 med 22 procent af plejepersonalet. I 2012 var andelen faldet til 18 procent. I samme periode er sygeplejerskernes andel steget.

15.000 danske grunde er forurenet
[Netavisen – links 11.11.13] dr.dk
I alt er 15.000 grunde giftige i en grad, så det kan være skadeligt for grundvand eller menneskers sundhed – og andre 14.000 grunde er under kraftig mistanke for jordforurening

Danske kosttilskud kan indeholde hvad som helst
[Netavisen – links 9.11.13] Ingeniøren
Der er ingen kontrol af, om kosttilskud på det danske marked består af det, reklamerne lover – eller om de i stedet indeholder billige fyldstoffer og farlige urter.

Danmark sender flåden og specialstyrker til Syrien
[Netavisen – links 9.11.13] Information
Danmark er parat med et skib til transport af kemiske våben samt et hold til personbeskyttelse i Syrien

Sex med samboen? 4700 københavnere på kontanthjælp skal svare
[Netavisen – links 9.11.13] DR
4.700 københavnske kontanthjælpsmodtagere har fået brev og skal svare på, om de er kærester med den, de bor sammen med. Brevene giver ballade i Borgerrepræsentationen.

SF-Borgmester: Tilkøbsydelser til ældre i København er en god ide
[Netavisen – links 9.11.13] DR
Landets største kommune bør også indføre tilkøbsydelser til ældre, mener borgmester.

Offentlig modernisering: 30 år med samme ord
[Netavisen – links 9.11.13] denoffentlige.dk
30 års nyliberalisme og New Public Management: I denne artikel optræder passager, der på én gang kan vække genkendelse, forbavselse og forargelse. Det omhandler passager fra regeringens Moderniseringsprogram, 1983. Ved et gensyn 30 år efter programmets tilblivelse, er ligheden med nutidige forsøg på at reformere, effektivisere og modernisere den offentlige sektor skræmmende. .

Dragsdahl vil tage koldkrigsopgør til Højesteret
[Netavisen – links 9.11.13] Ingeniøren
Overfor Politiken bekræfter Jørgen Dragsdahl, at han sammen med sin advokat har indsendt en ansøgning til Procesbevillingsnævnet med anmodning om at få lov at anke den nylige dom fra Østre Landsret, der frikendte Bent Jensen, til Højesteret.

Måling: Sådan ville danskerne stemme til kommunalvalget
[Netavisen – links 9.11.13] Information
Socialdemokratiet og Venstre står hver til omkring 30 procent af stemmerne, viser meningsmåling Den siger ikke noget om valgdeltagelse.

________________________________

Arkiv - Nyhedslinks 2012

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder