Netavisens nyhedslinks uge 24
Danmark og Norden
Se også Verden rundt

Global debat
- Aktuel debat

Norske nyheder

 

Buskontrollører forfulgt af satellit og fyret
[Netavisen - links 16.06.13] avisen.dk
Næsten halvdelen af de århusianske buskontrollører er blevet suspenderet, bortvist eller fritaget fra tjeneste i opsigtsvækkende sag om hemmelig overvågning af de ansatte.

Frivillige skal ikke udhule velfærden
[Netavisen - links 16.06.13] Ugebrevet A-4
Politikerne skal ikke bygge fremtidens velfærd på frivillig arbejdskraft. Det er den klare melding fra danskerne i ny undersøgelse. Men frivillige er allerede ved at tage over, lyder det fra frivillige organisationer, som føler sig misbrugt

Regeringen dropper krav om dansk løn
[Netavisen – links15.06.13] Fagbladet 3F
Landets 98 kommuner må selv bestemme, om de vil kræve dansk løn, når de for eksempel får bygget skoler, børnehaver eller svømmehaller. Regeringen ville ellers bruge forhandlingerne om kommunernes økonomi til at få alle kommuner til at kræve dansk løn, men det er faldet til jorden.

Venstre: Ny prøveballon om brugerbetaling
[Netavisen - links 15.06.13] dr.dk
Venstre er parat til at se på, hvordan brugerbetaling i sundhedsvæsenet kan indrettes på en ny måde, siger næstformand Kristian Jensen. For nogle dage siden var det brugerbetaling på uddannelser hans sendte op og nu har trukket tilbage.

Rejsekortet viser ikke rejsekontoen
[Netavisen - links 15.06.13] dr.dk
14 dage før klippekortet skrottes i hovedstadsområdet, har rejsekortet problemer, der reelt gør det ulovligt. Brugerne kan ikke aflæse deres konto og se hvad prisen har været på en rejse

Enhedslisten roser regeringen og retter skytset mod Venstre
[Netavisen - links 15.06.13] dr.dk
Johanne Schmidt-Nielsen kræver åbenhed om Venstres partistøtte fra erhvervslivet, men glemmer at spørge SRSF, hvem der støtter deres blå politik. I stedet roser hun de seneste dagpengeinitiativer og lægger op til fortsat samarbejde med regeringen

Løkke åben for at sende våben til Syrien

[Netavisen – links15.06.13] JP
- Hvis der kommer en klar vurdering af, at der er brugt kemiske våben - og det sætter sig i, at vores nærmeste allierede i eksempelvis USA og Storbritannien foreslår at ændre tilgangen til Syrien - vil vi være positivt indstillet over for at yde et bidrag.

Penge er stadig ikke øremærket til flere pædagoger
[Netavisen - links 15.06.13] avisen.dk
I torsdagens økonomiaftale slås det igen fast, at pengene skal prioriteres til at løfte kvaliteten - herunder forbedre normeringerne i institutionerne. Men der er ingenting i den nye aftale, der garanterer, at pengene øremærkes til bedre normeringer.

FOA: Udlicitering giver færre timer
[Netavisen - links 14.06.13] avisen.dk
En fyreseddel eller lange arbejdsdage. Det valg har medarbejderne fået som konsekvens af Vejle Kommunes udlicitering af rengøringen på mange af plejehjemmene til rengøringsselskabet ISS. Udliciteringen giver færre timer og to jobs bliver nødvendigt, ofte placeret spredt over hele dagen

Arbejdsløsheden vil fortsætte med at stige
[Netavisen - links 14.06.13] Arbejderen
Arbejdsløsheden vil blive ved med at stige både i 2013 og 2014. Det vurderer Nationalbanken i sin kvartalsoversigt. Dermed er Nationalbanken uenig med de økonomiske vismænd. I går udtalte overvismand Hans Jørgen Whitta Jacobsen til Børsen, at regeringen risikofrit vil kunne bruge syv milliarder kroner på at sætte gang i økonomien næste år.

Ministres VIP-flyvning gik forud for kamp mod oliespild
[Netavisen - links 14.06.13] Ingeniøren
I strid med internationale aftaler levede forsvaret i 2012 ikke op til krav om ugentlig havmiljøovervågning med fly. Kongehuset og ministre brugte flyene.

Sidste årti det varmeste i 120 år
[Netavisen - links 14.06.13] Ingeniøren
Klimaskeptikere har ofte fremført den pointe, at vejret i de lune 1930’ere og 1940’ere var varmere end i dag, og at atmosfærens stigende CO2-indhold derfor ikke hænger sammen med en global opvarmning. Men et endnu ikke offentliggjort forskningsprojekt under dansk ledelse viser faktisk, at det nu er varmere i Grønland, end det har været i 120 år.

Bondo: Økonomiaftale underminerer fagligt løft
[Netavisen - links 14.06.13] Folkeskolen.dk
"Hvis lærerne skal undervise to timer mere om ugen for at finansiere folkeskolereformen, har man fjernet fundamentet for reformens mål - nemlig at give et løft til skolen", siger DLF- formand Anders Bondo Christensen.

Danskstøttet politi-projekt lænset for millioner
[Netavisen - links 13.06.13] Information
Selv om Danmark siden 2009 har støttet LOTFA, der bl.a. udbetaler løn til den 150.000 mand store afghanske politistyrke, opdager hverken den danske ambassade i Kabul, fondens andre donorer eller ledelsen af FN’s udviklingsorganisation, UNDP, noget som helst.

12.000 børn sidder fast under fattigdomsgrænsen
[Netavisen - links 13.06.13] dr.dk
12.000 danske børn lever under den nye fattigdomsgrænse. Det svarer til, at antallet af fattige børn i Danmark er tredoblet fra 2001 til 2011, viser de nyeste tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd

Total koks i nyt udbetalingssystem
[Netavisen - links 13.06.13] avisen.dk
”Borgerne føler sig magtesløse. De aner ikke, hvad de skal gøre, og hvordan de skal forholde sig," siger Ældre Sagen om det nye offentlige system til udbetaling af for eksempel pension og førtidspension.

Brandfolk udsat for kræftrisiko under giftbrand
[Netavisen - links 13.06.13] Fagbladet 3F
Falck har fået en påtale fra Arbejdstilsynet, fordi brandfolkene ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod røgen ved giftbrand i Lystrup ved Aarhus. Den indeholdt ifølge tilsynet kræftfremkaldende stoffer.
Arbejdstilsynet udstedte et såkaldt strakspåbud under branden, som forbød Falck at slukke branden uden effektiv beskyttelse.

Brand på svensk atomkraftværk ved Göteborg
[Netavisen - links 12.06.13] dr.dk
Onsdag morgen opstod der brand i det svenske atomkraftværk Ringhals ved Göteborg.
Greenpeace appellerer via organisationens ansvarlige for a-kraft, Rolf Lindahl, den svenske regering til at lukke værket.

Ledige dumper jobcentre
[Netavisen - links 12.06.13] Ugebrevet A-4
For en ledig på jobjagt er det ofte spild af tid at gå i jobcentret. Næsten fire ud af ti ledige giver jobcentrene bundkarakter, og antallet af ledige, der er utilfredse med jobcentrenes indsats, stiger år for år.

EU-aftale med USA truer filmbranchen
[Netavisen - links 12.06.13] Folkebevægelsen mod EU
Den danske filmbranche betegner forslaget til frihandelsaftale mellem EU og USA som "et alvorligt angreb på de fremtidige muligheder for at støtte dansk kultur"

Fangesag kommer nu for Højesteret
[Netavisen - links 12.06.13] Information
Mere end 11 år har det taget at få afklaret Danmarks eventuelle medansvar for fangemishandling i Afghanistan. Men nu sker det.

FOA Århus melder Midttrafik til Datatilsynet
[Netavisen - links 12.06.13] FOA Århus
Midttrafik beskylder billetkontrollørerne for fusk med kontroller og uretmæssig brug af cpr.-registret, mens FOA Århus mener, at trafikselskabet forfølger fagligt aktive. Trafikselskabet byg-ger tjenestesagerne på data, som kommer fra billetkontrollørernes arbejdsredskaber, de hånd-holdte computere PDA’erne samt GPS-systemet, som Midtttrafiks datterselskab Busselskabet Århus Sporveje benytter og endelig cpr.-registret.

Komplot mod Jyllands-Posten skulle berettige overvågning
[Netavisen - links 12.06.13] Information
NSA’s massive indsamling af e-mails og telefondata skal have bragt FBI og CIA på sporet af den amerikansk-pakistanske terrorist David Headley. Men han var allerede kendt som informant for narkopolitiet inden og er ikke et argument for overvågningen, der registrerer private meddelelser hos millioner af mennesker

Antal af kontanthjælpsmodtagere topper
[Netavisen - links 11.06.13] Information
Der er kommet 15.000 flere på kontanthjælp på et år. Antallet topper efter finanskrisen brød ud. Der er over 184.000 personer på en eller flere former for økonomisk hjælp til forsørgelse fra staten også kaldet kontanthjælp.

Svensk forsker: Breivik kunne være stoppet i tide
[Netavisen - links 11.06.13] MX
Norsk politi kendte til Anders Breivik og kunne have stoppet ham i tide, mener svensk forsker i en ny rapport. Højreekstremismefaren blev negligeret.

Danskerne elsker erhvervslivet
[Netavisen - links 11.06.13] A4
Novo Nordisk’s skattesag er en skønhedsplet på danskernes ellers idylliske billede af erhvervslivets indflydelse på samfundet. Danskerne er det mest erhvervsvenlige folkefærd i Europa, viser ny EU-undersøgelse. Forklaringen er, at vi i en international sammenligning er helt fremme med virksomhedernes samfundsansvar, mener professor.

Forenede Demokrater: Lockout fører til nyt parti
[Netavisen - links 10.06.13] Folkeskolen
Forenede Demokrater er navnet på et nyt parti, som officielt blev stiftet i går. Partiet er startet på baggrund af lærerkonflikten, men indbyder alle til at være med. Målet er at få demokratiet tættere på borgerne.

Ledige og lavtlønnede føler sig fattige
[Netavisen - links 10.06.13] avisen.dk
Mange danskere har mere til rådighed, end ny fattigdomsgrænse foreskriver. Alligevel føler de sig fattige.

Novo Nordisk i skattetænkning for milliarder
[Netavisen - links 10.06.13] Information
Der ligger, hvad eksperter betegner som aggressiv skatteplanlægning og brug af lavskattelandet Schweiz bag Novo Nordisks enorme succes de seneste år.

Tænketank: Lærerne skal betale skolereformen
[Netavisen - links 10.06.13] bt.dk
Tænketanken Kraka har lavet regnestykket, hvor lærerne gennem bl.a. ændrede arbejdstidsregler kommer til at betale 2,7 milliarder om året for den ny skolereform

EU: Hormonforstyrrende parabener er harmløse
[Netavisen - links 10.06.13] Folkebevægelsen mod EU
EU-organ ændrer kurs og frikender parabener, som eksperter og forbrugerorganisationer advarer mod hormonforstyrrende effekt af. Kursændring truer dansk forbud mod parabener i produkter til børn.

Sager om farligt medicinsk udstyr er næsten femdoblet
[Netavisen - links 10.06.13] TV2 Østjylland
Kunstige hofter, som nedbryder knogler og væv. Brystimplantater, der lækker. Og kanyler, der går i stykker og giver patienterne blå mærker. Disse og lignende sager er femdoblet i de seneste 10 år.

Landmænd der dropper GMO-foder får sundere dyr
[Netavisen - links 10.06.13] Ingeniøren
Flere landmænd, der dropper brugen af GM-foder, fortæller, at de opnår synligt bedre resultater, både når det gælder dyrenes sundhed og trivsel. Senest har to landmænd i DR Kontant fremvist både renere stalde og sundere dyr. Genmodificeret foder er meget udbredt i dansk husdyrproduktion og kræver ikke mærkning.

Massefyringer på vej hos Widex
[Netavisen - links 9.06.13] Fagbladet 3F
Virksomheden der producerer høreapparater flytter til Estland og 400-500 ansatte i Helsinge og Vassingerød fyres over en periode.

Landbruget køber stadig mere sprøjtegift
[Netavisen - links 9.06.13] dr.dk
Således røg salget af sprøjtemidler i 2012 i vejret med en stigning på hele 19,3 procent i forhold til året før. ’Dansk Planteværn’ betegner det som hamstring pga stigende afgifter. - Tendensen viser, at miljøministerens differentierede afgift på sprøjtegift ikke kommer til at virke i 2012 og heller ikke i 2013, hvor jeg formoder, man også har hamstret, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Det danske CPR-register sat til salg på nettet?
[Netavisen - links 9.06.13] Ingeniøren
Mareridtsscenariet kan være blevet virkelighed: Anonyme personer tilbyder at sælge udtræk fra CPR-registret. Sikkerhedsekspert kan dog ikke bekræfte historien.

Rejsekortet æder studerendes og pensionisters rabat
[Netavisen - links 8.06.13] dr.dk

Rejsekortet har flere gange meldt ud, at de nu havde styr på børnesygdomme som for eksempel ulogisk høje priser. Men det har de tydeligvis ikke, siger trafikforsker Malene Freudendal fra Roskilde Universitetscenter, RUC, til Politiken.

Blodsamlere ramt af krisestress
[Netavisen - links 8.06.13] avisen.dk
Folk løber så stærkt på deres arbejde, at mange ikke kan tage sig tid at være bloddonorer i arbejdstiden.

EU vil have dansk planlov liberaliseret
[Netavisen - links 8.06.13] Folkebevægelsen mod EU
Fjern barrierer for konkurrence i dagligvarehandelen, lyder EU-Kommissionens henstilling til den danske regering

________________________________

Arkiv - Nyhedslinks 2012

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder