Netavisens nyhedslinks uge 01
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV
--- Kommunistisk Politik i pdf

Norske nyheder

Dansk besættelsessoldat nr. 40 dræbt i Afghanistan
[Netavisen – links 9.1.11.] Jyllandsposten
En dansk soldat er søndag morgen blevet dræbt af en vejsidebombe i Afghanistan.

Wikileaks: Regeringen i dobbeltspil om CIA-fly
[Netavisen – links 9.1.11.] Politiken
Per Stig Møller lovede Folketinget at spørge USA om ulovlige fangetransporter. WikiLeaks-dokumenter afslører, at regeringen via topembedsmænd gjorde det modsatte.

S/SF vil stoppe automatisk regulering af overførselsindkomster
[Netavisen – links 8.1.11.] Information
Hvis S-SF kommer til, vil de undlade at regulere overførselsindkomsterne i takt med resten af Danmarks stigende lønninger, og det vil føre til øget ulighed, vurderer socialrådgivere.

Væk med efterløn OG op med arbejdstiden
[Netavisen – links 8.1.11.] epn
Økonomisk vismand slår til lyd får, at økonomien har brug for begge elementer fra blå og rød blok

Post Danmark prikker postarbejdere over 60 år
[Netavisen – links 8.1.11] Information
Mens alle taler om, at de ældre skal blive længere på arbejds-markedet, vil Post Danmark betale postarbejdere over 60 år for at forlade virksomheden. Netop i disse dage holder Post Danmark informationsmøder over hele landet for alle interesserede. Et forargeligt eksempel på at ældre presses ud, mener Ældre Sagen
Se også
Post Danmark vil af med "Grå guld"
[Netavisen – links 8.1.11.] Business
Midt i efterlønsdebatten bekender Post Danmark kulør: Virksomheden har ikke brug for arbejdskraft. Med kommende rationaliseringer i vente animeres seniorer til at forlade Post Danmark

DR tøver med at vise Israel-kritisk film
[Netavisen – links 8.1.11] Filmmagasinet Ekko
Efter to år har DR stadig ikke besluttet, om de vil vise den prisbelønnede dokumentarfilm Defamation, som tv-stationen selv har været med til at finansiere.

Lene Espersen hykler: Dansk og ungarsk presse styres lige meget
[Netavisen – links 8.1.11.] Information
Kritikken af den nye ungarnske presselov kommer fra flere lande i EU, heriblandt Danmark; men pressen i Danmark er styret  samme omfang, erklærer medieforsker

NOVO løj om medicin til sukkersyge
[Netavisen – links 8.1.11] Politiken
NOVO, som ynder at skilte med sine høje etiske krav, har netop modtaget en skideballe fra den  britiske lægemiddelindustris egen brancheorganisation The Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) på grund af urigtige oplysninger og mangel til at indrømme fejl

Udsigten til efterløn holder syge fast på arbejdsmarkedet
[Netavisen – links 8.1.11] avisen.dk
Mange søger at undgå førtidspension, da de mister selvværd ved at trække sig fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom

VKO alligevel ikke i front: Modsatrettede meningsmålinger
[Netavisen – links 7.1.11] DR
Om blå eller rød blok vinder det kommende folketingsvalg afhænger af, hvilket meningsmålingsinstitut man spørger. To meningsmålingsinstitutter stritter i hvert fald i hver sin retning.

Grønlands afsmeltning synes ustoppelig
[Netavisen – links 7.1.11] Information
Selv om vi slukkede for alle kulkraftværker og smed nøglerne til alle vores biler væk, ville vi formentlig ikke kunne sætte en stopper for det

Murersvende: 600 sten er ikke overdrevet
[Netavisen – links 7.1.11] 3f
- Ved villa- og typehusbyggeri er normen nok nærmere 800 sten, så 600 sten er faktisk et forsigtigt bud, siger en murer.

Madudgifter løber op i 53.000 kr. pr. familie
[Netavisen – links 7.1.11] Business
Danmark har EUs højeste fødevarepriser, og i Europa bliver vi kun overgået af Norge og Schweitz. Men det vil efter alt at dømme blive endnu dyrere at gå i supermarkederne i det kommende år

Stop for efterløn et frontalangreb på fagbevægelsen
[Netavisen – links 7.1.11] Kristeligt Dagblad
A-kasserne og fagforeningerne mister medlemmer og en vigtig velfærdsrolle, hvis det lykkes regeringen at afskaffe efterlønnen, vurderer såvel a-kasserne selv som arbejdsmarkedseksperter

Norge: Skjult ekstraregning for krigsfly
[Netavisen – links 7.1.11] Arbejderen
Lækket dokument fra WikiLeaks afslører, at den norske regering har skjult udgifter for milliarder til indkøb af nye Joint Strike Fighter krigsfly for skatteyderne

Risikerer livstid for protest i Islands parlament
[Netavisen – links 7.1.11] Modkraft
Ni aktivister risikerer fængsel på livstid for at »true« og »angribe« det islandske parlament i forbindelse med en fredelig happening under »kasserolle«-revolutionen på den kriseramte ø for to år siden

Byggeriet: Gamle håndværkere må give op
[Netavisen – links 7.1.11] avisen.dk
Arbejdsgiverorganisationen Håndværksrådet, der repræsenterer mere end 20.000 virksomheder, melder ud, at unge håndværkere ikke kan klare at arbejde, til de skal pensioneres

Mærsk skovler milliarder ind
[Netavisen – links 7.1.11] epn
Skibsrederen har øget sin formue med adskillige mia., siden aktien nåede bunden i marts 2009

Efterlønnen er betalt af brugerne
[Netavisen – links 6.1.11] Modkraft
Staten har hentet pengene til efterlønnen hos lønmodtagerne selv. Da ordningen blev indført i 1979 fløj kontingent til a-kasse og arbejdsmarkedsskatter nemlig i vejret. Efterlønnerne har altså betalt store dele af efterlønnen selv.
Se også
Vi betaler selv efterlønnen Arbejderen

Efterløn: Selv om alle er enige, behøver det ikke være sandt
[Netavisen – links 6.1.11] Information
Det hjælper ikke på statsunderskuddet at fjerne efterlønnen, mener økonomiprofessor Jesper Jespersen. Dermed sår han tvivl om den centrale 'sandhed' i økonomidebatten: At vi snart mangler arbejdskraft og kan skaffe den ved at fjerne efterlønnen

Afskaffelse af efterløn øger OK-krav
[Netavisen – links 6.1.11] Business
Løkke Rasmussen har – sandsynligvis utilsigtet – åbnet for, at fagbevægelsen nu finder det legalt at rejse nye krav om trygheds og seniorordninger i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger

3F varsler massefyringer
[Netavisen – links 6.1.11] avisen.dk
Over 100 vil blive afskediget hos fagforeningen 3F. Fusion og fald i antallet af medlemmer er årsagen til den kommende fyringsrunde

Forældre vrager madordning
[Netavisen – links 6.1.11] Berlingske Tidende
»Politisk makværk«. Det angiver Forældrenes Landsforening som årsag til, at forældre landet over frabeder sig den kommunale madordning

700.000 offentlig ansatte gidsler i valgkamp
[Netavisen – links 5.1.11] avisen.dk
Efter planen er overenskomstforhandlingerne for 700.000 offentligt ansatte slut om en måneds tid. Men efterlønsdebat og ikke mindst et valg kan gøre medarbejderne til gidsler

Region Hovedstaden: 900 lys for tomme kitler
[Netavisen – links 5.1.11] Dagbladet Arbejderen
Ansatte i Region Hovedstaden tændte i går 900 lys: Eet for hver af deres kollegaer, der i 2010 var blevet fyret

Norsk militær skjuler antallet af hårdt sårede i Afghanistan
[Netavisen – links 5.1.11] Verdens Gang (no)
En soldat blev lam, en anden blind, en tredie mistede benet og en fjerde er 97 prcsent invalid. Men kun to er opført som alvorligt skadet i militærets oversigt.

Uden efterløn: Ældre i Norden ryger på førtidspension
[Netavisen – links 5.1.11] avisen.dk
Dobbelt så mange ledige ældre. Dobbelt så mange førtidspensionister. Og mange flere sygedage. Det venter de danske ældre, hvis man kigger på vores nordiske nabolande. Der er der nemlig ingen efterløn.

Strandet miljøplan kan give hul i statskassen
[Netavisen – links 5.1.11] Politiken
Regeringen er på vej til at droppe kvælstofkvoter til landbruget.

ROJ TV rejser erstatningssag
[Netavisen – links 5.1.11] Berlingske
Den kurdiske TV-station vil kræve erstatning for de danske myndigheders indefrysning af dens bankkonti, efter at landsretten har underkendt indefrysningen

SF trækker dagpengeløfte tilbage
[Netavisen – links 5.1.11] avisen.dk
Hvis SF og S kommer til magten vil SF ikke trække regeringens dagpengereform tilbage alligevel. To år veksles ikke automatisk til fire

Nordiske lande har hævet pensionsalderen
[Netavisen – links 4.1.11] Information
EU har hævet pensionsalderen som en del af kriseløsningen. De nordiske "velfærds"lande holder sig bestemt ikke tilbage

Landmænd får gaver, men slipper for grønne krav
[Netavisen – links 4.1.11] Politiken
Landmændene har allerede skummet fløden i planen "Grøn vækst", men har været fritaget for at opfylde kravene. Danmarks Naturfredningsforening kalder planen »en gavebod« for landbruget                       

Efterlønnere dør tidligere
[Netavisen – link 04.01.11] avisen.dk
Folk, der går på efterløn som 60-årige, lever i gennemsnit i kortere tid end folk, der fortsætter på arbejdsmarkedet. For mandlige efterlønnere drejer det sig om 2,2 år, mens kvinder på efterløn i gennemsnit lever 1,3 år kortere. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd konstaterer samtidig, at nyfødte fremover først kan gå på pension i alder af 73½!

Efterlønsreform lader mindst 20.000 i stikken
[Netavisen – links 4.1.11] Information
De mest nedslidte må forsørges på andre ordninger som revalidering, sygedagpenge, førtidspension og fleksjobordninger. Men ifølge økonomer er det langt fra alle, der kan se frem til en alternativ ordning

Unge hårdt ramt af dyrere bus og tog
[Netavisen – link 04.01.11] DR
Over 90.000 unge mærker nu stigninger på op til 80 procent på deres uddannelseskort til bus og tog. Prisforhøjelserne trådte i kraft fra årsskiftet og er en konsekvens af regeringens besparelser. 

Sverige centrum i USA’s nye cyberkrig
[Netavisen – link 03.01.11] Dagens Nyheter (sv)
USA udvider de traditionelle arenaer for krigsførelse med krig på nettet, underlagt den nye Cyber Command. Internettet har et vigtigt fysisk knudepunkt i Sverige, og derfor er svenskerne nu underlagt denne amerikanske kommando

Ledige sikrer jobfirmaer millioner
[Netavisen – link 03.01.11] DR
De sidste par år har været en gylden tid for de private aktører på markedet for aktivering af ledige

Rigmænd kryber i skatte- og kreditorly
[Netavisen – link 03.01.11] business.dk
Den ene af de to stiftere af Saxo Bank, Lars Seier Christensen, satte fokus på det høje danske skattetryk, da det for få måneder siden kom frem, at han satte sin store patriciervilla nord for København til salg og flyttede til Schweiz med hele familien og sin formue.

Prisen for en dansker
[Netavisen – links 2.1.11] Berlingske Tidende
Der er løgn, forbandet løgn og Statistik: Danish Rational Economic Agents Model, en såkaldt uafhænig forskningsinstitution under Finansministeriet har produceret en befolkningsfremskrivning til den liberalistiske propaganda organisation Cepos der viser at et hvert nyt menneske i løbet af sin levetid bliver en underskudsforretning for staten på 850.000 kr.. Fremskrivninger er en af de fupvidenskaber der udgør hjørnestenene i borgerskabets ideologiske kamp for fremme af uvidenhed.

________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder