Netavisens nyhedslinks uge 34
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Opfordring: "En borgerpligt at hjælpe Dragsdahl"
[Netavisen - link 28.08.10] Politiken
Vi opfordrer alle til at forhindre, at Dragsdahl bliver økonomisk ruineret, skriver fremtrædende debattører. Derfor opfordrer vi alle andre på tværs af politiske skel til at forhindre, at Dragsdahl skal blive økonomisk ruineret af en milliongæld, blot fordi han ønskede at rense sit navn – og sågar vandt sin sag mod professor Bent Jensen, der havde beskyldt ham for at være KGB-agent.

Kommuner gambler for milliarder
[Netavisen - link 28.08.10] Politiken
Halvdelen af landets kommuner har kastet sig ud i en omfattende casinoøkonomi for skatteydernes regning viser undersøgelse. 42 ud af de 75 kommuner, som har besvaret spørgsmålene, har lånt penge i schweizerfranc i perioden fra 2007 til 2009.

Århus: Kæmpe nedskæringer i vente
[Netavisen - link 27.08.10] stiften.dk
Århus Kommune skal spare mellem 350 og 400 mio. kr. på servicen til borgerne i 2010.

Hovedstadens sygehuse planlægger nedskæringer på 600 millioner
[Netavisen - link 27.08.10] DR
I alt planlægger de 13 hospitaler i regionen at nedlægge omkring 900 stillinge. Rigshospitalet rammes hårdest med planen om at nedlægge 283 stillinger. Men også Herlev Sygehus, Region Hovedstadens Psykiatri og Hvidovre Hospital vil nedlægge stillinger i stort tal: Henholdsvis 150, 130 og 107 årsværk.

Flere ex-soldater havner i kriminalitet
Netavisen - link 27.08.10] DR
Et stigende antal tidligere danske besættesoldater ender i landets fængsler.

Dramatisk stigning i bruttoledigheden
[Netavisen - link 26.08.10] AE
Nye arbejdsløshedstal: Største stigning i bruttoledigheden siden efteråret 2009. Til sammenligning er den registrerede ledighed faldet med 800 personer. Forskellen afspejler, at aktiveringen er steget markant den seneste måned. AE vurderer, at arbejdsløshedskurven ikke er knækket endnu.

Antallet af langtidsledige er eksploderet
[Netavisen - link 26.08.10] 3F
De langtidsledige bliver flere og flere. I mange 3F-afdelinger er langtidsledigheden vokset med flere hundrede procent.

Fængselsfanger knokler for hemmelige firmaer
[Netavisen - link 25.08.10] avisen.dk
Firmaer truer Kriminalforsorgen til at holde det hemmeligt, at fængselsindsatte producerer deres produkter. Timeløn: 10 kr.

27 banker er i risikozonen
[Netavisen - link 25.08.10] epn.dk
27 danske, færøske og grønlandske banker overskrider mindst en af de fem grænseværdier, som Finanstilsynet har opstillet i den såkaldte tilsynsdiamant, der skal afsløre de banker, hvis bankdrift sker med forhøjet risiko.

Rigshospitalet vil nedlægge 283 stillinger
[Netavisen - link 25.08.10] Information
Regeringens hestekiur betyder at Rigshospitalet igen skal fyre. Denne gang med besparelser omkring 160 millioner kroner til næste år, og det betyder ifølge det budgetforslag for 2011, som hospitalsledelsen har givet til Region Hovedstaden, at hospitalet vil nedlægge 283 stillinger.

Århusianske buschauffører frygter massefyringer
[Netavisen - link 25.08.10] 3F
Spareplaner ser nu ud til også at ramme hårdt blandt chaufførerne i Århus-området. Op mod 60 chauffører risikerer en fyring.

Unge går på barrikaderne: Regeringen svigter fremtiden
[Netavisen - link 24.08.10] Politiken
Flere elever i klasserne, ingen nye undervisningsmaterialer og færre unge, der får en uddannelse. Det frygter landets elev- og studenterorganisationer og en række ungdomsfagforbund under LO. De er gået i gang med at forberede store protestdemonstrationer på Folketingets åbningsdag 5.oktober.

Strammeste finanslov i 25 år
[Netavisen - link 24.08.10] ae.dk
Regeringen lægger med finansloven for 2011 op til en finanslov, der ikke er set strammere siden Kartoffelkuren i 1980’erne.

FOA: Finansloven bør indeholde hjælp til kommunerne
[Netavisen - link 24.08.10] FOA
Det er deprimerende at erfare, at finansloven kun lader stå til i forhold til kommunerne, mener FOA. Den kommunale økonomi har brug for en livgivende saltvandsindsprøjtning meget, meget hurtigt.

3F: Nye regninger til langtidsledige
[Netavisen - link 24.08.10] 3f
Finansloven for 2011 byder på besparelser i stedet for planer for flere job og gang i økonomien. Det påpeger 3F, der frygter konsekvensen for de langtidsledige. Her er sket en tredobling på to år.

Offentligt ansatte "skylder" i løn
[Netavisen - link 24.08.10] Politiken
Her går det godt: Snart skal op mod 700.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og i staten forhandle nye overenskomster på plads med arbejdsgiverne. Men en lønstigning det første år kan de godt skyde en hvid pind efter. De fik heller ikke de allerede ok-aftalte lønstigninger i april.

Kommuner vil tvinge ældre på plejehjem
[Netavisen - link 24.08.10] Politiken
De allersvageste ældre skal ikke regne med, at der i fremtiden er råd til over 20 timers ugentlig hjælp i egen bolig. Derfor skal kommunerne have mulighed for at tvangsflytte disse ældre til en plejebolig, lyder et kontroversielt forslag i et nyt ældreudspil fra kommunernes forening, KL.

Flere danske soldater må sendes hjem
[Netavisen - link 24.08.10] Information
Flere hårdt sårede soldater end nogensinde og en eksplosiv stigning i antallet af psykisk nedslidte soldater. Dette er baggrunden for, at 10 procent af de danske soldater i Afghanistan nu bliver sendt hjem før tiden.

Staten har giganttab på spekulanter
[Netavisen - link 24.08.10] DR
Ejendomspekulanternes hærgen på det danske ejendomsmarked koster en række banker og statskassen minimum 10 milliarder kroner.

Staten har gæld på 700 milliarder
[Netavisen - link 23.08.10] DR
Nu skylder den danske stat 700 milliarder væk. Tallene stammer fra Nationalbanken fra juli måned, og er det højeste niveau i fem år.

Kommunerne misbruger ledige som billig arbejdskraft med løntilskud
[Netavisen - link 23.08.10] Ugebrevet A4
Mens kommunerne sparer og fyrer medarbejdere, ansætter de i stor stil folk på løntilskud. Alene i år har det offentlige oprettet 9.000 ekstra løntilskudsjob. Folk på løntilskud er billige i drift og overtager opgaver og stillinger i det offentlige, lyder kritikken fra fagforeninger.

SFs højredrejning
[Netavisen - link 23.08.10] TV Syd
SF stemmer igennem de seneste 10 år for langt flere af regeringens forslag end tidligere påviser ikke uventet en analyse for Ugebrevet A4

Kronisk syge tegner sig for næsten 80 pct af sundhedsudgifterne
[Netavisen - link 22.08.10] Berlingske Tidende
Kronisk syge tegner sig i dag for op mod 80 procent af Danmarks sundhedsudgifter, der er eksploderet over de seneste år. En hastigt voksende gruppe danskere lever med én eller flere kroniske lidelser som hjerte-kar-sygdomme, rygerlunger og kræft.

Endnu 5 danske besættere såret i Helmand
[Netavisen - link 22.08.10] Politiken
Torsdag såredes 5 danske besættere så alvorligt, at hæren måtte informere offentligheden. Lørdag indgik fem mere i statistikken.


________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder