Netavisens nyhedslinks uge 33
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Kronisk syge tegner sig for næsten 80 pct af sundhedsudgifterne
[Netavisen - link 22.08.10] Berlingske Tidende
Kronisk syge tegner sig i dag for op mod 80 procent af Danmarks sundhedsudgifter, der er eksploderet over de seneste år. En hastigt voksende gruppe danskere lever med én eller flere kroniske lidelser som hjerte-kar-sygdomme, rygerlunger og kræft.

Endnu 5 danske besættere såret i Helmand
[Netavisen - link 22.08.10] Politiken
Torsdag såredes 5 danske besættere så alvorligt, at hæren måtte informere offentligheden. Lørdag indgik fem mere i statistikken.

Flere borgere bliver smidt sat på gaden
[Netavisen - link 21.08.10] Politiken
Antallet af danskere, der må gå fra hus og hjem, har aldrig været højere. Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af danskere, der bliver sat på gaden, har været støt stigende over en årrække. Sidste år blev beboere smidt ud af deres boliger i 3.912 tilfælde mod 1.823 udsættelser i 2002.

Markedsgørelse fører til kolonihavemassakre
[Netavisen - link 21.08.10] Modkraft
Statsforvaltningen har besluttet at, kommuner fremover skal opkræve haveleje på landets kolonihaver efter markedsværdi. Resultat: Femdobling af lejen. Afgørelsen bygger på misforståelse, mener Kolonihaveforbundet.

Politibetjent slipper billigt for Ungdomshusløgn
[Netavisen - link 20.08.10] Modkraft
Vicepolitikommissær slipper med en advarsel efter at have opdigtet oplysninger om stenkast fra Ungdomshus-demonstranter. De falske oplysninger førte til varetægtsfængslinger af alle 49 demonstranter og tilskuere, der blev anholdt i en "knivtangsmanøvre".

Klimafolk kalder Byretten for deres nye "værested"
[Netavisen - link 20.08.10] Modkraft
Klima-aktivister demonstrerede onsdag foran Byretten i København. I de nærmeste uger skal retten tage stilling til om fire af de ledende klimaaktivister skal i fængsel for deres rolle ved demonstrationer under COP15-topmødet.

Historikere: Åbn kongelige arkiver
[Netavisen - link 19.08.10] Politiken
Mens adgangen til arkiver i Danmark er blevet lempet gennem de senere år, er der ikke sket meget med adgangen til de kongelige arkiver. Her får historikerne nej, hvis de f.eks. ønsker adgang til kong Christian X’s private arkiver. Selv om kong Christian X havde stor indflydelse på dansk udenrigspolitik, Danmarks rolle under Første Verdenskrig og i 1920 afsatte den danske regering.

Tilliden til politiet har aldrig været dårligere
[Netavisen - link 19.08.10] Politiken
Danskernes tillid til politiet er på det laveste niveau, man nogensinde har registreret.

Danskere vil have mildere straffe
[Netavisen - link 19.08.10] Politiken
Danskerne er ikke nær så skrappe over for hård kriminalitet, som politikerne ellers foregiver med deres "lov og orden" optrapning.

Folkebevægelsen kræver dementi af regeringen
[Netavisen - link 18.08.10] Folkebevæghelsen Mod EU
Dansk EU-formandskab i 2012 skal gennemføre aftale om EU-skat, lyder det fra Bruxelles. – Er det regeringens prioritet?, spørger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen og kræver et dementi af udenrigsministeren.

De fattigste bor i storbyerne
[Netavisen - link 18.08.10] 3F
De fire største kommuner er blandt de 12, der har de fattigste familier i Danmark.

Udlicitering af arbejdsløse koster kassen
[Netavisen - link 18.08.10] Modkraft
Regeringens favorisering af kommuner der udliciterer deres beskæftigelsesindsats medfører dårligere og dyrere løsninger. Sådan lyder kritikken fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og SF.

Kongen ville afgive Danmark efter glemt slag
[Netavisen - link 18.08.10] Politiken
Christian IX var selv vokset op i det sydlige Slesvig, han var på mange måder meget mere tysk end dansk, og han fostrede nu den tanke, at Danmark kunne indtræde i Det Tyske Forbund for at redde stumperne.

Ingen menige FOA-medlemmer fyres på Håndværkerhaven
[Netavisen - link 17.08.10] FOA
Københavns kommune har nu afsluttet personalesagerne efter sommerens TV 2-anklager om snyd og svindel i den københavnske hjemmepleje. Ingen menige medlemmer af FOA er således bortvist eller fyret som følge af TV 2´s såkaldte afsløringer.

Klimaaktivister: Vi er uskyldige
[Netavisen - link 17.08.10] Modkraft
Fire volds- og hærværkstiltalte klimaaktivister, der organiserede civil ulydighed under COP15, er fuldstændig uskyldige og bør frikendes for alle anklager. Det mener Klimakollektivet, der går på gaden under kommende retssag.

Landsoversigt: Lukningstruede skoler
[Netavisen - link 17.08.10] TV2.dk
Her en liste over kommuner, der overvejer at lukke skoler - med følgende antal skoler der er i spil:

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet
[Netavisen - link 16.08.10] ae.dk
Børnefattigdommen i København, Århus og Odense koncentreres i stigende grad i bestemte områder. Hårdest ramt er Gellerup i Århus, hvor hvert fjerde barn lever i fattigdom og Vollsmose, hvor hvert femte barn lever i fattigdom. Dermed er der på få år tale om en tredobling af fattige børn i ghettoområder, der i forvejen er hårdt ramt af børnefattigdom.

Staten favoriserer private jobfirmaer for millioner
[Netavisen - link 16.08.10] Ugebrevet A4
Det udløser en økonomisk bonus til kommunerne, hvis de udliciterer administrationen af indsatsen over for ledige til private jobfirmaer. Men ikke hvis kommunerne selv løser opgaven.

Lukkedagene er forvandlet til lukkeuger
[Netavisen - link 16.08.10] Ugebrevet A4
De løsrevne lukkedage er afskaffet. Til gengæld må forældre og børn døje med lukkede institutioner i hele uger ad gangen. Ifølge ny undersøgelse holder 42 procent af landets kommuner deres vuggestuer og børnehaver lukket i to uger eller mere i år.

Norsk EU-modstand er stabilt høj
[Netavisen - link 16.08.10] Nationen (no)
Hvis der var valg om EU-medlemskab i dag, ville nej-siden i Norge vinde cirka 70-30.

________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder