Netavisens nyhedslinks uge 02
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder


Sjovere at være aktionær end lønmodtager
[Netavisen - link 17.01.10] Politiken
Virksomheder betaler store udbytter til ejerne - og kræver ro om lønnen.

Danskerne vil beholde efterlønnen
[Netavisen - link 17.01.10] Jyllandsposten
Kun hver tredje dansker støtter den planlagte forhøjelse af efterlønsalderen fra 60 til 62 år. Endnu færre er klar til at fremrykke ændringen.

50.000 går på efterløn fra arbejdsløshed
[Netavisen - link 17.01.10] Politiken
Næsten 50.000 af de 130.000 nuværende efterlønsmodtagere var arbejdsløse på det tidspunkt, da de gik på efterløn.

Løkke og Co: Danmark skal på hestekur
[Netavisen - link 16.01.10] Berlingske Tidende
De gyldne løfters tid er forbi, og danskerne skal på økonomisk slankekur. Det varsler statsministeren, der bakkes op af Dansk Folkeparti. Vil bl.a. have minus-løsning for de kommunale budgetter 2010 ("0-løsning")

Hvert fjerde job i byggeriet væk på to år
[Netavisen - link 16.01.10] avisen.dk
Den økonomiske krise har sendt tusindvis af håndværkere til tælling. Byggeriet beskæftiger i dag knap 36.000 færre end for to år siden.

Hr. og fru Danmark sidder i gæld til halsen
[Netavisen - link 16.01.10] avisen.dk
Pæne mennesker med job og bil går ned med kæmpegæld. Der er tre-fire måneders ventetid på Forbrugerrådets nye gældsrådgivning.

Efterlønnere kommer ofte fra arbejdsløshed
[Netavisen - link 16.01.10] Berlingske Tidende
Mange af de mennesker, der går på efterløn, kommer fra en tilværelse som arbejdsløs. De vælger ikke arbejdslivet fra, men har længe været uden beskæftigelse

V afviser forsøg på at undgå sygehusfyringer
[Netavisen - link 16.01.10] DR
De fyrede på Herlev Sygehus skal ikke sætte næsen op efter at få deres job tilbage. Regeringspartiet Venstre afviser et redningsforslag fra Socialdemokraterne og SF og står fast på den økonomiaftale, man har indgået med Danske Regioner.

Hr. og fru Danmark sidder i gæld til halsen
[Netavisen - link 16.01.10] avisen.dk
Pæne mennesker med job og bil går ned med kæmpegæld. Der er tre-fire måneders ventetid på Forbrugerrådets nye gældsrådgivning.

Pædagogstillinger nedlægges i stor stil
[Netavisen - link 15.01.10] BT
Alt imens hospitalerne er i gang med massefyringer, er antallet af pædagogstillinger også på kraftig nedtur. I 2008 blev der nedlagt 239 stillinger, mens 456 stillinger forsvandt i 2009 - en stigning på 91 procent.

Dyrere børnepasning
[Netavisen - link 15.01.10] FOA
Prisen på at få passet børn stiger væsentligt mere end de generelle prisstigninger. Specielt vuggestuepladser bliver væsentligt dyrere. Kommunernes undskyldning er madordninger, men næsten alle vuggestuebørn får mad i forvejen.

Flertal for fri hash i København
[Netavisen - link 15.01.10] DR
Fri hash - leveret af Københavns Kommune. Det var der bred enighed om, da forslaget fra overborgmester Frank Jensen blev behandlet på det første møde i den nye Borgerrepræsentation.

Ældresagen: Nu er det nok!
[Netavisen - link 15.01.10] Ekstrabladet
Nedskæringer på Herlev Hospital kan koste patienter på medicinske afdelinger personlig pleje og mad - for ikke at tale om deres liv. Ældresagen raser.

Nedskæringer presser de ansatte
[Netavisen - link 15.01.10] DSR
De ansatte i sundhedsvæsenet må løbe stærkere. Det er konsekvensen af de mange nedskæringer i regionerne.

Klimaaktivister udvandrede fra dialogmøde med politiet
[Netavisen - link 15.01.10] Modkraft
Climate Justice Action og Klimakollektivet udvandrede torsdag fra et dialogmøde med politiet, som de beskylder for at være politisk styret, diskriminerende og til fare for forsamlingsfriheden.

Behandlingsgarantien ruinerer sygehusene og fremmer privatisering
[Netavisen - link 14.01.10] berlingske.dk
Flere sygehuse melder om budgetunderskud på millioner, men vi kan forvente flere budgetkriser. Sundhedssystemet er ikke sikret økonomisk, vurderer ekspert. Regeringen har givet behandlingsgaranti men ikke penge nok til behandling.

Hjertestop på Herlev
[Netavisen - link 15.01.10] Arbejderen
Afmagt og vrede bølgede gennem aulaen, da hundredevis af sygeplejersker tirsdag aften holdt stormøde om massefyringerne på Herlev Hospital

Hospitalsfyringer belaster plejehjem og hjemmeplejen
[Netavisen - link 14.01.10] DR

Fagforbund raser over sygehusfyringer
[Netavisen - link 14.01.10] avisen.dk

Løsladt klimaaktivist: Jeg var en syndebuk
[Netavisen - link 14.01.10] Modkraft
Italiensk astrofysiker blev frikendt for flaskekast og løsladt onsdag. Han fastholder, at modstanden mod COP15 var en succes, selvom han måtte holde både fødselsdag, jul og nytår i Vestre Fængsel.

Dyrere og dårligere daginstitutioner
[Netavisen - link 14.01.10] DR
Prisen på en plads i vuggestue eller børnehave er steget mere end dobbelt så meget som pris- og lønudviklingen i samfundet, vurderer ny undersøgelse fra FOA.

FOA indkalder til stormøde
[Netavisen - link 13.01.10] FOA
FOA indkalder alle tillidsrepræsentanter i Region Hovedstaden til stormøde den 19. januar. De skal afgøre, hvordan man skal forholde sig til massefyringer på hospitalerne.

Nul hjemmesmurte madpakker i København
[Netavisen - link 13.01.10] Information

Forældreforening advarer mod flugt fra madordning
[Netavisen - link 13.01.10] Information
Hvis politikerne dropper madordning til børn nu, så bliver det aldrig til noget, advarer forældreforening.

Italiensk klimaaktivist er frifundet på trods af politiets vidneudsagn
[Netavisen - link 13.01.10] Politiken
Den 34-årige italienske astrofysiker, Luca Tornatore, blev ved byretten i København frikendt for tiltalen om, at han havde kastet to flasker mod politiet under nogle uroligheder i forbindelse med COP15 topmødet i København i december. I Italien har der været omfattende protester mod hans varetægtsfængsling, der kom til at vare 30 dage, frem til nu.

Dom sætter spørgsmålstegn ved danske visitationszoner
[Netavisen - link 13.01.10] Politiken
En ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol imod vilkårlige tvangsmæssige visitationszoner sætter stort spørgsmålstegn ved lovligheden af de danske visitationszoner.

Dansk støttte til Somalia forværrer konflikt
[Netavisen - link 13.01.10] Information
Den danske nærområdepolitik er med til at forværre konflikten på Afrikas Horn, mener forskere og bistandsorganisationer. Her er sult, håbløshed og rekruttering til terror hverdag for mere end to millioner somaliske flygtninge.

Besparelserne rammer også patienterne
[Netavisen - link 13.01.10] DSR

Sygehuse massefyrer og benytter dyre privathospitaler samtidig
[Netavisen - link 13.01.10] Politiken
Mens hovedstadens hospitaler massefyrer har Regrion Hovedstaden brugt 175 millioner på at videresende patienter til dyrere behandling på privathospitaler.

Besparelser en falliterklæring for sygehusene
[Netavisen - link 13.01.10] DR
Det er en falliterklæring for den danske sygehuspolitik, at der nu følger afskedigelser og trecifrede millionnedskæringer på en lang række danske sygehuse, udtaler de store personale-organisationer på sygehusområdet - Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd og FOA.

Tilliden til sygehusvæsenet er på vej i bund
[Netavisen - link 13.01.10] FOA, DSR, YL

Regeringen vil privatisere universiteterne
[Netavisen - link 13.01.10] Berlingske Tidende
Regeringen vil lnu gøre det muligt at privatisere de otte offentlige universiteter herhjemme.

Børn skal straffes som voksne
[Netavisen - link 12.01.10] TV2
Ungdomsfjendsk Løkke-regering vil nedsætte den kriminelle lavalder og straffe børn som voksne forbrydere - på trods af al ekspertise.

Uafhængig hollandsk rapport: Irak-krigen stred mod folkeretten
[Netavisen - link 12.01.10] Berlingske Tidende
Uafhængig hollandsk rapport fastslår at Irak-krigen ikke kunne begrundes i den FN-resolution, som var Danmarks juridiske grundlag for at gå ind i krigen. Det er hvad antikrigsbevægelsen hele tiden har påstået - og det er det danske parlamentariske systems skændsel at der ikke er foretaget en uafhængig undersøgelse af grundlaget for Foghs oG Per Stg Mø'llers Irak-krig.

Klimafængslinger skader Danmarks omdømme
[Netavisen - link 12.01.10] Politiken
Manifestationer, demonstrationer og protester har ramt danske konsulater og ambassader rundt omkring i Europa efter klimatopmødet i december i København, fortæller Udenrigsministeriet.

Demonstranterne skal skræmmes
[Netavisen - link 11.01.10] The Guardian (eng)
Polititaktikken, som blev anvendt ved det nylige topmøde i København, undergraver retten til fredelig protest. Øgede politibeføjelser er en international tendens, som følge af ny lovgivning a la 'lømmelpakken' - the 'hooligan package'

Flere unge bukker under og får førtidspension
[Netavisen - link 11.01.10] Politiken
Flere unge bukker under for de forventninger, der stilles til dem i et system indrettet som en konkurrence- og udskilningsmekanisme. For over halvdelen af de unge som falder igvennem er det psykiske lidelser som angst og depression, der blokerer vejen til uddannelse og arbejdsmarked, viser ny rapport.

Ledigheden rammer totalt skævt
[Netavisen - link 11.01.10] Fagbladet 3F
Stigningen i ledigheden er vokset eksplosivt og skævt, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder