Netavisens nyhedslinks uge 25
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Stigende rekrutteringsproblemer i dagplejen
[Netavisen - link 21.06.08] FOA
Forældres tilfredshed med dagplejen er helt i top, og kommunerne ønsker at bevare dagplejen, som er det største dagtilbud til de små børn. Alligevel er problemerne med at skaffe dagplejere større i dag end for bare et år siden.

Rapport om trafikdrab hemmeligholdes
[Netavisen - link 21.06.08] Politiken
Højere fart medfører flere trafikdræbte, viser rapport i Transportministeriet. Men forskerne har haft forbud mod at offentliggøre den. Den korrupte regering har en gang hævet fartgrænserne, og planlægger igen at sætte dem i vejret.

Asylaktivister trængte ind i byretten
[Netavisen - link 20.06.08] Modkraft
Omkring 20 aktivister trængte ind i Københavns Byret under en demonstration mod udvisning af flygtninge til Irak.

Svensk aflytningslov vedtaget
[Netavisen - link 19.06.08] SR (sv)
Sent onsdag aften bankede rigsdagen en ny aflytningslov igennem. Försvarets Radioanstalt, FRA, tillades at overvåge al teletrafik som går gennem kabel til og fra Sverige. Beslutningen er mødt med hård kritik.
Se også
Ja til ny aflytningslov Aftonbladet (sv)

Sverige gør sig til overvågningsstat
[Netavisen - link 19.06.08] DR
Vedtagelsen af den såkaldte FRA-lov i Sverige onsdag aften, gør Sverige til en af de stater i verden, der går længst i overvågning af borgernes elektroniske kommunikation.

Dansk Sygeplejeråds kongres godkendte overenskomst-forliget
[Netavisen - link 18.06.08] Arbejderen
Kongressen anbefaler medlemmerne at stemme ja til det smalle forlig som er ude til urafstemning hos medlemmerne.

Kommuneaftale 09 betyder indskrænkninger i velfærden
[Netavisen - link 17.06.08] Modkraft
Aftalen om kommunernes økonomi for 2009 bliver en af de ringeste under den nuværende regering, idet der fra 2003 til og med 2008 i gennemsnit er givet mellem 800 og 850 mio. kr til vækst men reelt indeholdt nedskæringer i praksis. For 2009 står den på nulvækst og betyder markante forringelser.

Danskerne siger nej til øget privatisering og udlicitering
[Netavisen - link 17.06.08] FOA
Venstre åbenbarer deres minimalstat og vil lade private virksomheder byde ind på alt fra driften af folkeskoler til pleje af ældre. En vidtgående privatiseringsplan, som danskerne ifølge en ny undersøgelse, takker nej til.

Krav om stop for traktaten
[Netavisen - link 16.06.08]politiken.dk
Lissabontraktaten er død og skal derfor begraves nu, mener DF efter det irske nej. Men om de vil sætte magt bag udtalelsen overfor deres venner i Fogh-regeringen er mere end tvivlsomt. Enhedslisten støtter kravet.

Rød-grønne krigsforbrydere med fredsprofil
[Netavisen - link 16.06.08] Revolusjon (no)
I Norge er det "socialistiske venstreparti" SV med i regeringen, der har sendt tropper til Afghanistan. Med NATO-humanisme retfærdiggøres besættelsesstyrkernes brutalitet, og SV med sin gamle antikrigsprofil er det mest ildelugtende element i regeringens krigspropaganda.

Her går fattigdomsgrænsen
[Netavisen - link 16.06.08] jp.dk
I en ny undersøgelse sætter danskerne tal og ord på, hvad det vil sige at være fattig i Danmark.

Muslimske læger advarer mod tonen
[Netavisen - link 16.06.08] jp.dk
Lægernes tone i indvandrerdebatten er blevet så rå, at læger med indvandrerbaggrund advarer mod konsekvenserne: Hvis det menneskesyn, som enkelte læger har tilkendegivet, blot smitter delvist af på lægegerningen, vil de pågældende læger ikke kunne undgå at forskelsbehandle danskere og muslimer, lyder kritikken.

Det fri sygehusvalg suspenderes
[Netavisen - link 14.06.08] Politiken
Regionernes økonomi er på plads. Som konsekvens af den omfattende konflikt mister danskerne deres behandlingsgaranti.

________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder