Netavisens nyhedslinks uge 17
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue


Se også den særlige linkside
OK2008 - Storkonflikt

Den krigsgale regeringskoalition har bragt dansk militær i knæ: Forsvaret frygter for sin eksistens
[Netavisen - link 27.04.08] Jyllands Posten
Officererne forlader forsvaret i så højt et tempo, at forsvarets ledelse mener, at hele grundlaget for forsvaret kan være væk om få år, ligesom Danmark kan blive tvunget til at opgive internationale missioner. Og det bliver stadig sværere at få soldater. Årsagen: Danmarks ulovlige krige. Den krigsgale regeringskoalition har smadret sit militær. Send Fogh til NATO!

Ny succes for Fogh: De offentlige bygninger falder fra hinanden
[Netavisen - link 27.04.08] Politiken
Den offentlige sektor er ved at falde fra hinanden – helt bogstaveligt. Næsten uanset hvor man vender sig hen, er vedligeholdelsen af offentlige bygninger og infrastruktur nu så ringe, at det vil koste mindst 70 milliarder kroner bare at rette nogenlunde op på mange års forsømmelser. Send Fogh til Bruxelles.

Foghs politik truer museerne og kulturarven
[Netavisen - link 27.04.08] Politiken
Smertegrænsen er nået for, hvad danske fonde kan bidrage med til museerne, siger direktør i Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Fogh og Co. er i fuld gang med at smadre den danske kulturarv.
Se også
Private penge styrer kunstmuseerne Politiken

Danske veje bukker under for tropeskyl og stærke vindstød
[Netavisen - link 27.04.08] Ingeniøren
Vejdirektoratet slår alarm: Det er nødvendigt med kraftigere dræn og vindskærme for at sikre de danske veje mod subtropiske vejrtyper. Fogh og Co slår til igen: Jernbanenettet, kloakeringssystemet og de offentlige bygninger er i forvejen nedslidt.

Afdragsfrie lån får skyld for boligkollaps
[Netavisen - link 26.04.08] Politiken
Bankøkonomer giver afdragsfrie lån skyld for boligkollaps og fraråder nu unge mod at købe ejerboliger.

Amnesty: Flyafsløringer bør føre til undersøgelse
[Netavisen - link 25.04.08] Newspaq
USA har i syv år haft mulighed for at benytte dansk luftrum og danske lufthavne i krigen mod terror. Det skal undersøges om Danmark har medvirket til tortur.

Minister i skudlinjen efter CIA-flyvninger
[Netavisen - link 25.04.08] Berlingske Tidende
Transportministeren erkender, at Danmark gav USA tilladelse til overflyvninger. Støttepartiet Dansk Folkeparti vil ikke være med til en undersøgelse.

Pernille Rosenkrantz forlader Enhedslisten
[Netavisen - link 25.04.08] Politiken
Enhedslistens Pernille Rosenkrantz-Theil melder sig ud af partiet, skriver hun på sin blog

DSU smider 'gule' medlemmer ud
[Netavisen - link 25.04.08] Politiken
Medlemmer af de billige strejkebryderfagforeninger skal ud. LO-formand vil have moderpartiet til at følge trop.

Danmark og Tyskland ratificerer Lissabon-traktaten samtidig
[Netavisen - link 24.04.08] Isabella Balkerts blog - Nyhedsavisen
Både Danmark og Tyskland ratificerede EU traktaten torsdag den 24. april, een dag efter Portugal rafifiserede Lissabontraktaten.

Svenske sygeplejersker strejker: Mere end 10.000 truer med at sige op
[Netavisen - link 23.04.08] Modkraft
Den svenske sundhedssektor er gået i strejke, og flere end 10.000 af dem truer med at sige op i protest mod elendig løn.
Se også
Sygeplejerskernes lønkamp: 'Det er klart vi står fast'
[Netavisen - link 23.04.08] Proletären
Lønoprøret startedes af sygeplejerskerne Fatma Aslan og Rolf Forslund på avdeling 15, lungekliniken, på Centrallazarettet i Västerås. I dag
har mere end titusind sundhedsansatte skrevet under på at ville sige op hvis der ikke kommer store lønforhøjelser.

Danskerne: Nej til regeringsindgreb i konflikt
[Netavisen - link 23.04.08] jp.dk
To af tre danskere siger ifølge meningsmåling foretaget af Rambøll Management nej til, at Folketinget griber ind og standser strejkerne, der kører på syvende døgn.

Stagnation og arbejdsløshed truer
[Netavisen - link 22.04.08] business.dk
IMF vurderer en udvikling med stagnation og arbejdsløshed i Danmark i de kommende år.

6000 dagplejere strejker fra på mandag
[Netavisen - link 21.04.08] berlingske.dk
Fra på mandag skærpes konflikten, når dagplejerne også strejker. Dermed skal forældre til 22.000-23.000 børn finde alternativ pasning hver eneste dag.

Gaveregn over privathospitaler
[Netavisen - link 21.04.08] Ugerbrevet A4
Private hospitaler og klinikker skyder op som paddehatte. Regeringen har med ventetidsgarantien og fradraget for sundhedsforsikringer skabt rammer for en drastisk udvikling af privathospitaler på det offentlige sygehusområdes bekostning.

Vælgerne: Giv nu kvinderne den løn, de fortjener
[Netavisen - link 21.04.08] FOA
Af vælgere, som stemmer på Pia Kjærsgaard, Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal, synes omkring 70 procent at der bør gives at give en særlig lønforhøjelse til de, der passer på børnene og plejer syge og ældre.

Det nødvendige kvindeoprør
[Netavisen - link 20.04.08] FOA
Når det danske samfund markerer 100-året for kvinders stemmeret, så sker det samtidig med, at kvinderne indenfor pleje, omsorg og pasning kæmper endnu en kamp om ligeværd. En kamp om reel ligeløn, udtaler Dennis Kristensen.

Venstreminister beskyldes for manipulation
[Netavisen - link 20.04.08] Politiken
Miljøminister Troels Lund-Poulsen (V) kritiseres, efter et notat viser, at en dårlig sag skal lanceres sammen med mindst to gode.

Eksplosionsfare i Enhedslisten afblæst – for i år
[Netavisen - link 19.04.08] Modkraft
Trods et turbulent år spores en vis optimisme på Enhedslistens årsmøde 2008 – også selv om medlemmerne ikke kan blive enige om, hvad partiets krise har bestået i: Modkrafts yderst EHL-venlige reportage fra partiets landsmøde.

________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder