Netavisens nyhedslinks uge 06
Danmark og Norden
Se også Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Annisette: Oprører for altid
[Netavisen - link 10.02.08] berlingske.dk
Interview med Annisette der gør personlig og politisk status forud for sin landturné med Savage Rose.

Gymnasieelever forbereder sig på landsdækkende aktioner
[Netavisen - link 10.02.08] Politiken
Regeringens finanslovsforslag, der skærer ned på uddannelserne, stik imod dens snak før valget, kan betyde strejker, besættelser og demonstrationer efter vinterferien.

Udenslandske firmaer skaber ny underklasse
[Netavisen - link 09.02.08] Politiken
Polske og tyske firmaer med billig arbejds­kraft vælter ind i Danmark og omgår alle regler.Ingen aner, hvor mange udenlanske arbejdere der er i landet.

EU: Grænseløs sundhed tilbage i skuffen
[Netavisen - link 08.02.08] Politiken
Retten til som EU-borger at få behandling i hele unionen bliver endnu en gang lagt i skuffen af EU-kommissionen. Lovforslaget er omblæst i bl.a. Danmark.
Se også
EU-lov kan blive bombe under danske sygehuse Politiken

Mærsk forurener lige så meget som hele Danmark
[Netavisen - link 07.02.08] Politiken
Klimaspecialist anbefaler, at Danmark tænker længere end vindmøller, når CO2-forbruget skal begrænses.
Se også
Minister afviser CO2-regulering af Mærsk
[Netavisen - link 07.02.08] Politiken
Skibsfartens forurening skal begrænses i internationalt regi - ellers flager rederierne bare ud, påpeger klimaministeren

Jagten imod de ledige fortsætter
[Netavisen - link 07.02.08] 3F
Ledige skal fremover søge fire job om ugen, lyder kravet fra beskæftigelsesministeren efter kritisk rapport fra Rigsrevisionen. Det kommer oveni at ledige fra midten af januar fremover én gang om ugen skal gå på internetttet på jobnet.dk og sige de søger job.

Der bliver flere af de allerfattigste
[Netavisen - link 07.02.08] Politiken
andelen af personer i den allerfattigste gruppe af danskere næsten fordoblet siden 2001. Det viser en ny undersøgelse om fattigdom og ulighed, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har stået for.

Modstand mod udsalg af konfliktretten.
[Netavisen - link 07.02.08] Fagligt Ansvar
Fingrene væk fra konfliktretten er overskriften på en underskriftsindsamling forud for ratifikationen af Lissabon traktaten i Folketinget. Initiativet er taget af LO Storkøbenhavn, Byggefagenes Samvirke og Fagligt Ansvar. Underskriftsindsamlingen vender sig ikke imod Lissabontraktaten der betyder storudsalg af dansk suverænitet, men alene imod EU-domstolens afgørelse i Vaxholmsagen, som bryder med konfliktretten. En dansk tiltrædelse af Lissabontraktaten forudsætter en erklæring om, at EU holder fingrene væk fra den danske model, lyder kravet. Underskrifterne samles via initiativets hjemmeside ”Fingrene væk fra konfliktretten”.

Omfattende razzia hos brødgiganter
[Netavisen - link 07.02.08] business.dk
For første gang er Konkurrencestyrelsen nu rykket ud med en omfattende razzia, der direkte er en konsekvens af den seneste tids voldsomme prisstigninger på fødevarer.

Nedgang i byggefag varsler økonomisk nedtur
[Netavisen - link 07.02.08] business.dk
Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsområdet er på vej ned, og regeringen skubber med sin nye finanslov yderligere til nedgangen med store besparelser på en række offentlige bygge­opgaver

Mærsk forurener lige så meget som hele Danmark
[Netavisen - link 07.02.08] Politiken
Alene fra Mærsk koncernens 1.000 skibe og aktiviteterne i Nordsøen bliver der udledt lige så meget CO2 som fra resten af Danmark tilsammen - nemlig 40-50 mio. ton om året.

Regeringen har kendt til CIA-fly i årevis
[Netavisen
- link 07.02.08]
Politiken
Allerede i maj 2005 oplyste Statens Luftfartsvæsen til regeringen, at et lille amerikansk tomotorers fly med halenummeret N379P 12 gange havde fløjet gennem dansk luftrum i de forudgående fire et halvt år.

Homo-frygt trives på arbejdspladsen
[Netavisen - link 07.02.08] Politiken
Samlet set er homofobien på tilbagetog, vurderer eksperter. I dag falder Danmarks første dom i en sag om homohikane.

Polsk dom presser danske lønvilkår
[Netavisen - link 06.02.08] 3F
Polsk maler vandt faglig sag i Danmark om 86.000 kroner. Men i Polen tabte maleren sagen i retten og måtte betale pengene tilbage.

Villys Søvndahls EU-begejstring i modvind
[Netavisen - link 05.02.08] Folkebevægelsen Mod EU
- I Folkebevægelsen glæder vi os over, at der fortsat er markant folkesocialistisk EU-modstand, udtaler Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

FOA-formand: Finanslov er pression
[Netavisen - link 05.02.08] Politiken
Regeringen vil med finansloven presse de offentligt ansatte til at være beskedne i deres lønkrav ved overenskomstforhandlingerne, mener Dennis Kristensen.

Se FOA's pressemeddelelse

S og SF i modsætning til dets vælgere i EU politiken
[Netavisen - link 05.02.08] Politiken
SF's vælgere vil beholde alle de danske EU-forbehold, viser meningsmåling.

Offentlige patienter ender bag i køen hos speciallæger
[Netavisen - link 05.02.08] berlingske.dk
Privatpraktiserende speciallæger kan tjene betydeligt mere på patienter med sundhedsforsikringer end på patienter henvist via den offentlige sygesikring.

SF'er går i protest mod EU-politik og opretter nyt parti
[Netavisen - link 04.02.08] jp.dk
Hovedbestyrelsesmedlem i SF, Erik Bach, har meldt sig ud af partiet i protest mod SF's ja til Lisabontraktaten og ønsket om ophævelse af EU forbehold.

Anholdelser ved ungdomshus-demonstration var planlagt
[Netavisen - link 04.02.08] Arbejderen
Politiet stod klar til at arrestere en del af en lovligt anmeldt demonstration efter Ungdomshusets rydning. Demonstrationen måtte under ingen omstændigheder nå frem til Nørrebro Runddel, tilstår politikommissær åbenhjertigt i retten.

________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder