Netavisens nyhedslinks uge 51
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Store prisstigninger på mad
[Netavisen - link 27.12.07] fpn.dk
I løbet af de seneste måneder har der været en historisk stigning på priserne på dagligvarer herunder brød og mælk. De danske priser på dagligvarer ligger 39 pct. over gennemsnittet i de øvrige europæiske lande - kun overgået af Island, Norge og Schweiz.

Dårlig sæd kan betyde flere reagensglasbørn
[Netavisen - link 27.12.07] berlingske.dk
En stor andel af landets mænd har så lav sædkvalitet, at det kan bidrage til at forklare den rekordhøje andel af kunstige befrugtninger, vurderer danske forskere på baggrund af registeroplysninger om 700.000 kvinder.

S-bagland raser over Helle Thornings lønaftale
[Netavisen - link 21.12.07] berlingske.dk
Hver anden S-kredsformand er utilfreds med den netop indgåede aftale om højere løn til de offentligt ansatte. En S-kredsformand er så rasende over Helle Thornings »løgn« i lønspørgsmålet, at han nu har meldt sig ud i protest.

Kreditkrisens anden bølge på vej
[Netavisen - link 21.12.07] epn.dk
Den såkaldte subprime-krise, med udgangspunkt i det amerikanske boligmarked er nu på vej med sin anden bølge vurderer Saxo Bank og forudser banker med milliardtab i forlængelse af krisen.

Fighters and Lovers frifindelse ankes til landsretten
[Netavisen - link 19.12.07] jp.dk
Ikke uventet har Statsadvokaten nu besluttet at anke den groteske T-shirt-sag, hvor syv personer af byretten fornylig blev frifundet for medvirken til terror.

Britisk arbejdstilsyn lukker Mærsk-platform
[Netavisen - link 19.12.07] 3F
De britiske sikkerhedsmyndigheder lukker Mærsk-felt i Nordsøen og leverer lammende kritik af sikkerheden. Maersk Oil beskyldes for at prioritere profit over sikkerhed.

Ydmygende hætter over hovedet ved anholdelser
[Netavisen - link 19.12.07] DR
Det danske politi er begyndt at bruge metoder kendt i tortursammenhænge. I flere tilfælde har man trukket hætter ned over hovedet på anholdte i terrorsager.

FOA forstår ikke S, SF og DFs tilfredshed
[Netavisen - link 19.12.07] FOA
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF er tilfredse med regeringens løsning for de offentligt ansattes lønninger. Og det vækker forundring hos FOAs formand Dennis Kristensen.

Økonomisk – politisk teaterspil om offentlig ansattes løn
[Netavisen - link 19.12.07] Fagligt ansvar
Under valgkampen lovede S og DF ekstra 5 mia. kr til offentlige ansattes lønforhandlinger, bl.a. som led i at sikre velfærden. Nu har begge partier præsteret et fuldt tilbagetog: De offentligt ansatte får alene fremrykket taktreguleringsbeløb, de under alle omstændigheder ville have fået i næste overenskomstperiode.
Af økonom, cand.scient. adm. Henrik Herløv Lund.

S, SF og DF hilser regeringens "tilbud" velkommen
[Netavisen - link 19.12.07] DR
Både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti menogså Socialistisk Folkparti klapper i hænderne over regeringens kreative discount tilbud.

SOSU-bedrag: Forhøjelse 100 kroner om måneden
[Netavisen - link 17.12.07] avisen.dk
De offentligt ansatte føler sig til grin over kun at få 100 kroner ekstra om måneden efter skat.

Håndværkere vil trodse EU-dom om blokade
[Netavisen - link 18.12.07] Politiken
Danske håndværkere mener, at EF-domstolens afgørelse om begrænsede konflikt-muligheder for fagbevægelsen undergraver systemet, og de vil ikke følge den.

BAT: EU-dom øger uligheden i Danmark
[Netavisen - link 18.12.07] Politiken
Bygge-, Anlæg- og Trækartellet (BAT). tager afstand fra EF-domstolens afgørelse, der begrænser fagforeningernes mulighed for at blokere udenlandske virksomheder uden overenskomster.

Politisk fyring af murersvend trukket tilbage
[Netavisen - link 18.12.07] Politiken
Fyringen af murersvend Mattias Tesfaye er trukket tilbage. Genansættelsen er sket efter at 150 bygningsarbejdere nedlagde arbejdet i slutningen af sidste uge, opfulgt af lokale forhandlinger.

EU angriber faglige blokader
[Netavisen - link 18.12.07] Politiken
Fagforeningerne må ikke blokere udenlandske firmaer for at kræve overenskomster. Det slår EF-domstolen fast.

Skæbnedag for retten til blokade
[Netavisen - link 17.12.07] Politiken
Arbejdsgivere, lønmodtagere og eksperter spår, at EF-domstolen i dag fastholder den danske fagbevægelses ret til at bruge konfliktvåbnet mod udenlandske firmaer med lave lønninger.

Privathospitaler scorer kassen: Staten betaler
[Netavisen - link 17.12.07] Politiken
Offentlige klinikker får ofte kun halvt så meget for en operation som et privathospital, selvom pengene kommer fra samme kasse: Staten. Årsagen skyldes udbetaling af profitten og at læger her kan have op mod 3 millioner i årsindtægt.

Arbejdspres gør FOA-medlemmer oftere syge
[Netavisen - link 17.12.07] avisen.dk
På to år er sygefraværet steget med 20 procent for medlemmer af Fag og Arbejde. Det viser ny undersøgelse fra fagforeningen. Forklaringen er ifølge FOA det psykiske og fysiske arbejdspres blandt de offentligt ansatte social- og sundhedshjælpere, rengøringsassistenter, dagplejere med flere.

Friværdi har gjort de rige rigere
[Netavisen - link 17.12.07] avisen.dk
Danmarks mest velhavende er blevet endnu rigere uden at røre en finger, fordi priserne på deres huse er steget voldsomt siden 90'erne. Samtidig har regeringen sørget for, at de stort set ikke har skullet betale skat af gevinsten.

Jordemødrene siger stop for besparelser
[Netavisen - link 17.12.07] epn.dk
Jordemødrene på Hvidovre Hospital har afleveret knap 16.000 protester over nye besparelser på fødeafdelingen, da besparelserne vil få store konsekvenser og herunder medføre en social skævvridning.

Forhandling om genansættelse af fagligt aktiv
[Netavisen - link 17.12.07] 3F
Håndværkerne i Vejleåparken har genoptaget arbejdet, mens repræsentanter for fagforeninger og entreprenørvirksomheden Pihl & Søn forhandler om genansættelse af
Mathias Tesfaye.

Strejke mod politisk fyring
[Netavisen - link 17.12.07] Arbejderen
Fyringen af murersvend Mathias Tesfaye er en organisationsfjendtlig handling og bør trækkes tilbage lyder kravet fra hans arbejdskammerater hos Pihl & Søn og fra hans fagforening. I sidste uge nedlagde 150 mand arbejdet og afventer nu lokal forhandling.

Terrorfrifindelse er en sejr for fagbevægelsen
[Netavisen - link 17.12.07] Fagbladet 3F
Anders Stig Møller, sekretariatsleder i Fagbevægelsens Ulandssekretariat, havde frygtet, at Fighters+Lovers blev dømt. Det ville forhindre fagbevægelsen i at samarbejde med organisationer i den tredje verden, der af lokale regeringer blev stemplet som terrorister.

Antinazister rammes af grænseoverskridende politistat

[Netavisen - link 17.12.07] Modkraft
Lene tog til Stockholm for at deltage i en anti-nazistisk demonstration, men kom i stedet til at tilbringe et døgn i svensk politis varetægt. Hun var uønsket i Sverige, men måtte ikke køre med en bus hjem samme aften.________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder