Netavisens nyhedslinks uge 16
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Amnesty: chokerenede oplysninger om politiaktion
[Netavisen - link 22.04.07] Politiken
Amnesty er chokeret over nye oplysninger om, overgreb med knippelslag i hovedet og indespærring med tåregas under rydningen af Ungdomshuset.

Se også
Politi undersøger politi angående rydning af Ungdomshuset
[Netavisen - link 22.04.07] Politiken

Nye vidner i sag om politivold
[Netavisen - link 22.04.07] Politiken
Statsadvokaten er igang med undersøgelsen vedrørende 17-årige Henrik Poulsens anklage om politivold fra tre civile betjentes side.

Blairs EU-tilbagetog hjælper Fogh
[Netavisen - link 21.04.07] Politiken
Den britiske regeringsleder Tony Blair dropper sit løfte om at spørge vælgerne om en ny EU-traktat. Dermed gør han det lettere for statsminister Anders Fogh Rasmussen at lave en lignende manøvre.

Politiagent med egen dagsorden?
[Netavisen - link 20.04.07] DR
Havde politiets hovedvidne i "terrorsagen fra Volsmose" sin egen dagsorden baseret på hævn udover at være politiagent med instrukser?

3-partsforhandlinger om kvalitetsreform: Dårligere forhold for borgerne
[Netavisen - link 18.04.07] Fagligt Ansvar
Om 3-partsforhandlinger: - Det er et kæmpeproblem, hvis LO ved at indgå en handel med Regeringen om forbedringer for sine medlemmer bidrager til at forringe velfærden for borgerne, udtaler økonom Henrik Herlev Lund.

Forskere skrinlagde undersøgelse af dna-skader
[Netavisen - link 18.04.07] 3F
En to år gammel mailkorrespondance afslører, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) var varskoet om sundhedsskadeligt arbejde i lufthavnen.

Dansk Front-ledere er nazikøbmænd
[Netavisen - link 18.04.07] avisen.dk
Tidligere Dansk Front-ledere står bag omfattende produktion af nazistisk propaganda. Ny bog afslører internationalt netværk, med danskere i centrum.

Lavtuddannede oftest indlagt på sygehuset
[Netavisen - link 18.04.07] Jyllands-Posten
Er man arbejdsløs og uden uddannelse, enlig, over 45 år og bor i lejlighed i København skal man regne med at blive oftere indlagt end gennemsnittet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Tillidsfolk afslører fiflerier på postkontorer
[Netavisen - link 17.04.07] 3F
Post Danmark skal efterbetale over 900.000 kroner i overarbejdspenge - alene til de ansatte i Postområde Frederiksborg. 3F opfordrer tillidsfolk til at tjekke kollegernes arbejdstidsregnskab.

KL-formand kritiserer udlicitering af sociale ydelser
[Netavisen - link 17.04.07] DR
Private virksomheder er ikke gode nok til at passe børn og drive plejehjem.Derfor kan det ikke lade sig gøre at udlicitere på de områder, selv om regeringen gerne så det, siger formanden for Kommunernes Landsforening, borgmester Erik Fabrin (V) fra Rudersdal Kommune.

Strejke og blokade på SOSU-skoler og VUC
[Netavisen - link 16.04.07] dlf.org
COII (Statstjenestemændenes Centralorganisation II) og LC (Lærernes Centralorganisation) udsendte den 12. marts strejkevarsel til Personalestyrelsen. Strejken er varslet til at begynde den 16. april og gælder lærere ved SOSU-skolerne i København, Hammer Bakker, Fredericia og Horsens og VUC-centrene i Sønderjylland og på Djursland.

Ungdomshus-aktivister besatte Stevnsgade Skole
[Netavisen - link 16.04.07] Politiken
Ungdomshus aktivister besatte den tidligere skolebygning i Stevnsgade på Nørrebro - den bygning, som overborgmester Ritt Bjerregaard tidligere udpegede som erstatning for Jagtvej 69

3F Ungdom siger nej
[Netavisen - link 16.04.07] Arbejderen
Med 3F Ungdoms anbefaling om at stemme nej og etableringen af 'Ungdommen siger nej' initiativet varsles der ekstra tryk på overenskomstkampen

Efterskoler favner bredt
[Netavisen - link 16.04.07]
Ugebrevet A4
Efterskolerne har en langt bredere social sammensætning end de almindelige friskoler og privatskoler, der ofte har en overvægt af højtuddannedes børn. Det viser ny undersøgelse. Imidlertid har efterskolerne voldsomme problemer med at tiltrække unge med indvandrerbaggrund.

Kommuner: Regeringens nedskæringer kaster folk på gaden
[Netavisen - link 16.04.07] Politiken
Når flere bliver smidt ud af deres bolig skyldes det primært lavere sociale ydelser og besparelser i psykiatrien, mener KL. Også mandskabsmangel i kommunerne medvirker.

Dansk asyl-politik strider mod FN-konvention
[Netavisen - link 16.04.07] Politiken
FN-chef retter skarp kritik af dansk asyl-afvisning af særligt udsatte irakiske religiøse mindretal.

Dansk Front angreb bryllupsfest i Århus
[Netavisen - link 16.04.07] Modkraft
En bryllupsfest blev natten til lørdag angrebet af højreekstremister fra Dansk Front. Voldsmændene knuste ruder i festlokalet og angreb gæsterne med flasker.


_________________________________

Tilbage til Nyheder