Netavisens nyhedslinks uge 23
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Pro nazistiske højrekræfter forsøgte sig med demonstrationer
[Netavisen 11 06.06] Modkraft
Den yderste højrefløj benyttede weekenden til at forsøge at markere sit racistiske budskab i Århus og Svendborg under stor politibeskyttelse.

Hver tredje kommune vil spare på ældreplejen
[Netavisen 09 06.06] Politiken
På trods af afsløringer om horrible forhold for de ældre med plejebehov på grund af mange års forringelser, overvejer op mod hver tredje kommune at spare på ældreplejen næste år.

Danmark mangler at afgive CIA-oplysninger
[Netavisen 08 06.06] Politiken
En liste over formodede CIA-fly, som er fløjet over Danmark, er aldrig blevet givet til Europarådet.

Rapport: Thule-basen er stråleramt
[Netavisen 07 06.06] Politiken
Den endelige rapport om plutoniumforurening på Thule-basen efter en flyulykke i 1968 er nu færdig. Den konkluderer, at det kan være sundhedsfarligt at fædes i området.

Velfærdsforringelser mødes af aktioner
[Netavisen 07 06.06] Modkraft
Mandag den 5. juni samledes 300 unge til en konference om velfærd i Idrætsfabrikken på Vesterbro i København. Allerede nu er en aktionsdag, en ny konference og en såkaldt V-dag vedtaget.

Lærlinge murer ministerium til
[Netavisen 05. 06.06] DR
En gruppe utilfredse murerlærlinge murede i nattens løb hovedindgangen til Undervisningsministeriet til. Aktionen var en markering af, at 7000 unge i øjeblikket mangler en praktikplads.

Østrums-fond bedømmer sig selv
[Netavisen - link 05.05.06] Fagbladet/3F
IØ-Fonden, der tidligere har skudt skattekroner i Poldanors gyllelaguner i Polen, uddeler topkarakterer til miljø og etik i alle sine projekter i Østeuropa. Men der er ingen offentlig indsigt i hverken metode eller mellemregninger.

Faglig angst for terror-stempling
[Netavisen - link 05.05.06] Fagbladet/3F
3F har i et høringssvar udtrykt bekymring for, om terrorloven kan bruges mod faglige og politiske aktiviteter.

Fagforeninger risikerer aflytning
[Netavisen - link 05.05.06] Fagbladet/3F
Græsrødder i 3F er ikke blevet beroliget efter at have talt med Folketingets retsudvalg om den nye terrorpakke. Blandt andet kan fagforeninger blive aflyttet, fremgik det af svar.

Når skolen bliver et marked
[Netavisen - link 05.05.06] Proletæren (sv)
Systemet med 'fristående skoler' i Sverige er et resultat af nyliberalismens fremfart. Skole og uddannelse er forvandlet til et marked, hvor eleverne og deres forældre skal se til deres eget bedste. Men i et klassesamfund fungerer valgfriheden ikke på lige vilkår.

Fedme-epidemien rammer arbejderklassen
[Netavisen - link 05.05.06] Rogalands Avis (no)
Konfronteret med fedme-bølgen siger chefen for det norske social-og sundhedsdirektorat, at den også her først og fremmest rammer 'folk med lav uddannelse og lav indtægt', og at kampen imod fedmen må tage udgangspunkt
heri.

____________________________________

Tilbage til Nyheder