Netavisens nyhedslinks uge 16
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Mohammedsagen en tidslinie

Global Debat

Århus: Buskonflikt låst fast
[Netavisen - link23.04.06] TV2/Østjylland
Århus Sporvejes fastholdelse af forringede arbejdsforhold i ny sommerkøreplan betyder at chaufførerne nægter at sætte sig bag rattet.

Større forskel mellem rige og fattiges sundhed
[Netavisen - link23.04.06]
Statens Institut for Folkesundhed konstaterer i en ny undersøgelse af dødeligheden blandt 30-74 årige, at det sundhedsmæssige gab mellem rig og fattig øges, skriver Jyllands-Posten.

Haarder stopper hjælp til læsesvage lærlinge
[Netavisen - link20.04.06] 3F
Regler for IT-hjælp til lærlinge med læsebesvær strammes samtidig med, at ny undersøgelse viser, at de klarer sig markant dårligere - blandt andet på grund af læsebesvær.

Elever besatte skole i Nakskov
[Netavisen - link20.04.06] Politiken
Elever i Nakskov besatte deres skole i protest mod afskaffelsen af gruppeeksamen. Og kampen fortsætter: Næste uge kommer turen til skole i Århus.

3F på gaden mod velfærdsudspil
[Netavisen - link 19.04.06] 3F
Alle 3Fs afdelinger på gaden i protest over regeringens velfærdsudspil.

Sverige blandt de bedste til at integrere indvandrere
[Netavisen - link 19.04.06] DR
Ifølge Sveriges udlændingestyrelse, Integrationsverket, er Sverige blandt de bedste i verden til at integrere indvandrere.

Længerevarende buskonflikt truer
[Netavisen - link 18.04.06] DR, Østyjyllands Radio
En længerevarende chaufførstrejke truer bustrafikken i Århus. Tirsdag blev de strejkende chauffører enige om et ultimativt krav til ledelsen: Lav nye vagtplaner, ellers bliver busserne i garagen.
se også
Buschauffører i strejke
[Netavisen - link 18.04.06] TV2 Østjylland

3F afdelinger i velfærdskampagne
[Netavisen - link 18.04.06] Fagligt Ansvar
3F afdelinger i Århus og Silkeborg går på gaden mod halve dagpenge og sætter gang i kampagne mod regeringens udspil.

Fagforeninger forbereder protest mod Mærsk
[Netavisen - link 18.04.06] DR
Repræsentanter fra danske og amerikanske fagforeninger vil bruge generalforsamlingen i Danmarks største virksomhed til at fremføre kritik

Kun 1000 får opholdstilladelse
[Netavisen - link 17.04.06] DR
Stadig færre flygtninge får en opholdstilladelse i Danmark. Næste år er antallet nede på 1000 mennesker, skønner Udlændingestyrelsen.

Bedrageri om antisemitisme
[Netavisen - link 17.04.06] Proletæren (sv)
For nylig hævdedes det i medierne, at en undersøgelse havde påvist voldsomt udbredt antisemitisme i Sverige. Når man gennemgår den pågældende rundspørges metoder og måde at formulere konklusioner på, tegner der sig et billede af et succesfuldt manipulerende politisk propagandaarbejde, som bærer ved til racismens bål.

Højrekræfter øver hærværk i Aalborg
[Netavisen - link 17.04.06] Pro
Venstrefløjen i Aalborg frygter voldelige højre ekstreme kræfterstår bag politisk hærværk.

____________________________________

Tilbage til Nyheder