Netavisens nyhedslinks uge 14
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Mohammedsagen en tidslinie

Global Debat herom

2. maj demonstration: Bevar gruppeeksamen
[Netavisen - link 09.04.06] Danske Skoleelever
Skoleelever forbereder omfattende landsaktionsdag imod gruppeeksamen den 2. maj. Dialog med ministeren er slut nu udtaler de danske skoleelever.

Oprør går helt til Højesteret
[Netavisen - link 08.04.06] DR
Foreningen Oprør bringer nu striden om EU's terrorliste til Højesteret.

Bred protest imod regeringens velfærdsudspil
[Netavisen - link 07.04.06] Fagligt Ansvar
Fagligt Ansvar, LO-Storbyerne, BUPL, de uddannelsessøgende og den Alternative Velfærdskommission indkalder til protestmøde mandag den 8. maj

Mobilisering til protestmøde 8. maj
[Netavisen - link 07.04.06] Arbejderen
Faglige organisationer, Den Alternative Velfærdskommission og studerende kalder til modstand mod regeringens reformer

Helle Thorning-Schmidt slår S-bundrekord
[Netavisen - link 07.04.06] DR
Greens: Laveste vælgertilslutning til Socialdemokraterne i over 100 år.

Raketangreb mod danskerbase i Basra
[Netavisen - link 07.04.06] Politiken
Ingen kom noget til, da ukendte gerningsmænd natten mellem onsdag og torsdag affyrede tre raketter mod militærbasen Shaiba Log Base i det sydlige Irak.

Fransk inspiration
[Netavisen - link 07.04.06] Fagligt Ansvar
Hvordan får vi den franske studenterkamp til Danmark? Møder med repræsentant fra de franske studenterorganisationer

LLO tager afstand fra udsmidningsdom
[Netavisen - link 07.04.06] Politiken
Udsmidningsdommen fra Gellerupparken giver lejerne utryghed. Ballade skal hellere forebygges socialt, og roen håndhæves af politiet, siger lejernes organisation.

Norge: Ulovlig overvågning af Irak-aktivister
[Netavisen - link 06.04.06] Revolusjon
Komiteen for et Frit Irak i Norge har god grund til at tro at der er foregået ulovlig overvågning af seks af komiteens medlemmer.

Brug for hurtig samling mod regeringsudspil
[Netavisen - link 06.04.06] Fagligt Ansvar
3F Silkeborg opfordrer til at der hurtig skabes samling mod regeringens forslag til forringelser

Protestmøde 8. maj
[Netavisen - link 06.04.06] Fagligt Ansvar
Faglige organisationer og uddannelsessøgende indkalder til protestmøde mod regeringens ”velfærdsudspil”

Kriminel afgørelse: Familier med kriminelle børn kan smides ud
[Netavisen - link 06.04.06] Politiken
Familier med kriminelle børn kan smides ud af deres lejligheder. Det fastslår Boligretten i Århus.

Flere børn fødes med misdannelser
[Netavisen - link 05.04.06] Ingeniøren
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser fortsat stigning i antallet af misdannede kønsorganer, særligt hos nyfødte drenge.

"Hey, der er demonstration mod afskaffelse af gruppeeksamen"
[Netavisen - link 05.04.06] Modkraft
Flere hundrede skoleelever forsamledes onsdag den 5. april for anden gang i spontan protest mod regeringens afskaffelse af gruppeeksamen.

Velfærdsreform: Stress, nedslidning og øget ulighed
[Netavisen - link 05.04.06] Modkraft
Velfærdsreformer kalder regeringen det. Men det handler om hævelse af pensions- og efterlønsalder, halvering af dagpenge for de 25-29 årige og strammere kontrol med uddannelsessøgende og arbejdsløse.

Regeringen vil præmiere dropning af efterløn
[Netavisen - link 05.04.06] Politiken
Regeringen vil give en bonus til dem, som opgiver deres efterløn. Det er ikke for at lokke folk væk fra efterlønnen, siger beskæftigelsesministeren.

Tusinder af unge rammes af halve dagpenge
[Netavisen - link 05.04.06] 3F
Velfærd: Regeringens forslag om halve dagpenge til 25-29-årige rammer flere tusinde unge. Alene i 3F får over 1.400 ledige halveret deres indkomst.

3F'ere på efterløn før 63 år
[Netavisen - link 05.04.06] 3F
Velfærd: 90 procent af 3F's efterlønnere forlader arbejdsmarkedet, før de er fyldt 63, viser nye tal. De 60-63 årige 3F'ere kan ikke undvære efterlønnen, mener 3F's a-kasse.

Mistillid og pisk til de ledige
[Netavisen - link 05.04.06] 3F
Velfærd: Regeringens straf af ledige skaber ingen job, mener 3F's a-kasse, der også peger på, at regeringen er på vej til at afskaffe efterlønnen ad bagdøren.

Ikke godt nok for indvandrerne
[Netavisen - link 05.04.06] 3F
Velfærd: Forslagene på integrationsområdet vil aldrig få 25.000 indvandrere i job, mener 3F, der frygter de redskaber, kommunerne vil tage i brug i aktivering.

3F: Fogh vil kvæle efterlønnen langsomt
[Netavisen - link 04.04.06] 3F
Regeringens forslag om at hæve efterlønsalderen til 63 år og forhøje efterlønsbidraget er reelt en afskaffelse af efterlønnen, mener 3F's formand, der frygter, mange ledige 3F'ere ryger på kontanthjælp.

Regeringens pakkeløsning med angreb på velfærden:

"Fremtidens velstand og velfærd" - fuld version
[Netavisen - link 04.04.06] Statsministeriet
Dokumentation af regeringens "velfærdsreform"

"Fremtidens velstand og velfærd" - sammenfatning
[Netavisen - link 04.04.06] Statsministeriet
Dokumentation af regeringens "velfærdsreform"

Afslørende vidnesbyrd fra Sandholmlejren
[Netavisen - link 04.04.06] Politiken
Hvis blot en brøkdel af det, journalisten Dina Yafasova skriver i sin dagbog fra Sandholm, er sandt, er alle rygter om, hvor dårligt Danmark behandler flygtninge, vildt underdrevne, og Sandholmlejren burde anmeldes til politiet.

Slavearbejdskraft: Ledige til salg for 6.000 kroner om året
[Netavisen - link 04.04.06] 3F
Vejle Kommune har sat ledige på kontanthjælp til salg. Privat firma betaler 6.000 kroner stykket for 30 ledige per år og sætter dem til at pakke tyggegummi. Forkasteligt, mener 3F.

Madtilsyn: Vi bliver tvunget til at sjuske
[Netavisen - link 03.04.06] Politiken
Danske fødevarekontrollanter står på grund af nedskæringer dagligt i et dilemma: Slæk på den tid, der bruges til hvert tilsyn af fødevarevirksomheder og butikker, eller spring nogle af tilsynene helt over. Er trætte af regeringens og fødevareministerens mantra "samme kvalitet for færre penge".

Avisbude på barrikaderne
[Netavisen - link 03.04.06] Proletæren (sv)
Avisbudene i Gøteborg reagerer med protester imod de seneste forværringer i vilkårene, som i forvejen hørte til de ringeste på arbejdsmarkedet.

Sveriges våbeneksport øges
[Netavisen - link 03.04.06] Proletæren (sv)
Siden 2000 er Sveriges våbeneksport fordoblet. Godt en fjerdedel af den går til lande, som i dag okkuperer Irak. Det kan ikke blive mere tydeligt end så, hvilken side regeringen har valgt, trods forsikringerne om, at svensk udenrigspolitik skal "hvile på den militære alliancefriheds grund".

Norges venstrefløj er venstresiden af den norske imperialisme og baner en motorvej for Frp
[Netavisen - link 03.04.06] Revolusjon (no)
Klassemæssigt er den norske venstreside domineret af småborgerlige interessekrav. Socialt er den domineret af forskellige intellektuelle miljøer og af arbejderaristokratiet og dele af fagbureaukratiet. Politisk giver dette sig udtryk i krav om, at den norske kapitalisme må slutte med at være «nyliberalistisk» og genopdage de fornuftige løsninger fra klassekompromissets 50'ere og 60'ere, som sikrede folk i yderområderne, «fuld beskæftigelse» og mindre synlige forskelle mellem fattig og rig.

Arbejder-Nej til forringelse af efterlønnen
[Netavisen - link 03.04.06] 3F
Et stort flertal af LO-arbejderne afviser, at det er nødvendigt at ændre på efterlønnen for at sikre velfærden. Også i den samlede befolkning er der flertal mod at røre ved efterlønnen.

____________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder