Netavisens nyhedslinks uge 3
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Vores ører begyndte som ånderør på en fisk?
[Netavisen - link 22.01.06] Ingeniøren
Svenskere forskere har fundet udviklede høreknogler hos et 370 mio. år gammelt fiskefossil. Da var vores ører et simpelt rør, som blev brugt til at ånde med hos en fisk. Det har to svenske forskere fra universitetet i Uppsala konkluderet efter en detaljeret undersøgelse af et 370 millioner år gammelt fiskefossil.
Læs også
Om udviklingslæren og forsøg på at undergrave den
[Netavisen - link 22.01.06] livescience (eng)

Auditørkorpset anker Hommel-dom
[Netavisen - link 22.01.06] Politiken
Forsvarets Auditørkorps vil anke byrettens domme over tidligere efterretningsofficer Annemette Hommel og fire militærpolitifolk. De er alle dømt for at have behandlet fanger i Irak ukorrekt. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger kræver auditørkorpset de tiltalte dømt også på de punkter, hvor byretten frifandt dem, ligesom auditørkorpset vil have skærpet straffene.

Nyt selvmord i kritiseret fængsel
[Netavisen - link 21.01.06] Politiken
Endnu et selvmord i anstalten ved Herstedvester, der rummer landets svageste og psykisk syge fanger, sætter fokus på ombudsmandskritik. De lever under uhygiejniske og uacceptable forhold, påpegede Ombudsmanden i en nylig rapport.

Colombia kræver dansk aktion mod FARC T-shirt
[Netavisen - link 21.01.06] Politiken
Colombias ambassadør har henvendt sig til Udenrigsministeriet i sagen om terror T-shirt. Tøjfirmaet sender nemlig pengene videre til organisationer på terrorlisten, og bagmændene tilstår. Men det danske politi er indtil videre passive.

Dommer: Ud med materialet om telefonaflytning
[Netavisen - link 21.01.06] DR
Retten i Brøndbyerne har fastslået, at anklageren skal røbe, om PET's aflytninger af de sigtede i terrorsagen er sket på lovligt grundlag. Advokat Kristian Mølgaard og flere af hans forsvarerkolleger har rejst tvivl om aflytningerne. Han vil have dokumentation for, at efterretningstjenestens overvågning er sket på grundlag af dommerkendelser og altså har været lovlig.

Danskerne har aktier i klyngebomber
[Netavisen - link 20.01.06] Politiken
Gennem tvungen opsparing i ATP er 4,4 millioner danskere medejere af virksomheder, der producerer klyngebomber. Bomberne er kendt for at lemlæste civile i lighed med landminer.

USA truede Norge fra Boykot af Israel
[Netavisen - link 20.01.06] Aftenposten (eng)
USA's statssekretær Condoleezza Rice truede Norge med "alvorlige politiske konsekvenser " efter at finansminister og SV, Socialistisk Venstrepartis leder Kristin Halvorsen indrømmede at hun støttede en boykot af israelske varer.
Læs også
SV's boykot opfordring rystede regeringen
[Netavisen - link 20.01.06] Aftenposten (eng)
Hvorfor økonomisk boykot af Israel er retfærdig
[Netavisen - link 20.01.06]CounterPunch (eng)
Kanonbådsdiplomati i fjordene
[Netavisen - link 20.01.06] uruknet.info

Danmarks Sociale Forum 3-5. februar 06
[Netavisen - link 19.01.06] Modkraft
I dagene 3.-5. februar afholdes det tredje danske sociale forum på Frederiksberg Gymnasium i København. Overskriften er ikke overraskende det optimistiske (men måske efterhånden lidt slidte) kampråb: En anden verden er mulig! På programmet er over hundrede workshops, debatter, film og koncerter. Kontradoxa ser her nærmere på programmet og det sociale forums baggrund og historie.

Tøjfirma trues med terrorlov
[Netavisen - link 19.01.06] Modkraft
Tøjfirmaet Fighters+Lovers præsenterer fredag en ny t-shirt kollektion, der brander sig selv med logoer fra terrorstemplede befrielsesbevægelser. Politiadvokat truer med ti års fængsel

Haarder affejer kritik vedr. dansk "kristendomsundervisning"
[Netavisen - link 19.01.06] DR
Kritik får ikke undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder til at ryste på hånden. Trods advarsler fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Alvaro Gil-Robles, vil han i næste uge nedsætte et udvalg, der skal forny læseplanen for kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Færre betaler til efterløn
[Netavisen - link 19.01.06] DR
Kampagnen imod efterlønnen betyder stadig flere tvivler på dens eksistens på lang sigt og fravælger at sikre sig retten til efterløn, skriver Information. Det er især de yngre lønmodtagere, der fravælger efterlønnen.

Mange læger slutter sig til protest
[Netavisen - link 19.01.06] DR
Foreløbig har 912 af landets læger skrevet under på en protest mod både tonen i udlændingedebatten og indholdet i flygtningepolitikken. Lægerne slutter sig dermed grupper som tidligere ambassadører, forfattere, præster og socialrådgivere der er gået sammen om at kritisereregeringens udlændingepolitik og den fremherskende, hårde tone i debatten om indvandrere og flygtninge.

Rigsadvokat: Politiet slipper for tiltale omkring ung mands død
[Netavisen - link 19.01.06] Politiken
Selvom udenlandske eksperter og flere danske læger mener ung mands død må være forårsaget af kvælning på grund af politiets behandling af ham under anholdelse, konkluderer Rigsadvokaten, at der ikke er grund til kritik.

"Slet sygehusenes gæld nu!"
[Netavisen - link 17.01.06] Nationen (no)
Også i Norge har man gennemført en skjult de facto-privatisering af de offentlige sygehuse i form af regionale selskabsdannelser, og nu tårner underskuddene sig op. "Staten må slette sygehusenes gæld, finansiere store udbygninger og afklare, hvad sygehusene skal fremover," kræver de ansattes tillidsvalgte i de regionale selskaber.

Norge sponserer olielobby
[Netavisen - link 17.01.06] Klassekampen (no)
Norges udenrigsministerium og Statoil sponserer en omstridt koncernlobby, som fremmer privatisering i Iraks oliesektor.

Ny bog: Dansk model under tredobbelt pres
[Netavisen - link 17.01.06] Fagbladet/3F
Pres fra EU, danske politikere og virksomheder kan gøre det af med den danske model, advarer arbejdsmarkedsforskere i ny bog, der går bag om OK-forhandlinger.

LO dropper eksklusivaftaler
[Netavisen - link 17.01.06] DR
Læs også
LO ventes at droppe eksklusivaftaler

[Netavisen - link 17.01.06] Politiken
3F-formand Poul Erik Skov Christensen er parat til at lade jurister afgøre om arbejdspladser skal acceptere uorganiserede eller "gule" fagforeninger, (noget andet er hvad arbejderne på arbejdspladserne vil tillade)

Minister afviser undersøgelse af arbejdsskade med kviksølv
[Netavisen - link 17.01.06] DR
Mere end  700 klinikassistenter har kontaktet HK, efter at Magasinet Søndag i sidste måned kunne fortælle om klinikassistenter, der frygter, at deres arbejde med kviksølv har gjort dem syge.

PET-chef: Profet-tegninger kan skærpe fronterne
[Netavisen - link 17.01.06] Politiken
»Man skal være opmærksom på, at man ikke i den måde, man fremstiller tingene på, kommer til at dæmonisere den ene eller anden befolkningsgruppe«, sagde PET-chef Lars Findsen om Jyllands-Postens tegninger af Muhammed.

Dansk våbenproduktion skal boostes
[Netavisen - link 17.01.06] Modkraft

Danske pensionskasser er udsat for kritik på grund af investeringer i virksomheder, der har forbindelse med udvikling af a-våben. Men i større ubemærkethed er der ved at blive åbnet op for en øget dansk våbenproduktion. Et nyt lovforslag fra Justitsministeriet skal åbne op for udenlandsk kapital til dansk våbenfabrikation, der er et område med betydeligt vækstpotentiale.

Danske pensions- penge sættes i a-våben
[Netavisen - link 16.01.06] Politiken
En million danskere er ikke klar over, at deres pensionspenge investeres i selskaber, der producerer kernevåben. Næsten en million danskere er via pensionskasserne Pen-Sam, PKA og Danica medejere af selskaber, der udvikler og producerer kernevåben.

Influenza er langt farligere end fugleinfluenza
[Netavisen - link 16.01.06] Politiken
71 personer døde i 2005 af fugleinfluenza. I samme periode døde mange tusinde mennesker af almindelig influenza.

Fordobling af den danske besættelsesstyrke i Afghanistan
[Netavisen - link 16.01.06] DR
Den danske Afghanistan-styrke står foran en markant udvidelelse. Udenrigsminister Per Stig Møller foreslår i et nyt beslutningsforslag, at styrken mere end fordobles fra de nuværende 160, så det samlede antal kommer op på 360. Samtidig skal 290 af disse soldater sættes ind i den sydlige del af landet hvor modstandsbevægelsen er meget aktiv.

____________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder