Netavisens nyhedslinks uge 06
Verden rundt
Se også
Danmark og Norden - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

REdNEWS
Faglige nyheder - Se Labour Start
Nyheder om krig og fred - Se Antiwar
Nyheder fra folkets kamp i Colombia - ANNCOL - Venezuela VHeadline.com - Filippinerne Bulatlat - Nordkorea KCNA - Cuba Granma
De arabisk lande: Al-Jazeera (eng) - al-jazeera-info
'Den muslimske verden' - Islam Online - Irak: albasrah

Alle links åbner i selvstændigt vindue

NATO vil udvide krigen i det vestlige Afghanistan
[Netavisen - link 10.02.05] Aljazeera (eng)
USA's krig i Afghanistan er blevet til NATO's krig. Den amerikans-indstate præsident Karzai har bedt om flere NATO-tropper, og NATO-bossen Jaap de Hoop Scheffer meddeler, at militæralliancen (som også omfatter danske soldater) vil udvide missionen til det vestlige Afghanistan, hvor modstanden mod besættelsen er stærkest.

Abbas-Sharon: Endnu et falsk forår?
[Netavisen - link 10.02.05] Aljazeera (eng)
Palæstinensere ser tilbage på topmødesamtalerne med skepsis fordi de ikke behandler nøglespørgsmålene for konflikten. At tirsdagen topmøde har fundt sted til Sharon's fordel. Mens palæstinenserne går med til en våbenhvile imod besættelsesmagten Israel, giver Sharons regering ingen indrømmelser på den fortsatte konstruktion af bosættelser og apartheidmuren på Westbredden mm

Spøgelsesbyen Falluja
[Netavisen - link 09.02.05] thruthout (eng)
Fordrevne indbyggere fortæller om ødelæggelsen af en by, hvor næppe et hus er uskadt, 20 pct. af bygningerne nedbrændt og hver 10ende totalt ødelagt. Mindre end 20 pct. af de 400.000 beboere er vendt tilbage.

Sistani tager fat på sin virkelige dagsorden
[Netavisen - link 09.02.05] Asia Times(eng)
United Iraqi Alliance (UIA) bliver det dominerende parti efter det irakiske valg. Dermed bliver storayatollah Ali al-Sistani den reelle vinder af det amerikanske propagandavalg.

Konge fremskynder revolution
[Netavisen - link 09.02.05] Klassekampen (no.)
USA har beklaget den nepalesiske konges kup, fordi det vil give de fattiges igangværende folkekrig vind i sejlene. Folkekrigens maoistiske ledelse (som sidder på 2/3 - ja, to tredjedele - af Nepal) opfordrer de hidtil legalistiske demokratiske politiske kræfter til at bryde med regimet, men disse er bange for repressalier.

Japans udenrigs- og sikkerhedspolitik under forandring
[Netavisen - link 09.02.05] Orientering (radio)
Japan er i hastigt færd med at opruste, og det, der købes ind, kan kun forklares med, at det gamle imperium arbejder på at blive en ny militær stormagt i Østasien - vel at mærke inden for rammerne af rollen som juniorpartner for USA-imperialismen under dennes globale førerskab. Det politiske livs signaler peger i samme retning.

Enden er nær
[Netavisen - link 08.02.05] Orientering (radio)
Iskappen på det vestlige Antarktis er begyndt at bryde op. Hvis den kollapser, vil vandstanden i havene stige med mindst fem meter. Men det er ikke den eneste alarmerende oplysning. I sidste uge offentliggjorde et videnskabeligt tidsskrift klimastudier, som fortæller, at en fordobling af CO2-mængden i atmosfæren kan føre til langt større opvarmning end hidtil antaget.

Guantánamo-benægtelse
[Netavisen - link 07.02.05] Klassekampen (no.)
Norges udenrigsminister Jan Petersen afviser, at USA etablerer fængsler
for terrormistænkte uden for eget territorium. Norge vil ikke
protestere mod praksisen.

Hugo Chávez på World Social Forum
[Netavisen - link 07.02.05] Proletæren (sv.)
Den mest demokratiske statsleder i dagens verden benyttede anledningen, WSF, til at hylde idéen om socialisme under et støttebesøg hos brasilianske landarbejdere. WSF er i øvrigt blevet kritiseret for at være et "ideologisk Disneyland" med kun ringe tilknytning til den sydlige verdens fattige.

_________________________________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder