Netavisens nyhedslinks uge 50
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Fængsler: Vi dumpede lønnen
[Netavisen - link 17.12.2005] 3F
Kriminalforsorgen indrømmer, at Nyborg og Ringe statsfængsler dumpede prisen for arbejde udført for Coop, og at det er brud på reglerne. Nu er prisen hævet med 40 pct.

Folkebevægelsen mod EU: Støt kampagnen mod EUs servicedirektiv
[Netavisen - link 17.12.2005] Modkraft
Folkebevægelsen mod EU opfordrer alle til at protestere imod den trussel mod velfærden, som ligger i det såkaldte Bolkestein-direktiv.

Europarådet advarer Danmark om intollerance
[Netavisen - link 17.12.2005] DR
Både på det politiske plan og i "visse medier" er der en intolerance over for etniske og religiøse grupper i Danmark. Og regeringens politik bidrager ikke til at fremme dialogen med disse grupper. Det fastslår Europarådets Ministerkomité, der repræsenterer regeringerne fra de i alt 46 europæiske medlemslande, skriver Berlingske Tidende.

Race-rengøring
[Netavisen - link 17.12.2005
] 3F
Ugens Politik: Det er ikke længere en vittighed, at indvandrere skal kunne stave til racediskrimination for at blive danske statsborgere.

"Foreningen Oprør" i elektronisk asyl
[Netavisen - link 17.12.2005] DR
Den omstridte bevægelse "Foreningen Oprør" planlægger at oprette en hjemmeside i udlandet for på den måde omgå politiets forsøg på at stoppe en appel til indsamling af midler, der kan sendes til organisationer, der står på EU's og FN's lister over terrororganisationer, og til at yde modstand mod EU's terrorlovgivning.

Dansk indvandrerdebat chokerer i Europa
[Netavisen - link 17.12.2005] DR
Niveauet i den danske indvandrerdebat er "uhyggelig", "dybt skræmmende" og "en skamplet siger en række internationale observatører.

Boligstøtte forsvinder for hjemmeboende børn over 18
[Netavisen - link 16.12.2005] Politiken
Efter nytår er der nye regler for boligstøtte. Folketinget vedtog fredag en ændring af aldersgrænsen for, hvornår unge tæller som hjemmeboende børn.

Togene er begyndt at køre igen
[Netavisen - link 16.12.2005] DR
Regional- og fjerntog er ved middagstid begyndt at køre igen, efter at al DSB's togtrafik bortset fra S-tog har været lammet på grund af en faglig aktion blandt togpersonalet.

Lærerne glæder sig over at 10. klasse overlever
[Netavisen - link 16.12.2005] Politiken
Det er overordentligt fornuftigt, at der ikke længere er flertal for forslaget om at nedlægge 10. klasse, mener Danmarks Lærerforening.

Danske lønstigninger blandt de laveste i Europa
[Netavisen - link 16.12.2005] DR
Trods økonomisk opsving og udsigt til mangel på arbejdskraft er de danske lønstigninger blandt de laveste i Europa, skriver Idag - Industriens Dagblad fredag.

Pædagoger føler sig overhørte
[Netavisen - link 16.12.2005] Politiken
Bertel Haarder (V) har fremlagt lovforslag om en ny pædagoguddannelse. Trods måneders kritik er stort set intet ændret i forslaget, der står til at blive vedtaget med støtte fra DF. Kritikken af reformen er kommet fra både de studerende, rektorerne, fagforeningerne og beslægtede uddannelser som f.eks. lærerne.

Danmark har europarekord i knokleri
[Netavisen - link 16.12.2005] DR
Danmark har europarekord i arbejdssomhed, siger professor i sociologi ved Aalborg Universitet Jens Tonboe ifølge NORDJYSKE Stiftstidende. - Derfor lader vi os disciplinere, bliver mindre tolerante, og straffer dem på pengepungen, der ikke følger Velfærdskommissionens mantra: Endnu flere skal arbejde mere i længere tid.

Millionbod til rengøringsarbejdsgivere for lusk med korttidsarbejde
[Netavisen - link 16.12.2005] 3F
Landets største arbejdsgiverorganisation på rengøringsområdet - Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) - har i en lang række tilfælde overtrådt overenskomsten for at fremme ugentlig arbejdstid under 15 timer.

Rektor på RUC bakker op om studerendes protest
[Netavisen - link 15.12.2005] TV Lorry
RUC's rektor, Henrik Toft Jensen, bakker op om de studerende, der torsdag besatte en række institutter i protest mod afskaffelsen af gruppeeksamener

Store dele af RUC besat
[Netavisen - link 15.12.2005] Arbejderen
Studerende på RUC vil i dag male bannere, deltage i aktioner i København og lave masser af gruppearbejde

Officer irettesættes efter udtalelser som: Dræb og undgå fanger
[Netavisen - link 15.12.2005] Politiken
Konstabelelever på Varde Kaserne bekræfter, at en premierløjtnant sagde, man skulle dræbe og undgå fanger. Flere hørte om tærskehold på kasernen imod talsmanden.

Venstre-folk vil stemme imod regeringens 10.-klassesplan
[Netavisen - link 15.12.2005] Politiken
Flere venstrefolk er utilfredse med regeringens planer for reelt at eliminere 10. klasserne og efterskoleophold og melder klart ud at de vil stemme imod, andre overvejer.

Kemilov får blandet modtagelse
[Netavisen - link 14.12.2005] Politiken
Miljøministeren er begejstret, mens miljøorganisationerne kalder den nye europæiske kemilov en fiasko.

Underskriftsindsamling imod graduering af SU'en
[Netavisen - link 14.12.2005] Studenterrådet Kbh.
Regeringen har i et debatoplæg til globaliseringsrådet foreslået, at graduere i SU'en alt efter hvor tidligt man påbegynder en videregående uddannelse og hvorvidt man bliver forsinket i løbet af sin uddannelse. Vi mener det er udtryk for en uheldig tendens, at man vil differentiere i SU-systemet. Vi frygter at man med forslaget vil skabe a- og b-studerende, og vi mener, at SU systemet skal give lige muligheder for alle for at gennemføre en uddannelse. Uddannelse og en SU til at leve for skal være en rettighed for alle i Danmark.
Se også
SU – Hvad er situationen og hvad mener Studenterrådet?

Dansk officer: Dræb og undgå fanger
[Netavisen - link 14.12.2005] Politiken
Forsvaret indleder nu en undersøgelse af forholdene på Varde Kaserne. Det sker efter påstande om, at værnepligtige blev undervist i at omgå krigens love - blandt andet ved at dræbe frem for at tage fanger.

Klagekomité går ind i sag om hvid hjemmehjælp
[Netavisen - link 14.12.2005] Politiken
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling går nu ind i sagen om kommuner, der er villige til at sende en hvid hjemmehjælp til borgerne.

Elevorganisation organiserer hjælp til snyd
[Netavisen - link 14.12.2005] Modkraft
Elevorganisation står bag organiseret snyd i forbindelse med gymnasieelevernes større skriftlige opgave. DGS mener nemlig, at definitionen af snyd rammer socialt skævt.

Salem 2005 - større tumulter omkring nazimarch
[Netavisen - link 13.12.2005] IMC-DK Salemdækningsgruppen
Igen i år blev der afholdt en stor nazistisk march i Salem og igen var antiracister dukket op for at vise mangfoldig modstand og stikke en kæp i hjulet på nazisternes march. Det blev til mindre optøjer i Stockholm centrum, men selve nazimarchen blev ikke generet af forsøgene på at blokere forskellige togstationer i Stockholmsområdet.

Kamp for 10. klasse
Eleverne på Flakkebjerg Efterskole og 2 andre sjællandske efterskoler er gået i aktion for at bevare 10. klasse
TV2 Øst (video)
Se også
Efterskoler skar det ud i pap for Folketinget
[Netavisen - link 12.12.05] Efterskoleforeningen
Efterskoler med deres 9. og 10 klasser er et vigtigt led i mange elevers personlige udvikling og afklaring og i sig selv en vigtig investering i fremtiden for mange unge. Derfor tog efterskolerne kampen op mod regeringens angrebsplaner på efterskoler og 10. klasse med kampagnen i november måned hvor de skar ud i pap at det er en dårlig ide selv ud fra regeringens begrundelser.

Den "fleksible" lange arbejdstid endte i grøften
[Netavisen - link 13.12.05] 3F
Indførelse af en 10 1/2 timers arbejdsdag påvirkede arbejsmiljøet så meget at Daloon nu laver arbejdstiderne om. Fire medarbejdere er bl. a. faldet i søvn bag rattet på vej hjem fra arbejdet, efter forårsrullefabrikken Daloon begyndte at køre med lange dagvagter.

Norge kendte til Israels atomplaner
[Netavisen - link 12.12.05] Aftenposten (no)
Norske myndigheder vidste at Israel ville skaffe sig atomvåben før aftalen om at levere 20 tons tungtvand blev indgået tilbage i 1959. Atomteknikeren Mordechai Vanunu fik langvarig fængselsstraf for sidenhen at afsløre Israels "hemmelige" atomanlæg.
læs også
Mordechai Vanunu:
En stor fejl
[Netavisen - link 12.12.05] Aftenposten (no)
Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu mener at Norge gjorde en stor fejl da de solgte tungtvand til Israel til fremstilling af atomvåben.

Underskriftsindsamling mod afskaffelse af gruppe-eksamen
Studentersamfundet Aalborg Universitet
Studenterrådet ved Ålborg Universitet og Studenterrådet ved Roskilde Universitets Center har startet en underskriftsindsamling mod regeringens forslag om at afskaffe gruppeprøver. Du kan skrive under online her, samt selv sende ideen videre.

Social dumping i Norge
[Netavisen - link 12.12.05] Helgeland Arbeiderblad (no)
Norge er trods det formelle udenforskab til EU alligevel tvunget ind i det europæiske arbejdsgiverparadis' regelværk. Polakker i læssevis arbejder - lovligt - til under mindstelønnen og 57 timer om ugen på et nordnorsk projekt.

Indblik i andedammen
[Netavisen - link 12.12.05] Vasabladet (sv)
En finsk-finsk forfatter har udgivet en tiltrængt bog om Svensk-Finland på finsk til et finsk publikum. Ifølge forfatteren er der i den finske offentlighed i de senere år fremvokset et had til svenskfinnerne og til udlændinge, og fascistiske tankegange i øvrigt, som minder om tilstandene i 1930'erne under nazisten Mannerheim. Det inkluderer også afvisning af de nordiske bånd.

Sverige hjælper apartheid med at holde sig i live
[Netavisen - link 12.12.05] Proletæren (sv)
Sveriges militære samarbejde med Israel og israelske krigsmaterielvirksomheder er meget veludviklet. Så meget, at det for udenforstående kun kan tolkes som en regulær militær alliance.

Regeringen giver håndsrækning til dansk våbenproduktion
[Netavisen - link 12.12.05] Politiken
Forbuddet mod udenlandsk kapital i dansk våbenproduktion skal lempes, fremgår det af et nyt lovforslag.

Afstandtagen imod "hvid hjemmehjælp"
[Netavisen - link 12.12.05] infopaq
Det vækker forargelse, at en række kommuner er villige til at efterleve de ældres krav om kun at sende 'hvide' hjemmehjælpere. I syv ud af otte kommuner, kan de ældre få en 'hvid' hjemmehjælper frem for én med en mørk hudfarve.
"Det er hårrejsende," lyder det fra forbundsformand i Fag og Arbejde (FOA) Dennis Kristensen, der mener, at kommunerne burde skamme sig over så ussel en personalepolitik.

_______________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder