Netavisens nyhedslinks uge 42
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Danmark med i USA's missilforsvar
[Netavisen - link 20.10.05] TV2
Danmark er meget tæt på at indgå en aftale med det USA's forsvarsministe­rium, som sikrer danske virksomheder mulighed for at deltage i udviklingen af det amerikanske missilskjold.
Se også
EX-USA ambassadør med i Termas bestyrelse DR
Direktøren for våbenfabrikken Terma udtrykker glæde og stolthed over at USA's tidligere ambassadør vil indgå i bestyrelsen. Terma er en vigtig leverandør til USA's jager program og til udviklingen af det nye Joint Strike Fighter. Fly som bl.a. benyttes af Israel til terror og mord på palæstinensere.

Demoralisering Irak: Hjemvendte soldater blev pushere
[Netavisen - link 20.10.05] Ekstra Bladet
To hjemvendte professionelle soldater fra Sønderborg Kaserne begyndte af 'kedsomhed' at sælge hårde stoffer

Udslip af kuldioxid fra trafikken stiger
[Netavisen - link 20.10.05] Ekstra Bladet
Vej-transport er den største synder, når det gælder udslip af kuldioxid (CO2) til naturen. Det skyldes flere biler

"Byggestøtte": Korrupt nyliberalistisk statskapitalisme
[Netavisen - link 17.10.05] Orientering (radio)
I 2002 lukkede regeringen helt for statsstøtten til byggeri af nye andelsboliger. Til gengæld har den siden uddelt en milliard kroner i støtte til ejerne af private udlejningsbyggerier. Meningen var, at det skulle give flere boliger for de samme skattekroner. Men sådan er det ikke helt gået.

Farvel til fylkerne
[Netavisen - link 17.10.05] Nationen (no)
Norge skal frem til 2010 i lighed med resten af Europa nyopdeles i regioner tilpasset EU's NUTS-system med dets fremme af privatiseringer/udliciteringer. Men den nye forlorent røde regering vil ikke åbent spytte ud om, hvad der gemmer sig bag regeringsprogrammets brede formulering.

Medierne dyrker gadevolds-hysteriet
[Netavisen - link 17.10.05] Skånes Fria Tidning (sv)
Malmø er blevet det værste Chicago, i det mindste hvis man skal tro det billede, som skabtes af samstemmende skånske medier i september. Men sandheden er, at kriminaliteten i Malmø kun er øget marginalt.

Deltidssexismen
[Netavisen - link 17.10.05] Proletæren (sv)
Kvinder i almindelighed og arbejderkvinder i særdeleshed arbejder på deltid betydeligt oftere end mænd. Omkring 45 procent af LO-kvinderne arbejder på deltid, men bare ni procent af mændene. Følgen er betragteligt lavere indkomst. Det viser en svensk faglig rapport.

Forlorne fredssignaler i Oslo
[Netavisen - link 17.10.05] Revolusjon (no)
"Fredsbevægelsen og andre, som støtter, at okkupationen af Irak snarligt skal ophøre, må ikke lade sig lure af den manøvre, som nu gøres. Kravet om fuldt stop for al norsk okkupationsstøtte må forstærkes!" skriver den norske Frit Irak-Komité om den nye regering.

_______________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder