Netavisens nyhedslinks uge 31
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Norske nyheder

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Unaturlig grænse plager samer
[Netavisen - link 05.08.05] Nordlys (no.)
Statsgrænserne i Nordkalotten går på kryds og tværs igennem det samiske folks land, således også den svensk-norske grænse længst i nord, hvilket påvirker den samiske specialitet rensdyravl. En aftale, der forbød sommergræsning for "svenske" rener på norsk territorium, er nyligt udløbet, og den efterfølgende sag sætter det samiske nationale spørgsmål på dagsordenen.

Norge centraliserer
[Netavisen - link 05.08.05] Nationen (no.)
Modsat den gængse myte i begge lande går skævvridningen mellem centrum og periferi faktisk snabbere i Norge end i Sverige, altså kraftigere centralisering i Norge med affolkning af "yderområderne".

Skattevillige
[Netavisen - link 05.08.05] Sunnmørsposten (no.)
Det arbejdende norske folk er blevet mere og mere villig til at betale sin temmelig høje skat gennem den seneste generation, viser periodiske undersøgelser.

Politistaten nærmer sig
[Netavisen - link 05.08.05] Proletæren (sv.)
Den bølge af fascistoid optrapning, som terrorhysteriet anvendes til i Storbritannien, har også spredt sig til Sverige, hvor regering som opposition skubber på den antidemokratiske udvikling.

Protester mod Israel ved fodboldkamp
[Netavisen - link 05.08.05] Yelah (sv.)
Malmøs Champions League-match hjemme mod Haifa fra Israel var ledsaget af protester med krav om også sportslig boykot af apartheidlandet.

Norge: Med frygten som våben - Politistaten nærmer sig
[Netavisen - link 05.08.05] Revolusjon (no.)
Norge går i samme retning som Danmark og de øvrige europæiske lande efter London-terroren. . Politiet og PST har fået utvidede beføjelser. Vi er på rask march mod politistaten. Og troligt mod nye krige.

_______________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder