Netavisens nyhedslinks uge 21
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

NATO ud af Sverige!
[Netavisen - link 23.05.05] Proletæren (sv.)
NATO-mødet i Åre bekræfter, at Sverige knytter sig stadigt nærmere til den aggressive krigsalliance.
Se også
Krigsalliancen
[Netavisen - link 23.05.05] Proletæren (sv.)
Nato har gennemgået store forandringer. "Forsvarsalliancen" leder i dag militære indsatser langt uden for medlemslandenes territorium. Og flere krigsopdrag i USA-imperialismens tjeneste er at vente. I efteråret 2006 er Natos nye indsatsstyrke rede til at blive sat ind verden over.

"2000 Århus-børn lever i fattigdom"
[Netavisen - link 23.05.05] Århus Stiftstidende
De bliver hjemme, når klassen tager på tur. Den slags har familien ikke penge til. Mindst 2000 børn i Århus lever og vokser op i fattige familier, hvor der heller ikke er råd til at gå til sport, til nyt tøj og måske et nyt køleskab, når det gamle sætter ud.

Piger tavse i forsamlinger
[Netavisen - link 23.05.05] Dalademokraten (sv.)
To elever i en svensk folkeskole tog selv initiativ til en undersøgelse af den kønsbestemte undertrykkelse på skolen, og de nåede frem til et deprimerende resultat.

Terrordom
[Netavisen - link 23.05.05] Proletæren (sv.)
En fældende dom over to svenskbaserede muslimer, som har været solidariske med det irakiske folks befrielseskamp, bekræfter, at den svenske overklasse lader USA-monopolerne styre, også over de svenske domstole, og i korstogenes ånd.

Seng i køkkenet
[Netavisen - link 23.05.05] Flamman (sv.)
En svensk forfatter walraffede sig ind i kro- og værtshusbranchen og kunne der konstatere uhyrlige forhold for arbejderne, især illegale indvandrere.

Bush takker Fogh
[Netavisen - link 21.05.05] Politiken
Stemningen var god, da statsminister Anders Fogh Rasmussen(V) mødtes med USA's præsident. På mødet takkede Bush for Danmarks støtte i Irak-krigen, og de to ledere betegnede hinanden som venner.
Se også
President Bush Meets with Danish Prime Minister Rasmussen
The White House (eng)

_______________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder