Netavisens nyhedslinks uge 5
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Ny bølge af statslig udlicitering på vej
[Netavisen - link 05.02.05] Information
Ministerier og styrelser har frem til december sidste år udpeget flere end 760 opgaver, hvor yderligere udlicitering til private firmaer skal overvejes.

Kommunalreform: Vil Løkke Rasmussen ændre fundamentet for det danske sundhedsvæsen?
[Netavisen - link 04.02.05] Sygeplejersken

Flere centrale sundhedsorganisationer og oppositionspolitikere frygter, at sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med kommunalreformen er ved at ændre fundamentet i det danske sundhedsvæsen, så danskerne i fremtiden ikke længere kan få gratis behandling i sundhedsvæsenet – men i stedet må ty til mere brugerbetaling og private forsikringsordninger. Det skyldes, at det bærende princip om "fri, lige og gratis adgang" til sundhedsydelser i udkastet til den nye sundhedslov i forbindelse med kommunalreformen er blevet ændret til "let og lige adgang".

Kommunalreform forringer borgernes retssikkerhed
[Netavisen - link 03.02.05] Politiken
Juridiske eksperter mener, at borgernes retssikkerhed bliver væsentligt forringet med kommunalreformen. Regeringen vil tillade, at kommunale embedsmænd kan hente personfølsomme oplysninger uden at spørge først. Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser.

5.800 flere ledige i 2004
[Netavisen - link 03.02.05] Politiken
Nye ledighedstal kommer ubelejligt for regeringens valgkamp: 6,4 procent af arbejdsstyrken var ledige i 2004 - året før var tallet 6,2 procent. Især indvandrere tegner sig for en stor del af arbejdsløsheden.

Ultraliberalister sure på Fogh
[Netavisen - link 03.02.05] Politiken
Liberale kredse overvejer at skabe et helt nyt liberalt parti i frustration over, at statsminister Anders Fogh Rasmussen i en valgtale lagde afstand til ideologierne, heriblandt den liberale.

Arabisk avis: Fogh-udtalelser bringer Danmark i fare
[Netavisen - link 03.02.05] Politiken
'Israel er omgivet af fjender, som vil smide dem i havet', sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen forleden. Udtalelserne skaber arabisk vrede.

Mørkelagt rapport lægges frem
[Netavisen - link 31.01.05] Politiken
Direktøren for Institut for Konjunkturanalyse har skiftet mening om hemmeligholdelsen af en undersøgelse af bevillingerne til de studerende på uddannelsesområdet. Den viser at der er sket et fald i udgiften per elev i folkeskolen på 311 kroner i perioden fra 2002-2003 - og beviser dermed, at regeringen konsekvent har løjet, når den har påstået, at der er sket en stigning.

V og S begge skyldige i minut-tyranniet
[Netavisen - link 31.01.05] Orientering (radio)
Anders Fogh lovede før sidste valg, at hvis han blev statsminister, ville Venstre afskaffe minuttyranniet i ældreplejen. Socialdemokraternes leder Mogens Lykketoft bebrejder ham derfor i denne valgkamp, at det endnu ikke er sket. Men begge partier har siden sidste valg stemt for den lov om frit valg i ældreplejen, der i dag pålægger kommunerne at opdele ydelserne i afmålte enheder.

Stemmer på byggepladsen
[Netavisen - link 31.01.05] Arbejderen
En krigsmodstander støtter Fogh, medens en af Foghs modstandere efterlyser folk fra arbejdspladserne i Folketinget. Det er det brogede billede på en byggeplads i Århus.

Bornholm sjofles
[Netavisen - link 31.01.05] Orientering (radio)
På sin valgturné nåede statsminister Anders Fogh Rasmussen at besøge Bornholm, hvor han fik sagt, at det færgeforlig, som tre fjerdedele af øens befolkning har protesteret imod, er godt. Bornholmerne er stærkt utilfredse med forliget, som bl.a. betyder, at natfærgen til Rønne nu sejler fra Køge i stedet for København.
Hør også
Færgeforringelsen til Bornholm vedtaget med bornholmske stemmer
[Netavisen - link 31.01.05] Orientering (radio)

Besættelsens medløbere
[Netavisen - link 31.01.05] Proletæren (sv.)
Der er grund til at blive oprørt over alle de journalister og politikere, som villigt lader sig udnytte som okkupationsmagtens megafoner. Og over - f.eks. - det svenske Venstrepartis forræderi mod Irak-solidariteten.

EU dikterer arbejdsretten
[Netavisen - link 31.01.05] Proletæren (sv.)
To professorer ved det svenske arbejdslivsinstitut har i en
undersøgelse dokumenteret, at landets arbejdsretssystem har undergået en "tavs revolution" under Sveriges ti år lange EU-tid. Det er et spørgsmål om tid, før den europæiske arbejdsret går direkte ind og forbyder hidtil lovlige arbejdskampsmetoder.

Fascistoid registrering
[Netavisen - link 31.01.05] Proletæren (sv.)
Malmøs kommunale/almennyttige boligforening registrerer i bedste efterretningstjeneste-stil sine lejere og boligsøgende. Et socialdemokratisk angiverisystem leder tankerne hen på Stasi.

Nye vilkår for arbejdskampen
[Netavisen - link 31.01.05] Fagbladet
Medens LO- forbundene overvejer en ny strategi for konflikter, har forhandlingssystemet undergået drastiske ændringer, som kan have aflivet den sidste storkonflikt.

_______________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder