Netavisens nyhedslinks uge 53
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Op mod 5000 skandinaver frygtes dræbt
490 danskere savnet
[Netavisen - link 31.12.04] DR
490 danskere er nu meldt savnet i Sydøstasien efter flodbølgerne anden juledag. Men håbet om at finde nogle af dem i live svinder. Det er nu snart fem døgn siden at flodbølgen efter et undersøisk jordskælv ramte kysterne i Sydøstasien.
Se også
21 nordmænd døde - 462 savnede NRK (no)
462 er meldt savnet. Derudover er der 980 personer, som norske myndigheder ikke er kommet i kontakt med, men som man ikke er sikre på om har været i de katastroferamte områder.
Se også
3.500 svenskere savnes, 60 er døde SVT (sv)
Det svenske udenrigsministerium, 3500 savnes i Thailand.

Over 3000 døde - bare i Khao Lak
[Netavisen - link 30.12.04] Aftonbladet (sv)
Der er mere end 3000 døde i det populære skandinaviske turistområde Khao Lak i Thailand.
Se også
2000 skandinavere er savnede
[Netavisen - link 30.12.04] TV2
Se også
500 danskere efterlyses i Thailand
[Netavisen - link 30.12.04] Politiken
Op mod 500 danskere efterlyses i Thailand. Om dem vides blot, at venner og pårørende ikke kan få kontakt med dem, men det kan både skyldes kvæstelser og dårlige telefonforbindelser. Politiet beder om fotos af de savnede fra pårørende

Fogh beskyldes for kammerateri
[Netavisen - link 28.12.04] Politiken
Partifæller og erhvervsfolk får givtige poster, når Foghs regering udpeger folk til råd og bestyrelser. »Kammerateri«, lyder kritikken.

Politikerne agerer og journalisterne snorksover
[Netavisen - link 28.12.04] DR
Der er gennem de sidste årtier gennemført en række delforlig på velfærdsområdet, der har haft vidtrækkende konsekvenser for velfærdssamfundet, uden at journalisterne eller medierne har opdaget det.

Demokrati-stop
[Netavisen - link 27.12.04] Proletæren (sv.)
Den svenske ungdomsstyrelse har formelt truffet beslutning om at stoppe bidraget til RKU fra og med næste år. Ifølge loven har organisationen i lighed med andre politiske organisationer krav på offentlige tilskud, men nu stemples RKU som "udemokratisk", fordi organisationen er antikapitalistisk og prosocialistisk. Dem, som har et demokratisyn, der
omfatter økonomien, kan aldrig få demokrati-stemplet, eftersom den private ejendomsret ifølge liberalerne er en menneskerettighed.

GM deler og hersker - hjulpet af fagligt forræderi
[Netavisen - link 27.12.04] Proletæren (sv.)
"Jeg har besøgt Sydkorea. Der arbejder man syv dage om ugen, og jeg kan love jer, at de vil have jeres job," udtalte General Motors direktør Tom Kowalewski under sit nylige Sverigesbesøg til arbejderne ved den GM-ejede Saab-fabrik i Trollhættan. Samtidig har fagforeningslederne i Sverige og Tyskland naturligvis brudt deres løfte om ikke at spille
arbejderne ved GM's stængningstruede fabrikker ud mod hinanden. I Trollhættan har fagbevægelsen aktivt medvirket til at forøge nedslidningen af arbejderne for GM-aktionærernes skyld.

Endnu en salamiskive
[Netavisen - link 27.12.04] Fagbladet
Et fælles aktiveringsprojekt mellem ISS-koncernen og Hillerød kommune fik i 2002 stemplet ulovligt og konkurrenceforvridende af arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt. Alligevel afgør arbejdsretten, at det ikke
kommer til at koste rengøringskoncernen en krone, at aktiverede blev sat i sving for kontanthjælpen.

Danskerne på nederen
[Netavisen - link 27.12.04] Fagbladet
86 procent af danskerne frygter ifølge Ugebrevet A4, at arbejdsgiverne vil presse på for lønnedgang. SiD fastholder, at man lokalt skal kunne forhandle løn.

Ansatte overvåges dagen lang
[Netavisen - link 27.12.04] Politiken
Avancerede telefoncentraler på de såkaldte callcentre gør det muligt at registrere alt lige fra længden af medarbejdernes toiletbesøg til antallet af besvarede opkald. Metoden bekymrer forskere og psykologer.

Mødrehjælpen vil være landsdækkende
[Netavisen - link 26.12.04] Politiken
Baggrunden er tendensen til, at stadigt flere enlige forsørgere rammes af fattigdom og kontakter Mødrehjælpen. I 2004 var der 6.000 personer, der fik hjælp og rådgivning, men mindst dobbelt så mange henvendte sig. Mødrehjælpen havde ikke ressourcer til at rådgive dem.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder