Netavisens nyhedslinks uge 52
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Mødrehjælpen vil være landsdækkende
[Netavisen - link 26.12.04] Politiken
Baggrunden er tendensen til, at stadigt flere enlige forsørgere rammes af fattigdom og kontakter Mødrehjælpen. I 2004 var der 6.000 personer, der fik hjælp og rådgivning, men mindst dobbelt så mange henvendte sig. Mødrehjælpen havde ikke ressourcer til at rådgive dem.

Ellemann platter på modstandskampen
[Netavisen - link 24.12.04] Politiken
I sin tale i Mindelunden i København den 24. december trak tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) en linje fra modstandskampen under Anden Verdenskrig og det danske bidrag til internationale fredsbevarende opgaver. Det er at drive politisk plat - se hvad modstandsmanden Frede Klitgård siger
Politisk misbrug af modstandsfolkene Stop terrorkrigen

EU til angreb på danske forfatteres biblioteksafgifter
[Netavisen - link 23.12.04] Politiken
Der er sagsanlæg på vej til Danmark fra EU-kommissionen. Danske forfattere skal dele biblioteksafgiften med udenlandske. Kulturminister Brian Mikkelsen vil have sagen afgjort af EF-Domstolen.

Nazi-officer tæt på udlevering til Danmark
[Netavisen - link 21.12.04] Politiken
Både byretten og landsretten mener, at der er bestyrket mistanke for, at den 83-årige tidligere nazi-officer, Søren Kam, er skyldig drabet på en redaktør under Anden Verdenskrig. Derfor kan Søren Kam nu udleveres fra Tyskland til Danmark. Nu er det op til regeringen.

Herrefolksadfærd mod øst
[Netavisen - link 20.12.04] Fagbladet
Store danske landbrugere deltager også i den vesteuropæiske drift mod det nye Europas østlige opland, hvor de køber bedrifter og tugter de lokale bønder. En af dem er klædt af i et fagblad, og han prøver nu at forsvare sig.

Sverige: Liberaler vil have tyendelov
[Netavisen - link 20.12.04] Proletæren (sv.)
Venstres svenske søsterparti FP driver en kampagne for indførelse af tvangsarbejde til overlevelseshjælp-lønninger for arbejdsløse. Forslaget har bl.a. en skjult racistisk brod.

Kommunalreform vil øge ledighedstal
[Netavisen - link 20.12.04] Fagbladet
Kommunalreformen vil mindske antallet af ledige i aktivering. Dermed ryger de ledige igen ind i ledighedsstatistikken.

I en klasse for sig
[Netavisen - link 20.12.04] Aftonbladet (sv.)
De svenske fagpampere har lønninger og pensionsaftaler, der placerer dem i spidsborgerskabets rækker.

Tørnæs er tavs
[Netavisen - link 20.12.04] Modkraft
Se mere her
[Netavisen - link 20.12.04] Fagbladet
Fra nytår bliver skolepraktikken - den såkaldte SKP-ordning - kraftigt beskåret, men ifølge regeringen vil de manglende skolepraktikpladser blive erstattet af regulære praktikpladser. Man kan imidlertid ikke se undervisningsministerens røv for bare skosåler, når hun inviteres til at forklare hvordan.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder