Netavisens nyhedslinks uge 45
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Nederlag til boligforening i fogedretten
[Netavisen - link 05.11.04] Politiken
Brabrand Boligforening kan ikke slippe af med de tre familier, som de ikke længere ønsker boende fordi sønnerne er kriminelle. Fogedretten i Århus har nemlig nægtet at behandle sagen, og boligforeningen anker nu til landsretten.
Se også
Boligsag gør livet usikkert
[Netavisen - link 04.11.04] Information
Brabrand Boligforening vil smide seks hold lejere ud, fordi deres børn ikke opfører sig pænt. Sagen er uden fortilfælde i Danmark. Og mens dommen afventes, er livet gået i stå i de truede familier, der alle har anden kulturbaggrund end dansk.

Jord og vand forurenet efter fyrværkeribrand
[Netavisen - link 05.11.04] DR
Store mængder vand fra slukningen af branden på fyrværkerilageret i Kolding er sandsynligvis forurenet med tungmetaller.

USA: Svenske virksomheder kan tjene på øget terrortrussel
[Netavisen - link 04.11.04] Yelah (sv)
De nye amerikanske terrorlove, alla kaldet Patriot Act, og det nye superministerium Department of Homeland Security (DHS), er blevet mange amerikaneres mareridt. Men for flere svenske (og danske, kpnet) virksoheder kan dte blive en guldgrube i milliardklassen.

Måling viser flertal for ny EU-traktat
[Netavisen - link 03.11.04] Politiken
En folkeafstemning om den ny EU-forfatning, ville give et ja til traktaten, viser en opinionsmåling.
Se også
Sådan er forfatningen
[Netavisen - link 03.11.04] EU-Observer
EU-forfatningen vil afløse alle tidligere traktater den 1. november 2006, når/hvis den er blevet ratificeret i de 25 medlemslande. Sådan ser forfaningen ud. Denne udgave af forfatningsartiklen er opdateret med bl.a. en omfattende gennemgang af, hvor der fortsat er krav om enstemmighed i Ministerrådet, selvom hovedprincippet i forfatningen er, at nye love mv. skal vedtages med kvalificeret flertal.
Opdateret 02.11.04, Af Hans Kronberg og Staffan Dahllöf

"Nationalt kompromis" om EU-traktat
[Netavisen - link 02.11.04] DR
Regeringen har indgået en aftale om fortolkning af EU's forfatningstraktat med Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Politi kræver Søren Kam fængslet
[Netavisen - link 02.11.04] Berlingske Tidende
Politiet i Lyngby vil have fængslingskendelse over Søren Kam for et drab begået under besættelsen. Hidtil har den nu 83-årige tyske statsborger tilstået uagtsomt manddrab.
Se også
Ny sag mod (tysk?) krigsforbryder
[Netavisen - link 02.11.04] DR
Københavns Politi er på vej med en straffesag mod en tysk statsborger for forbrydelser begået for 60 år siden. Sagen drejer sig om Walther Rasmussen, der arbejdede for Gestapo i 1944 og 1945. Han mistænkes for at have deltaget i mindst 15 drab på danske modstandsfolk under besættelsen.

"Træk tropperne hjem, Danmark"
[Netavisen - link 01.11.04] Orientering (radio)
Terrorangrebet 11. september 2001 har fået USA til at hengive sig til illusioner, eksempelvis at krigen i Irak er en vigtig del af krigen mod terrorisme. Danmark kan hjælpe amerikanerne ud af illusionerne ved at trække sig ud af Irak. Det mener Daniel Ellsberg, som der var med til at vende amerikanerne imod Vietnam-krigen.

Sverige er dødens købmand
[Netavisen - link 01.11.04] Yelah (sv.)
Sveriges våbeneksport blev næsten fordoblet i fjor, og en massiv øgning af bestillingerne forestår. Våbenfabrikanterne Bofors Defence, Alvis Hägglunds og Saab har aldrig haft det bedre, eksporten boomer, og profitten øger. Blandt andre dødspatruljerne i det fascistiske Colombia boltrer sig med svenske våben.

Demokrati og diktatur
[Netavisen - link 01.11.04] Proletæren (sv.)
Glem den liberale snak om valgsystemer og ytringsfrihed, det er bare udenomssnak. Det er socialismens kerne, overførelsen af produktionsmidlerne til samfundsmæssigt ejerskab, som er udemokratisk. Mere demokrati - demokratiets udstrækning til også at omfatte det økonomiske liv - er udemokratisk. Per liberal definition.

Fagforeningerne svigtede imod GM
[Netavisen - link 01.11.04] Proletæren (sv.)
En såkaldt europæisk aktionsdag, da 50.000 General Motors-ansatte i hele Europa protesterede med varslede totimers proteststrejker, udnyttedes af fagforeningerne med forræderisk hensigt. Metalafdelingen ved Saab i svenske Trollhættan slikker nærmest r... på koncernledelsen i USA, bakket op af det officielle Sverige.

Busserne kører igen på Bornholm
[Netavisen - link 01.11.04] Politiken
Chaufførerne nedlagde onsdag arbejdet i protest mod, at Connex ansatte to chauffører med løntilskud samtidig med, at selskabet fyrede tre fastansatte. Fyringerne er nu trukket tilbage.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder