Netavisens nyhedslinks uge 42
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Ung i Danmark
Færre unge tager en uddannelse
[Netavisen - link 11.10.04] A4
Stik imod alle politiske mål stiger andelen af unge uden kompetencegivende uddannelse. »Katastrofal tendens«, siger forsker, der ser mangler i erhvervsuddannelserne som den vigtigste årsag. Undervisningsministeren vil have flere praktiske indgange til uddannelserne.
Se også
Andelen af unge boligejere falder
[Netavisen - link 11.10.04] DR
Seks ud af ti danskere kan kalde sig husejere, og sådan har det været siden 1981. Men til forskel fra dengang, så er dagens husejere ældre end de var for 23 år siden. På 23 år er andelen af husejere under 30 år faldet fra 54 procent til 37 procent, viser en undersøgelse fra BRFkredit.
Se også
Færre penge til arvingerne
[Netavisen - link 11.10.04] Politiken
Boligejerne låner med arme og ben, så arvingerne ikke får glæde af de stigende huspriser. Samtidig har vigende aktiekurser tæret på danskernes formue. Den ældre del af befolkningen vil hellere bruge deres penge end lade dem gå videre til efterkommerne. (En afspejling af den faldende realløn)

Husejere risikerer rentesmæk
[Netavisen - link 11.10.04] Politiken
Danskernes gæld i deres huse vokser hastigt. Alligevel betaler husejere mindre i renteudgifter end før. Men det kan hurtigt ændre sig, advarer økonomer

EU-propaganda for børn
[Netavisen - link 11.10.04] Proletæren (sv.)
En fascistoid, imperialistisk og chauvinistisk bog med pædagogisk indoktrinering af neuropæiske EU-værdier har vundet en bogpris og skal deles ud gratis til alle Sveriges femteklasse-elever.

Väck med Barsebäck & skräck
[Netavisen - link 11.10.04] Proletæren (sv.)
Beslutningen om afvikling af Sveriges kernekraft blev truffet efter en folkeafstemning i 1980. Nu flere årtier efter lader det til, at i det mindste det værst placerede af slagsen omsider lukkes ned.
Se osse
Barsebæk skal væk, men hvad skal ind?
[Netavisen - link 11.10.04] Yelah (sv.)

SiD'ere kan endnu ikke mærke opsvinget
[Netavisen - link 11.10.04] Fagbladet
SiD's a-kasse kan ikke genkende Foghs glade budskab om faldende ledighed. Gennemsnitsledigheden for SiD'ere er 12,3 procent i år mod 11,9 procent i 2003.

Slagten i socialforsikringerne dikteret af EU
[Netavisen - link 11.10.04] Flamman (sv.)
De politiske forberedelser på at privatisere socialforsikringerne bliver stadigt tydeligere. Først var det "90'erkrisen", som indprentede en krisebevidsthed i det svenske folk og gjorde det muligt at afskedige over 300.000 inden for den offentlige sektor. I dag anvendes truslen om "den aldrende befolkning". Læser man protokollen og udredningerne fra
Ekofin, er det tydeligt, at truslen er anvendt i EU i flere år. Og privatisering er det eneste alternativ.
Se osse
Nyliberale socialdemokratiske forsikrings-planer
[Netavisen - link 11.10.04] Proletæren (sv.)

Om en bortglemt agitator
[Netavisen - link 11.10.04] Flamman (sv.)
Den første kommunistiske agitator i Sverige var tysk og ankom til det fattige og tilbagestående land i 1847.

Vil forringe postens arbejdsmiljø
[Netavisen - link 11.10.04] Fagbladet
Udtalelser fra Post Danmarks direktør Helge Israelsen vækker voldsom forargelse hos tillidsfolk. Bemærkningerne var humoristisk ment, siger han efterfølgende.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder