Netavisens nyhedslinks uge 52
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Frygt for aktivering får ledige i job
[Netavisen - link 28.12.03] Politiken
Bevidstheden om, at aktiveringen ligger og lurer forude, skaffer flere i job end selve aktiveringen, viser en ny undersøgelse.

Danske skibe på vej mod trist status
[Netavisen - link 28.12.03] SiD
DIS-flaget får sandsynligvis status af bekvemmelighedsflag fra 30. januar. Søfartsstyrelsen har endnu overbevist ITF om, at Danmark overholder internationale aftaler.

For mange minusser i EU's fiskeriforlig
[Netavisen - link 23.12.03] SiD
EU toppens arrogance overfor Norge skader danske fiskere, siger SiD om EU's fiskeriforlig, der kommer til at koste de danske fiskere over 100 mio. kroner.

S plan for at vinde valg
[Netavisen - link 23.12.03] Politiken
Beskyldninger om overbudspolitik får nu Socialdemokraterne til detaljeret at fortælle, hvordan partiets syv valgløfter skal finansieres. Erhvervslivet skal betale langt over halvdelen, men også rige pensionister og bilejerne må holde for.
Dokumentation
Socialdemokraternes strategipapir: Syv valgløfter
Se også
Lykketoft vil genindføre portostøtten

Leg med kommunekortet
[Netavisen - link 22.12.03] Århus Stifttidende
9. januar præsenterer Strukturkommissionen sit arbejde for den danske befolkning. Tre af den kommunale verdens nestorer er i den anledning blevet bedt om at give deres bud på den fremtidige ændring af kommuneinddelingen. Thorkild Simonsen går mest radikalt til værks og levner kun 80 kommuner tilbage på kortet, når de nuværende 271 har gnavet løs i hinanden. (Artiklen her fortier som sædvanlig, at Strukturkommissionen arbejder efter dulgt EU-diktat, i henhold til den såkaldte NUTS-model).

Godsejer-kontanthjælp i millionklassen
[Netavisen - link 22.12.03] Østran (sv.)
Milliarder af svenske kroner tilføres årligt i arealstøtte fra EU til landbruget. Det drejer sig ikke om udvikling af landbruget, men om at hælde millioner i lommerne på godsejere. Pengene går til de rige landbrugere - samt til det fede Skåne, mens den udsatte 'glesbygd' i Nordsverige må kigge langt efter Unionens støttemidler.

Fattigjul
[Netavisen - link 22.12.03] Avisa Nordland (no.)
Også i nordnorske Bodø må civile initiativer sørge for hjælp til de fattige familiers jul, hvis de overhovedet skal have noget, der ligner.

Stemplet som "terrorist"
[Netavisen - link 22.12.03] Aftonbladet (sv.)
Efter to år lever Ahmed Yusuf stadigvæk som fredløs i Sverige, efter at amerikanerne puttede ham på en liste over

Afstressning sælger, mens resten falder
[Netavisen - link 22.12.03] Århus Stiftstidende
Mens cd-salget i Danmark rasler ned med 20 procent om året, går det den stik modsatte vej for Fønix Musik i Århus. Året slutter med en fremgang på 50 procent. Konceptet hedder meditations- og afslapningsmusik til de stressede.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder