Netavisens nyhedslinks uge 45
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Regeringen afviser kritik fra Røde Kors
[Netavisen - link 09.11.03] Dansk Røde Kors beskylder regeringen for at gøre for lidt for at sikre menneskerettigheder i "kampen med terror".

Systemskifte i sundhedsvæsenet
[Netavisen - link 07.11.03] Proletæren (svensk)
Som de fleste landsting styres Østergøtland af en koalition mellem socialdemokrater, venstrepartister og miljøpartister. Men i spørgsmålet om at bortprioritere patientgrupper, i spørgsmålet om systemskiftet er alle partier fra Moderaterne til Venstrepartiet i landstinget enige om at begynde et grundlæggende systemskifte, hvor tegnebogens tykkelse afgør,
hvilken pleje samfundsmedborgeren skal have. - En lang temaside om Sveriges overgang fra universaliteten i velfærdsstaten til de nye EU-tider.

Fagblade mister støtte på 150 mio. kroner
[Netavisen - link 07.11.03] Fagbladet
Finanslov: Regeringen har indgået smalt kulturforlig med Dansk Folkeparti, der indebærer, at portostøtten til tidsskrifter fjernes fra 1. marts 2004.

Systemverdenens hverdagsterror-disciplinering
[Netavisen - link 07.11.03] Orientering på P1, RADIO
Når myndigheder i stigende grad indgår kontrakter med borgerne, er det for at "få dem til at tage ansvar for deres egne liv". Det fører til absurde, Kafka´ske situationer for samfundets nederste.

Fogh på kant med ministeransvarsloven
[Netavisen - link 04.11.03] Inforamtion
Statsministerens udtalelser om Iraks våben bringer ham i konflikt med sit ministeransvar, vurderer både opposition og eksperter.
Se også
Fogh-regeringen brød loven, da den sendte Danmark i krig - Den må gå!
Åbent brev til samtlige folketingsmedlemmer fra initiativet Stop Terrorkrigen

Thule: Luk USAs stjernekrigsbase -
Giv Thuleboerne erstatning

Åbning i Thulesagen
[Netavisen - link 04.11.03] Berlingske Tidende
Det er ikke alene danmarkshistoriens største civile retssag, som Højesteret i dag tager hul på. Sagen om Danmarks tvangsflytning af de grønlandske fangerfamilier ved den amerikanske Thulebase for 50 år siden har også internationale perspektiver.
Se også
Forsvarer: Thulefangere er et oprindeligt folk
[Netavisen - link 04.11.03] Berlingske Tidende
Detaljeringsgraden var enorm, da advokaten for de tvangsflyttede grønlandske fangere på førstedagen i den historiske Højesteretssag i går bombarderede de syv dommere med oplysninger om fangerfolkets oprindelse.
Se også
Inuit battle to shut US air base
By Malcolm Brabant BBC correspondent in Copenhagen

Ny model for arbejdsformidlingen
[Netavisen - link 04.11.03] Politiken
Alle ledige i Københavnsområdet skal i fremtiden henvende sig hos tværkommunale arbejdsmarkedscentre - uanset om de får kontanthjælp eller dagpenge, foreslår LO og DA

Fogh ændrer forklaring om krigen
[Netavisen - link 03.11.03] Information
Statsministerens udtalelser om, at Irak havde masseødelæggelsesvåben var ikke udtryk for konkret viden. Der var udelukkende tale om en politisk vurdering, erkender Anders Fogh Rasmussen i dag over for Information og skaber dermed ny tvivl om grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen

Familie forfulgt med racistiske undertoner
[Netavisen - link 03.11.03] Århus Stiftstidende
En reportage om, hvad det konkret fører til, når danskere af sydlandsk herkomst systematisk lægges for had af magthaverne og deres betalte klakører. 1930'erne spøger.

Powerperkere gør op med fordomme
[Netavisen - link 03.11.03] Århus Stiftstidende
De vil ikke hedde perkere og slet ikke nydanskere, men powerperkere vil de gerne være. De hader dlændingedebatten, og derfor danser fem unge, der er opvokset uden for Århus med forældre fra fremmede lande, nu ind på Gran-teater for dans for at vise deres eget liv.

Markedsmekanismer skaber sygdom
[Netavisen - link 03.11.03] Troms Folkeblad (norsk)
Når folk mister indflydelse i arbejdslivet - eller omskrevet: bliver mere undertrykt - kan det meget vel aflæses i statistikken over folk, der ryger på overførsel pga. nedslidning, siger en norsk forsker.

Folkedemonstration for sygehus
[Netavisen - link 03.11.03] Proletæren (svensk)
43.000 ud af Sødertæljes 80.000 indbyggere har skrevet under på et protest-opråb imod nedlæggelse af byens sygehus, og forleden gik 4.000 i demonstration for bevarelse.

"Derfor bløder sygehusvæsenet"
[Netavisen - link 03.11.03] Gefle Dagblad (svensk)
En gennemgang af borgerskabets officielle argumenter for nedskæringer i sundhedsvæsenet, velfærdsstatens traditionelle pryd.

Norden lænket af EU

[Netavisen - link 03.11.03] Orientering på P1, RADIO
Den nordiske region skal lænkes i alle led til monopolernes forenede Europa, og det er hensynet til kapitalens råderet, som styrer integrationsprojekterne, ikke mellemfolkelighed. Navnlig er Baltikum en billig arbejdskraft-baggård, som med EU-indlemmelsen er kommet i fokus for den nordiske kapital. Det sloges fast på seneste session i Nordisk Råd.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder